ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

کارکنان دولت امسال چقدر حقوق می گیرند؟

نویسنده: علی باستانی

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%9f

 

,حقوق کارکنان دولت,حقوق کارکنان دولت در سال 96,حقوق کارکنان دولت در سال 96,حقوق کارکنان دولت 96,حقوق کارکنان دولت در بودجه 96,حقوق کارکنان دولت 96,حقوق کارکنان دولت در بودجه 96,حقوق کارکنان دولت سال 96,حقوق کارکنان دولت در سال 96,حقوق کارمندان دولت,حقوق کارمندان دولت در سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 96,ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 96,اضافه حقوق کارکنان دولت در سال 96,میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 96,حداقل حقوق کارمندان دولت در سال 96,میزان حقوق کارمندان دولت در سال 96,حقوق کارمندان دولت در سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 96,مالیات حقوق کارکنان دولت در سال 96,میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت 96,افزایش حقوق کارمندان دولت 96,اضافه حقوق کارکنان دولت سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه 96,میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه 96,حقوق کارمندان دولت در بودجه 96,افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 96,افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 96,افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت 96,حداقل حقوق کارکنان دولت 96,حقوق کارکنان دولت درسال 96,افزایش حقوق کارمندان دولت 96,حقوق کارمندان دولت سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت درسال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت سال 96,اضافه حقوق کارکنان دولت سال 96,حقوق کارمندان دولت در بودجه 96,افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه 96,افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 96,افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 96,میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 96,میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 96,افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال 96,افزایش حقوق کارکنان دولت سال 96,افزایش حقوق کارمندان دولت سال 96,حداقل حقوق کارمندان دولت سال 96,حقوق کارمندان دولت در سال 96,حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 96,پایه حقوق کارکنان دولت در سال 96,افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 96,حداقل حقوق کارکنان دولت سال 96,ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 96,میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96,حداقل حقوق کارمندان دولت در سال 96,میزان حقوق کارمندان دولت در سال 96,حقوق کارمندان دولت در سال 95,حقوق کارمندان دولت چقدر است,حقوق کارمندان دولتی,حقوق کارمندان دولت سال 95,حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵,حقوق کارمندان دولت

 
دولت در سال جاری 87 هزار و 200 میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های پرسنلی کارمندان لشگری و کشوری خواهد کرد.

بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد 44.2 درصد از مجموع بودجه جاری یا سرفصل هزینه ها در سال 1395 صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی خواهد شد.

هر چند رقم دقیق هزینه های پرسنلی کارکنان دولت ، در وزارتخانه ها و ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی قابل احتساب نیست و مرکز پژوهشها این نکته را ضعفی جدی در ساختار اداری ایران ارزیابی کرده است اما بررسی های کلی این رقم را تایید می کند.

منظور از تعیین هزینه های پرسنلی،حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرداختی و هزینه های مربوط به بیمه و درمان بازنشستگی و هزینه های مربط به ایاب و ذهاب و تغذیه و سایر هزینه های پرسنلی شاغلین وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی است.

بررسی ها موید آن است که دولت ایران دارای بدنه‌ای بزرگ و کارکردی نامتناسب با آن است از این رو ساختار اداری ایران به دلیل تحمل کارکنانی بیش از ظرفیت از یک سو و بروکراسی پیچیده و سنگین از سوی دیگر به معضلی اساسی در اقتصاد تبدیل شده است.  در حال حاضر بدنه دولت 3 میلیون و 985 هزار و 488 هزار نفر شاغل را در خود جای داده است.

از این تعداد تنها 312 هزار نفر شاغل نیستند اما به دلیل شرایط خاص، حقوقی معادل حقوق شاغلان دریافت می کنند. طبق قانون، در این گروه پرداختی های مربوط به حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین آنان جای دارد.

دولت در سال های گذشته تلاش کرده است احتیاط بیشتری برای استخدام در بدنه دستگاه های دولتی به خرج دهد،اما در عمل دولت نهم و دهم با استخدام های خارج از ضابطه فراوان ، دستاوردهایی که طی سال های پیشین حاصل شده بود را از میان بردند.  دولت یازدهم در سه سال اخیر نسبت به اصلاح وضعیت استخدام ها اقدام کرده است.

نرخ بالای بیکاری در ایران و احتیاط دولت برای استخدام نیرو از دو سو جمعیت بیکاران را با مشکل مواجه می کند،اما برآوردها نشان می دهد ایجاد شرایطی مساعد برای کسب و کار و راه افتادن چرخ های استخدام کشور در عمل سود جمعیت شاغل و جویای کار و دولت را در بر خواهد داشت چرا که عموما یکی از دلایل وجود مشکلات فراوان در محیط کسب و کار، ناکارآمدی بدنه دولت اعلام شده است.

برچسب ها : اضافه حقوق کارکنان دولت در سال 96،اضافه حقوق کارکنان دولت سال 96،افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 96،افزايش حقوق كاركنان دولت درسال 96،افزايش حقوق كاركنان دولت سال 96،افزایش حقوق کارکنان دولت 96،افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه 96،افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 96،افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96،افزایش حقوق کارکنان دولت سال 96،افزایش حقوق کارمندان دولت 96،افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 96،افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال 96،افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 96،افزایش حقوق کارمندان دولت سال 96،پایه حقوق کارکنان دولت در سال 96،جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96،حداقل حقوق کارکنان دولت 96،حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 96،حداقل حقوق کارکنان دولت سال 96،حداقل حقوق کارمندان دولت در سال 96،حداقل حقوق کارمندان دولت سال 96،حقوق كارمندان دولت،حقوق کارکنان دولت،حقوق کارکنان دولت 96،حقوق کارکنان دولت در بودجه 96،حقوق کارکنان دولت در سال 96،حقوق کارکنان دولت درسال 96،حقوق کارکنان دولت سال 96،حقوق کارمندان دولت،حقوق کارمندان دولت چقدر است،حقوق کارمندان دولت در بودجه 96،حقوق کارمندان دولت در سال 95،حقوق کارمندان دولت در سال 96،حقوق کارمندان دولت سال 95،حقوق کارمندان دولت سال 96،حقوق کارمندان دولتی،درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96،ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96،ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 96،مالیات حقوق کارکنان دولت در سال 96،میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه 96،میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 96،میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 96،میزان حقوق کارمندان دولت در سال 96

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت