ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

پُلی عجیب برای تردد کشتی‌ها

نویسنده: علی باستانی

%d9%be%d9%8f%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7

 

پلی تردد کشتی‌

 

پل (PONT CANAL) در شهر والونیای بلژیک که برای تردد کشتی ها از روی چند اتوبان ساخته شده است.
پُلی عجیب برای تردد کشتی‌ها
پُلی عجیب برای تردد کشتی‌ها
پُلی عجیب برای تردد کشتی‌ها
پُلی عجیب برای تردد کشتی‌ها
پُلی عجیب برای تردد کشتی‌ها

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت