ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

چند درصد به موبایل و اینترنت دسترسی ندارند؟

نویسنده: علی باستانی

%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7

 

,مصرف اینترنت,مصرف اینترنت اینستاگرام,مصرف اینترنت وایبر,مصرف اینترنت در ویندوز 8,مصرف اینترنت ویندوز 8,مصرف اینترنت کلش اف کلنز,مصرف اینترنت مخابرات,مصرف اینترنت اندروید,مصرف اینترنت بازی Clash Of Clans,مصرف اینترنت اسکایپ,میزان مصرف اینترنت اینستاگرام,کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام,مقدار مصرف اینترنت اینستاگرام,مصرف اینترنت در اینستاگرام,کاهش مصرف اینترنت در اینستاگرام,میزان مصرف اینترنت وایبر,مقدار مصرف اینترنت وایبر,مصرف اینترنت در وایبر,حجم مصرف اینترنت وایبر,میزان مصرف اینترنت در وایبر,مصرف اینترنت در ویندوز 8.1,استفاده از اینترنت در ویندوز 8,کاهش مصرف اینترنت در ویندوز 8,کاهش مصرف اینترنت در ویندوز 8.1,مصرف زیاد اینترنت در ویندوز 8.1,مصرف زیاد اینترنت در ویندوز 8,مشکل مصرف اینترنت در ویندوز 8,مدیریت مصرف اینترنت در ویندوز 8,مشکل مصرف اینترنت در ویندوز 8.1,مصرف اینترنت ویندوز 8.1,مصرف ترافیک ویندوز 8.1,مصرف زیاد اینترنت ویندوز 8,مشکل مصرف اینترنت ویندوز 8,کاهش مصرف اینترنت ویندوز 8,مصرف بالای اینترنت ویندوز 8,مشکل مصرف ترافیک ویندوز 8,مصرف اینترنت بازی کلش اف کلنز,میزان مصرف اینترنت کلش اف کلنز,میزان مصرف اینترنت بازی کلش اف کلنز,مقدار مصرف اینترنت کلش اف کلنز,میزان مصرف اینترنت در بازی کلش اف کلنز,کلش اف کلنز چقدر اینترنت مصرف میکند,مصرف اینترنت مخابرات همدان,مصرف اینترنت مخابرات اصفهان,ریز مصرف اینترنت مخابرات,گزارش مصرف اینترنت مخابرات,ریز مصرف اینترنت مخابرات مشهد,ریز مصرف اینترنت مخابرات خراسان رضوی,ریز مصرف اینترنت مخابرات اصفهان,ریز مصرف اینترنت مخابرات تهران,ریز مصرف اینترنت مخابرات خراسان شمالی,مدیریت مصرف اینترنت اندروید,کنترل مصرف اینترنت اندروید,کاهش مصرف اینترنت اندروید,میزان مصرف اینترنت اندروید,نمایش مصرف اینترنت اندروید,مصرف زیاد اینترنت اندروید,برنامه میزان مصرف اینترنت اندروید,نرم افزار مصرف اینترنت اندروید,برنامه مدیریت مصرف اینترنت اندروید,میزان مصرف اینترنت بازی Clash Of Clans,مقدار مصرف اینترنت بازی Clash Of Clans,میزان مصرف اینترنت اسکایپ,مصرف اینترنت Skype,میزان مصرف اینترنت در اسکایپ

 

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در ایران 45.3 درصد، ضریب نفوذ رایانه 41.2 درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه 77.9 درصد است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران که از زمینه طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۴» به دست آمد، از مجموع ۲۴.۳۰ میلیون خانوار ایرانی در حدود ۲۱.۴ میلیون خانوار(۸۸. ۲ درصد) در محل سکونت خود به رادیو دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها برای خانوار شهری ۸۸.۷ درصد و برای خانوار روستایی ۸۶.۹ درصد بوده است.

از کل خانوارهای کشور حدود ۹۹.۳ درصد معادل ۲۴.۱ میلیون خانوار در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوار شهری ۹۹.۶ درصد و برای خانوار روستایی ۹۸.۶ درصد بوده است.

۲۴ میلیون خانوار ایرانی معادل ۹۸.۷ درصد در محل سکونت خود به تلفن ثابت یا همراه دسترسی داشته‌اند، اندازه این سهم برای خانوار شهری معادل ۹۹.۳ و برای خانوار روستایی ۹۷ درصد بوده است.

همچنین از مجموع خانوارهای کشور حدود ۱۳.۹ میلیون خانوار معادل ۵۷.۴ درصد در محل سکونت خود به رایانه دسترسی داشته‌اند. همچنین حدود ۱۳.۵ میلیون خانوار معادل ۵۵.۵ درصد در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی داشته‌اند. ۸ میلیون خانوار معادل ۳۳ درصد در محل سکونت به اینترنت دسترسی نداشته و ۲.۸ میلیون خانوار معادل ۱۱.۶ درصد دسترسی به اینترنت در محل سکونت را اظهار نکردند.

از مجموع جمیعت کشور تعداد ۵۶.۶ میلیون نفر کاربر تلفن‌ همراه بوده‌اند که ۴۲.۸ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۳.۶ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند، بنابراین ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور (بین افراد ۶ساله و بیشتر) ۷۷.۹ درصد و برای نقاط شهری و روستایی ۸۰.۵ درصد و ۷۰.۸ درصد بوده است.

همچنین از مجموع جمعیت کشور ۳۰.۳ میلیون نفر کاربر رایانه بوده‌اند که ۲۹.۸ میلیون نفر آنان افراد ۶ ساله و بیشتر هستند. از این تعداد ۲۵.۷ میلیون نفر در نقاط شهری و ۴.۱ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند؛ بنابراین ضریب نفوذ رایانه در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۴۱.۲ درصد برای نقاط شهری ۴۸.۳ درصد و برای نقاط روستایی ۲۱.۴ درصد بوده است.

اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه ضریب نفوذ اینترنت نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ از مجموعه جمعیت کشور تعداد ۳۲.۸ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند که این میزان نشان ‌دهنده ضریب نفوذ ۴۵.۳ درصدی برای جمعیت ۶ ساله وبالاتر است. در نقاط شهری ضریب نفوذ اینترنت ۵۹.۱ درصد و در نقاط روستایی ۲۶.۶ درصد است.

برچسب ها : استفاده از اینترنت در ویندوز 8،برنامه مدیریت مصرف اینترنت اندروید،برنامه میزان مصرف اینترنت اندروید،حجم مصرف اینترنت وایبر،ریز مصرف اینترنت مخابرات،ریز مصرف اینترنت مخابرات اصفهان،ریز مصرف اینترنت مخابرات تهران،ریز مصرف اینترنت مخابرات خراسان رضوی،ریز مصرف اینترنت مخابرات خراسان شمالی،ریز مصرف اینترنت مخابرات مشهد،کاهش مصرف اینترنت اندروید،کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام،کاهش مصرف اینترنت در اینستاگرام،کاهش مصرف اینترنت در ویندوز 8،کاهش مصرف اینترنت در ویندوز 8.1،کاهش مصرف اینترنت ویندوز 8،کلش اف کلنز چقدر اینترنت مصرف میکند،کنترل مصرف اینترنت اندروید،گزارش مصرف اینترنت مخابرات،مدیریت مصرف اینترنت اندروید،مدیریت مصرف اینترنت در ویندوز 8،مشکل مصرف اینترنت در ویندوز 8،مشکل مصرف اینترنت در ویندوز 8.1،مشکل مصرف اینترنت ویندوز 8،مشکل مصرف ترافیک ویندوز 8،مصرف اینترنت،مصرف اینترنت Skype،مصرف اینترنت اسکایپ،مصرف اینترنت اندروید،مصرف اینترنت اینستاگرام،مصرف اینترنت بازی Clash Of Clans،مصرف اینترنت بازی کلش اف کلنز،مصرف اینترنت در اینستاگرام،مصرف اینترنت در وایبر،مصرف اینترنت در ویندوز 8،مصرف اینترنت در ویندوز 8.1،مصرف اینترنت کلش اف کلنز،مصرف اینترنت مخابرات،مصرف اینترنت مخابرات اصفهان،مصرف اینترنت مخابرات همدان،مصرف اینترنت وایبر،مصرف اینترنت ویندوز 8،مصرف اینترنت ویندوز 8.1،مصرف بالای اینترنت ویندوز 8،مصرف ترافیک ویندوز 8.1،مصرف زیاد اینترنت اندروید،مصرف زیاد اینترنت در ویندوز 8،مصرف زیاد اینترنت در ویندوز 8.1،مصرف زیاد اینترنت ویندوز 8،مقدار مصرف اینترنت اینستاگرام،مقدار مصرف اینترنت بازی Clash Of Clans،مقدار مصرف اینترنت کلش اف کلنز،مقدار مصرف اینترنت وایبر،میزان مصرف اینترنت اسکایپ،میزان مصرف اینترنت اندروید،میزان مصرف اینترنت اینستاگرام،میزان مصرف اینترنت بازی Clash Of Clans،میزان مصرف اینترنت بازی کلش اف کلنز،میزان مصرف اینترنت در اسکایپ،میزان مصرف اینترنت در بازی کلش اف کلنز،میزان مصرف اینترنت در وایبر،میزان مصرف اینترنت کلش اف کلنز،میزان مصرف اینترنت وایبر،نرم افزار مصرف اینترنت اندروید،نمایش مصرف اینترنت اندروید

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت