ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

قیمت فروش آپارتمان در محدوده نارمک + جدول

نویسنده: احمد اعجازی

قیمت فروش آپارتمان در محدوده نارمک + جدول

,خرید آپارتمان در محدوده نارمک,اجاره آپارتمان در محدوده نارمک,اجاره خانه در محدوده نارمک,اجاره اپارتمان محدوده نارمک,قیمت آپارتمان در محدوده نارمک,قیمت آپارتمان محدوده نارمک,آپارتمان محدوده نارمک,رهن آپارتمان محدوده نارمک,رهن و اجاره آپارتمان محدوده نارمک,آپارتمان فروشی محدوده نارمک,آپارتمان اجاره ای محدوده نارمک,آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان در نارمک,اجاره آپارتمان در نارمک,رهن آپارتمان در نارمک,اجاره آپارتمان در نارمک تهران,آپارتمان فروشی در نارمک,قیمت آپارتمان در نارمک سمنگان,خرید اپارتمان در نارمک تهران,اپارتمان فروشی در نارمک تهران,آپارتمان نارمک,قیمت آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان در نارمک تهران,قیمت آپارتمان در منطقه نارمک تهران,قیمت اجاره آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان نوساز در نارمک,قیمت رهن آپارتمان در نارمک,قیمت خرید آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان نارمک تهران,اجاره آپارتمان در نارمک,اجاره خانه در نارمک,اجاره خانه در نارمک تهران,اجاره آپارتمان در منطقه نارمک,اجاره آپارتمان نارمک تهران,رهن و اجاره آپارتمان در نارمک,آپارتمان اجاره ای در نارمک,رهن کامل خانه در نارمک تهران,رهن خانه در نارمک,رهن خانه در نارمک تهران,رهن کامل آپارتمان در نارمک,رهن آپارتمان نارمک,رهن و اجاره آپارتمان در نارمک تهران,رهن آپارتمان محدوده نارمک,قیمت اجاره آپارتمان در تهران نارمک,قیمت اجاره خانه در نارمک تهران,آپارتمان اجاره ای در تهران نارمک,خانه اجاره ای در نارمک تهران,قیمت رهن و اجاره آپارتمان در نارمک تهران,آپارتمان فروشی در نارمک,فروش آپارتمان در نارمک,فروش آپارتمان در نارمک تهران,آپارتمان فروشی در منطقه نارمک,آپارتمان فروشی نارمک,پیش فروش آپارتمان در نارمک,فروش آپارتمان در منطقه نارمک,آپارتمان فروشی محدوده نارمک,خرید آپارتمان در نارمک تهران,خرید آپارتمان تهران نارمک,فروش آپارتمان نارمک تهران,پیش فروش آپارتمان در تهران نارمک,خرید اپارتمان در منطقه نارمک تهران,قیمت فروش آپارتمان در نارمک تهران,خانه فروشی در تهران نارمک,آپارتمان نارمک فروشی,آپارتمان نارمک,اجاره آپارتمان نارمک,قیمت آپارتمان نارمک,فروش آپارتمان نارمک,قیمت آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان در نارمک سمنگان,قیمت آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان در نارمک تهران,قیمت آپارتمان در منطقه نارمک تهران,قیمت اجاره آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان نوساز در نارمک,قیمت رهن آپارتمان در نارمک,قیمت خرید آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان نارمک تهران,قیمت رهن آپارتمان در نارمک,قیمت آپارتمان نارمک,قیمت اپارتمان نوساز در نارمک,قیمت آپارتمان در نارمک تهران,قیمت خانه در نارمک تهران,قیمت اجاره آپارتمان در تهران نارمک,قیمت رهن کامل آپارتمان در نارمک تهران,قیمت خانه کلنگی در نارمک تهران,قیمت اجاره خانه در نارمک تهران,قیمت رهن خانه در نارمک تهران,قیمت آپارتمان در منطقه 8 تهران,فروش آپارتمان در منطقه 8 تهران,قیمت رهن آپارتمان در منطقه 8 تهران,قیمت خانه کلنگی در منطقه 8 تهران,قیمت خانه در منطقه نارمک تهران,خرید اپارتمان در منطقه نارمک تهران,قیمت خانه در منطقه 8 تهران,خرید آپارتمان در منطقه 8 تهران,قیمت آپارتمان منطقه 8 تهران,قیمت اجاره اپارتمان نارمک,قیمت رهن و اجاره آپارتمان در نارمک,قیمت اجاره منزل در نارمک,قیمت رهن و اجاره آپارتمان در نارمک تهران,قیمت اجاره خانه نارمک,قیمت خانه اجاره ای در نارمک,قیمت آپارتمان نوساز در نارمک تهران,قیمت خانه نوساز در نارمک,فروش آپارتمان نوساز در نارمک,قیمت آپارتمان نوساز در پدرثانی نارمک,قیمت آپارتمان نوساز نارمک,قیمت رهن اپارتمان در نارمک تهران,قیمت رهن خانه در نارمک,قیمت رهن خانه نارمک,نرخ رهن آپارتمان در نارمک,قیمت رهن کامل آپارتمان در نارمک,قیمت رهن اپارتمان نارمک,قیمت خرید خانه در نارمک,قیمت خرید خانه در نارمک تهران,قیمت فروش آپارتمان در نارمک,قیمت فروش آپارتمان در نارمک تهران,قیمت خرید اپارتمان نارمک,فروش آپارتمان نارمک تهران,قیمت خانه نارمک تهران,خرید آپارتمان تهران نارمک,قیمت اپارتمان خیابان نارمک تهران

تاریخ انتشار : سه شنبه, 06 مهر 1395

یک دستگاه آپارتمان 17 سال ساخت ، 61 متری در خیابان دردشت دارای 2 اتاق خواب با قیمت 225 میلیون تومان است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان یک دستگاه آپارتمان 2 سال ساخت ، 77 متری در خیابان مدنی دارای 1 اتاق خواب با قیمت 268 میلیون تومان است.

 

براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما یک دستگاه آپارتمان باز سازی شده  ، در کوی امیرزاده  با متراژ 115 متر همراه با 3 اتاق خواب ، آیفون تصویری، پارکینگ، انباری، درب ریموت کنترل ،سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی  آشپزخانه MDF و کف پوش سنگ ،به قیمت 690 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی ,آپارتمان

برچسب ها : آپارتمان اجاره ای در تهران نارمک،آپارتمان اجاره ای در نارمک،آپارتمان اجاره ای محدوده نارمک،آپارتمان در نارمک،آپارتمان فروشي در نارمك،آپارتمان فروشی در منطقه نارمک،آپارتمان فروشی در نارمک،آپارتمان فروشی محدوده نارمک،آپارتمان فروشی نارمک،آپارتمان محدوده نارمک،آپارتمان نارمك،آپارتمان نارمک،آپارتمان نارمک فروشی،اپارتمان فروشی در نارمک تهران،اجاره آپارتمان در محدوده نارمک،اجاره آپارتمان در منطقه نارمک،اجاره آپارتمان در نارمك،اجاره آپارتمان در نارمک،اجاره آپارتمان در نارمک تهران،اجاره آپارتمان نارمک،اجاره آپارتمان نارمک تهران،اجاره اپارتمان محدوده نارمک،اجاره خانه در محدوده نارمک،اجاره خانه در نارمک،اجاره خانه در نارمک تهران،پیش فروش آپارتمان در تهران نارمک،پیش فروش آپارتمان در نارمک،خانه اجاره ای در نارمک تهران،خانه فروشی در تهران نارمک،خرید آپارتمان تهران نارمک،خرید آپارتمان در محدوده نارمک،خرید آپارتمان در منطقه 8 تهران،خرید آپارتمان در نارمک تهران،خرید اپارتمان در منطقه نارمک تهران،خرید اپارتمان در نارمک تهران،رهن آپارتمان در نارمک،رهن آپارتمان محدوده نارمک،رهن آپارتمان نارمک،رهن خانه در نارمک،رهن خانه در نارمک تهران،رهن کامل آپارتمان در نارمک،رهن کامل خانه در نارمک تهران،رهن و اجاره آپارتمان در نارمک،رهن و اجاره آپارتمان در نارمک تهران،رهن و اجاره آپارتمان محدوده نارمک،فروش آپارتمان در منطقه 8 تهران،فروش آپارتمان در منطقه نارمک،فروش آپارتمان در نارمک،فروش آپارتمان در نارمک تهران،فروش آپارتمان نارمک،فروش آپارتمان نارمک تهران،فروش آپارتمان نوساز در نارمک،قيمت آپارتمان در نارمك،قيمت آپارتمان در نارمك تهران،قيمت آپارتمان نارمك،قيمت رهن آپارتمان در نارمك،قیمت آپارتمان در محدوده نارمک،قیمت آپارتمان در منطقه 8 تهران،قیمت آپارتمان در منطقه نارمک تهران،قیمت آپارتمان در نارمک،قیمت آپارتمان در نارمک تهران،قیمت آپارتمان در نارمک سمنگان،قیمت آپارتمان محدوده نارمک،قیمت آپارتمان منطقه 8 تهران،قیمت آپارتمان نارمک،قیمت آپارتمان نارمک تهران،قیمت آپارتمان نوساز در پدرثانی نارمک،قیمت آپارتمان نوساز در نارمک،قیمت آپارتمان نوساز در نارمک تهران،قیمت آپارتمان نوساز نارمک،قیمت اپارتمان خیابان نارمک تهران،قیمت اپارتمان نوساز در نارمک،قیمت اجاره آپارتمان در تهران نارمک،قیمت اجاره آپارتمان در نارمک،قیمت اجاره اپارتمان نارمک،قیمت اجاره خانه در نارمک تهران،قیمت اجاره خانه نارمک،قیمت اجاره منزل در نارمک،قیمت خانه اجاره ای در نارمک،قیمت خانه در منطقه 8 تهران،قیمت خانه در منطقه نارمک تهران،قیمت خانه در نارمک تهران،قیمت خانه کلنگی در منطقه 8 تهران،قیمت خانه کلنگی در نارمک تهران،قیمت خانه نارمک تهران،قیمت خانه نوساز در نارمک،قیمت خرید آپارتمان در نارمک،قیمت خرید اپارتمان نارمک،قیمت خرید خانه در نارمک،قیمت خرید خانه در نارمک تهران،قیمت رهن آپارتمان در منطقه 8 تهران،قیمت رهن آپارتمان در نارمک،قیمت رهن اپارتمان در نارمک تهران،قیمت رهن اپارتمان نارمک،قیمت رهن خانه در نارمک،قیمت رهن خانه در نارمک تهران،قیمت رهن خانه نارمک،قیمت رهن کامل آپارتمان در نارمک،قیمت رهن کامل آپارتمان در نارمک تهران،قیمت رهن و اجاره آپارتمان در نارمک،قیمت رهن و اجاره آپارتمان در نارمک تهران،قیمت فروش آپارتمان در نارمک،قیمت فروش آپارتمان در نارمک تهران،نرخ رهن آپارتمان در نارمک

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت