ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

71 میلیون جوان در جهان بیکار هستند

نویسنده: علی باستانی

71 میلیون جوان در جهان بیکار هستند

 

,بیکاری در جهان,بیکاری در جهان سوم,درصد بیکاری در جهان,علل بیکاری در جهان,کمترین نرخ بیکاری در جهان,بیشترین نرخ بیکاری در جهان,آمار نرخ بیکاری در جهان,رتبه بیکاری ایران در جهان,بیکاری در کشورهای جهان سوم,عوامل بیکاری در جهان,بیکاری در جهان,بیکاری در جهان سوم,درصد بیکاری در جهان,علل بیکاری در جهان,کمترین نرخ بیکاری در جهان,بیشترین نرخ بیکاری در جهان,آمار نرخ بیکاری در جهان,رتبه بیکاری ایران در جهان,بیکاری در کشورهای جهان سوم,عوامل بیکاری در جهان,نرخ بیکاری در جهان,علت بیکاری در جهان,کمترین نرخ بیکاری جهان,رتبه نرخ بیکاری ایران در جهان

 

سازمان بین المللی کار پیش بینی کرد، نرخ بیکاری جوانان در کشورهای در حال توسعه در سال 2017 به لحاظ درصدی در همان سطح 9.5 درصدی سال 2016 ثابت بماند اما به لحاظ عددی با 200 هزار نفر افزایش نسبت به سال 2016، به 7.9 میلیون نفر می رسد. سازمان یاد شده این افزایش را به افزایش نیروی کار نسبت داد.

و بالاخره سازمان بین المللی کار پیش بینی کرد در سال 2016 بالاترین نرخ بیکاری جوانان در سطح جهان مربوط به کشورهای توسعه یافته با 14.5 درصد یا 9.8 میلیون نفر باشد. هر چند پیش بینی می شود این نرخ در سال 2017 به 14.3 درصد کاهش پیدا کند.

*156 میلیون نفر از جمعیت شاغل جوان جهان در فقر شدید یا متوسط به سر می برند

سازمان بین المللی کار افزود: کیفیت شغلی جوانان به ویژه در کشورهای نوظهور و در حال توسعه همچنان از دغدغه های اصلی است.

بنا به اعلام سازمان بین المللی کار، در سطح جهان، بخشی از نیروی کار جوان کار می کند اما درآمدش آنقدر بالا نمی رود که از فقر رهایی یابد. در حقیقت تقریبا 156 میلیون جوان در کشورهای نوظهور و در حال توسعه با وجود آنکه کار می کنند در فقر شدید (یعنی سرانه درامد کمتر از 1.90 دلار در روز) یا فقر متوسط (یعنی سرانه درآمد بین 1.90 و 3.10 دلار در روز) زندگی می کنند.

*نرخ اشتغال جوانان در جهان

سازمان بین المللی کار همچنین پیش بینی کرد نرخ اشتغال جوانان در سطح جهان افزایش یافته و از 12.9 درصد در سال 2015 به 13.1 درصد در سال 2016 افزایش یابد.

این رقم، به حداکثر مقدار اشتغال جوانان که معادل 13.2 درصد بوده و در سال 2013 اتفاق افتاده بسیار نزدیک است. بنا به پیش بینی این سازمان ، نرخ اشتغال جمعیت شاغل جوان در سطح جهان در سال 2017 به 13.2 درصد می رسد.

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت