ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

پیگیری کاهش نرخ سود به میزان تورم

نویسنده: علی باستانی

پیگیری کاهش نرخ سود به میزان تورم

 

 

نرخ سود بانکی 95,نرخ سود بانکی 95,نرخ سود بانک 95,نرخ سود بانکی سال 95,نرخ جدید سود بانکی 95,بالاترین نرخ سود بانکی 95,نرخ سود بانکی درسال 95,نرخ سود بانکی سال 95,کاهش نرخ سود بانکی 95,نرخ سود وام بانکی 95,نرخ سود بانک شهر,نرخ سود بانک شهر,نرخ سود بانک شهر در سال 95,نرخ سود بانک شهر 95,نرخ سود بانکی شهر,نرخ سود بانکی شهریور 95,نرخ بهره بانک شهر,نرخ سود سپرده بانک شهر,نرخ سود بانکی بانک شهر,نرخ سود روزشمار بانک شهر,نرخ سود سپرده,نرخ سود سپرده بانک سامان,نرخ سود سپرده بانک آینده,نرخ سود سپرده بانک قوامین,نرخ سود سپرده ارزی,نرخ سود سپرده بانک پاسارگاد,نرخ سود سپرده های ریالی,نرخ سود سپرده بانک ملی,نرخ سود سپرده بانکها,نرخ سود سپرده های بانک پارسیان,نرخ سود بانک آینده,نرخ سود بانک آینده در سال 95,نرخ سود بانک آینده در سال 95,نرخ سود بانک آینده 95,نرخ سود روزشمار بانک آینده,نرخ سود بانکی آینده,نرخ سود بانک آینده,نرخ سود بانک اینده در سال 95,نرخ بهره بانک آینده,نرخ سود سپرده بانک آینده,نرخ سود بانکی جدید,نرخ سود بانکی جدید,نرخ سود بانکی جدید 95,نرخ سود بانکی جدید,نرخ سود بانکی جدید 95,نرخ سود بانکی جدید در سال 95,نرخ سود جدید بانکها,نرخ سود بانک جدید,نرخ بهره بانکی جدید,نرخ سود جدید بانکی 95,نرخ سود بانک ملی,نرخ سود بانک ملی در سال 95,نرخ سود بانک ملی ایران,نرخ سود بانک ملی در سال 95,نرخ سود بانک ملی در سال 95,نرخ سود بانک ملی سال 95,نرخ سود بانک ملی در سال 90,نرخ سود بانک ملی سال 95,نرخ سود روزشمار بانک ملی,نرخ سود بانک ملی,نرخ سود بانکها,نرخ سود بانکها در سال 95,نرخ سود بانکها در سال 95,نرخ سود بانکهای خصوصی,نرخ سود بانکها در سال 95,نرخ سود بانکها و موسسات,نرخ سود بانکهای مختلف,نرخ سود بانکهای ایران,نرخ سود بانکهای خارجی,نرخ سود بانکها و موسسات مالی,نرخ سود سپرده بانک سامان,نرخ سود سپرده بانک سامان,نرخ سود سپرده های بانک سامان,نرخ سود سپرده ارزی بانک سامان,نرخ سود سپرده یکساله بانک سامان,محاسبه نرخ سود سپرده بانک سامان,نرخ سود سپرده در بانک سامان,نرخ سود سپرده گذاری بانک سامان,نرخ سود سپرده روزشمار بانک سامان,نرخ سود سپرده در بانک سامان,نرخ سود بانکی,نرخ سود بانکی 95,نرخ سود بانک شهر,نرخ سود سپرده,نرخ سود بانک آینده,نرخ سود بانکی جدید,نرخ سود بانک ملی,نرخ سود بانکها,نرخ سود سپرده بانک سامان,نرخ سود

 

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی درسال گذشته توانست از طریق ورود به بازار بین بانکی این نرخ را از بالای 29 به 17 درصد برساند و متناسب با این اقدامات نرخ سود کاهش یافت و امسال نیز با توجه به کاهش نرخ تورم همین مسیر دنبال می شود.

پیمان قربانی درباره امکان کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک، افزود: باید در نظر داشت که کاهش پایدار و مناسب نرخ های سود متناسب با رفع مشکلات نظام بانکی و انجام اصلاحات خواهد بود و شورای پول واعتبار در این زمینه به عنوان مرجع تصمیم گیری می کند.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود در سال گذشته با پیشنهاد بانک ها انجام شد اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دنبال این امر است که نرخ های سود بانکی در تناسب با سایر متغیرهای کلان به ویژه نرخ تورم باشد.

وی با اشاره به تنگنای اعتباری در دو تا سه سال اخیر، اظهارداشت: نرخ های سود به دلیل مطالبات معوق انباشته، مطالبات قابل توجه از دولت و رکود سایر دارایی ها، چسبندگی دارد و به همین دلیل با تامل بیشتری عمل می کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سود معلول بوده و عامل نیست، اظهارداشت:از طرفی با این شرایط مواجه بودیم که اقتصاد کشور نیاز به تحرک دارد بنابراین شورای پول واعتبار و تیم اقتصادی دولت به دنبال این است که زمینه های کاهش نرخ سود را فراهم و در عین حال در قالب اصلاح نظام بانکی نیز ریشه ها را هدف گیری کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به دنبال شوک درمانی در بازار نیستیم، افزود: برنامه ما ایجاد ثبات در بازار است و تعادل و توازن بازار دارایی ها و آرامش اقتصاد اهمیت دارد.

به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار در جلسه 27بهمن ماه، نرخ سود سپرده های یکساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد کاهش داد.

پیش از آن، نرخ سود سپرده های یک ساله 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد بود.

همچنین شورای پول و اعتباری نرخ سود سه ماهه را حداکثر 10 درصد تعیین کرد.

اواسط اسفندماه سال گذشته نیز عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد، تلاش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال 95 به 16 درصد کاهش یابد.

برچسب ها : بالاترین نرخ سود بانکی 95،کاهش نرخ سود بانکی 95،محاسبه نرخ سود سپرده بانک سامان،نرخ بهره بانک آینده،نرخ بهره بانک شهر،نرخ بهره بانکی جدید،نرخ جدید سود بانکی 95،نرخ سود،نرخ سود بانك آينده،نرخ سود بانك شهر،نرخ سود بانك ملي،نرخ سود بانكي 95،نرخ سود بانكي جديد،نرخ سود بانكي جديد 95،نرخ سود بانكي سال 95،نرخ سود بانک 95،نرخ سود بانک آینده،نرخ سود بانک آینده 95،نرخ سود بانک آینده در سال 95،نرخ سود بانک اینده در سال 95،نرخ سود بانک جدید،نرخ سود بانک شهر،نرخ سود بانک شهر 95،نرخ سود بانک شهر در سال 95،نرخ سود بانک ملی،نرخ سود بانک ملی ایران،نرخ سود بانک ملی در سال 90،نرخ سود بانک ملی در سال 95،نرخ سود بانک ملی سال 95،نرخ سود بانکها،نرخ سود بانکها در سال 95،نرخ سود بانکها و موسسات،نرخ سود بانکها و موسسات مالی،نرخ سود بانکهای ایران،نرخ سود بانکهای خارجی،نرخ سود بانکهای خصوصی،نرخ سود بانکهای مختلف،نرخ سود بانکی،نرخ سود بانکی 95،نرخ سود بانکی آینده،نرخ سود بانکی بانک شهر،نرخ سود بانکی جديد،نرخ سود بانکی جدید،نرخ سود بانکی جدید 95،نرخ سود بانکی جدید در سال 95،نرخ سود بانکی درسال 95،نرخ سود بانکی سال 95،نرخ سود بانکی شهر،نرخ سود بانکی شهریور 95،نرخ سود جديد بانكها،نرخ سود جدید بانکی 95،نرخ سود روزشمار بانک آینده،نرخ سود روزشمار بانک شهر،نرخ سود روزشمار بانک ملی،نرخ سود سپرده،نرخ سود سپرده ارزی،نرخ سود سپرده ارزی بانک سامان،نرخ سود سپرده بانك سامان،نرخ سود سپرده بانک آینده،نرخ سود سپرده بانک پاسارگاد،نرخ سود سپرده بانک سامان،نرخ سود سپرده بانک شهر،نرخ سود سپرده بانک قوامین،نرخ سود سپرده بانک ملی،نرخ سود سپرده بانکها،نرخ سود سپرده در بانك سامان،نرخ سود سپرده در بانک سامان،نرخ سود سپرده روزشمار بانک سامان،نرخ سود سپرده گذاری بانک سامان،نرخ سود سپرده های بانک پارسیان،نرخ سود سپرده های بانک سامان،نرخ سود سپرده های ریالی،نرخ سود سپرده یکساله بانک سامان،نرخ سود وام بانکی 95

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت