ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

پردهٔ کس نشد این پردهٔ میناگون (پروین اعتصامی)

نویسنده: احمد اعجازی

پردهٔ کس نشد این پردهٔ میناگون (پروین اعتصامی)

,پروین اعتصامی,پروین اعتصامی اشعار,پروین اعتصامی اشک یتیم,پروین اعتصامی مست و هوشیار,پروین اعتصامی محتسب و مست,پروین اعتصامی شعر مادر,پروین اعتصامی کیست,پروین اعتصامی مادر,پروین اعتصامی محتسب,پروین اعتصامی پدر,پروین اعتصامی اشعار کوتاه,پروین اعتصامی اشعار Pdf,پروین اعتصامی شعر مست و هوشیار,پروین اعتصامی شعر محتسب,پروین اعتصامی شعر سنگ قبر,پروین اعتصامی شعر عاشقانه,پروین اعتصامی شعر میوه ی هنر,پروین اعتصامی شعر سنگ قبر,شعر پروین اعتصامی محتسب و مست,پروین اعتصامی محتسب مستی,شعر محتسب و مست پروین اعتصامی,پروین اعتصامی محتسب مستی به ره دید و,مناظره محتسب و مست از پروین اعتصامی,معنی شعر محتسب و مست پروین اعتصامی,پروین اعتصامی شعر مادر موسی,پروین اعتصامی شعر مادر,شعر پروین اعتصامی درباره مادر,شعر پروین اعتصامی برای مادر,شعر پروین اعتصامی قلب مادر,شعر پروین اعتصامی درمورد مادر,شعر پروین اعتصامی درباره ی مادر,شعر پروین اعتصامی در وصف مادر,شعر مادراز پروین اعتصامی,شعر پروین اعتصامی محتسب,شعر پروین اعتصامی محتسب,دانلود شعر پروین اعتصامی محتسب,متن شعر پروین اعتصامی محتسب,پروین اعتصامی پدر,پروین اعتصامی شعر بی پدر,شعر پروین اعتصامی برای پدرش,اشعار پروین اعتصامی پدر,پروین اعتصامی درباره پدر,پروین اعتصامی روز پدر,پروین اعتصامی و شعر پدر,اشعار پروین اعتصامی,اشعار پروین اعتصامی با معنی,اشعار پروین اعتصامی در مورد زن,اشعار پروین اعتصامی همراه با معنی,اشعار پروین اعتصامی دانلود,اشعار پروین اعتصامی محتسب,اشعار پروین اعتصامی مست و هشیار,اشعار پروین اعتصامی برای کودکان,اشعار پروین اعتصامی عاشقانه,اشعار پروین اعتصامی مناظره,شعر پروین اعتصامی درباره زن,شعر پروین اعتصامی همراه با معنی,شعر های پروین اعتصامی همراه با معنی,دیوان اشعار پروین اعتصامی دانلود,دانلود اشعار پروین اعتصامی Pdf,دانلود اشعار پروین اعتصامی,دانلود کتاب اشعار پروین اعتصامی,دانلود صوتی اشعار پروین اعتصامی,دانلود کامل اشعار پروین اعتصامی,دانلود رایگان اشعار پروین اعتصامی,دانلود کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی,دانلود کتاب صوتی اشعار پروین اعتصامی,شعر پروین اعتصامی محتسب,دانلود شعر پروین اعتصامی محتسب,متن شعر پروین اعتصامی محتسب,شعر پروین اعتصامی مست و هوشیار,دانلود شعر پروین اعتصامی مست و هوشیار,شعر پروین اعتصامی برای کودکان,شعر پروین اعتصامی عاشقانه,اشعار عاشقانه پروین اعتصامی,اشعار عاشقانه ی پروین اعتصامی,اشعار عاشقانه از پروین اعتصامی,اشعار کوتاه عاشقانه پروین اعتصامی,اشعار زیبای عاشقانه پروین اعتصامی,زیباترین اشعار عاشقانه پروین اعتصامی,دانلود اشعار عاشقانه پروین اعتصامی,بهترین اشعار عاشقانه پروین اعتصامی,اشعار مناظره پروین اعتصامی,اشعار مناظره ای پروین اعتصامی,شعر پروین اعتصامی با مناظره,مناظره در اشعار پروین اعتصامی,اشعار مناظره ای از پروین اعتصامی

اشعار زیبا و خواندنی پروین اتصامی

پردهٔ کس نشد این پردهٔ میناگون

زشتروئی چه کند آینهٔ گردون

نام را ننگ بکشت و تو شدی بدنام

وام را نفس گرفت و تو شدی مدیون

تو درین نیلپری طشت، چو بندیشی

چو یکی جامهٔ شوخی و قضا صابون

گهری کاز صدف آز و هوی بردی

شبهی بود که کردی چو گهر مخزون

چند ای نور، قرینی تو بدین ظلمت

چند ای گنج بخاک سیهی مدفون

کرد ای طائر وحشی که چنین رامت

چون بکنج قفس افکند قضایت، چون

بدر آی از تن خاکی و ببین آنگه

که چه تابنده گهر بود در آن مکنون

مچر آزاده که گرگست درین مکمن

مخور آسوده که زهرست درین معجون

چه شدی دوست برین دشمن بیرحمت

چه شدی خیره برین منظر بوقلمون

بهر سود آمدی اینجا و زیان کردی

کرد سوداگر ایام ترا مغبون

پشتهٔ آز چو خم کرد روان را پشت

به چه کار آیدت این قد خوش موزون

شبروان فلک از پای در آرندت

از گلیم خود اگر پای نهی بیرون

بر حذر باش ازین اژدر بی پروا

که نیندیشد از افسونگر و از افسون

دهر بر جاست، تو ناگاه شوی زان کم

چرخ برپاست، تو یکروز شوی وارون

رفت میباید و زین آمدن و رفتن

نشد آگه نه ارسطو و نه افلاطون

توشه‌ای گیر که بس دور بود منزل

شمعی افروز که بس تیره بود هامون

تو چنین گمره و یاران همه در مقصد

تو چنین غرقه و دریا ز درر مشحون

عامل سودگر نفس مکن خود را

تا که هر دم نشود کار تو دیگرگون

آنچه مقسوم شد از کار گه قسمت

دگر آنرا نتوان کرد کم و افزون

دی و فردات خیالست و هوس، پروین

اگرت فکرت و رائیست، بکوش اکنون

 

برچسب ها : اشعار پروین اعتصامی،اشعار پروین اعتصامی با معنی،اشعار پروین اعتصامی برای کودکان،اشعار پروین اعتصامی پدر،اشعار پروین اعتصامی دانلود،اشعار پروین اعتصامی در مورد زن،اشعار پروین اعتصامی عاشقانه،اشعار پروین اعتصامی محتسب،اشعار پروین اعتصامی مست و هشیار،اشعار پروین اعتصامی مناظره،اشعار پروین اعتصامی همراه با معنی،اشعار زیبای عاشقانه پروین اعتصامی،اشعار عاشقانه از پروین اعتصامی،اشعار عاشقانه پروين اعتصامي،اشعار عاشقانه ی پروین اعتصامی،اشعار کوتاه عاشقانه پروین اعتصامی،اشعار مناظره ای از پروین اعتصامی،اشعار مناظره ای پروین اعتصامی،اشعار مناظره پروين اعتصامي،بهترین اشعار عاشقانه پروین اعتصامی،پروين اعتصامي پدر،پروين اعتصامي شعر سنگ قبر،پروين اعتصامي شعر مادر،پروین اعتصامی،پروین اعتصامی اشعار،پروین اعتصامی اشعار pdf،پروین اعتصامی اشعار کوتاه،پروین اعتصامی اشک یتیم،پروین اعتصامی پدر،پروین اعتصامی درباره پدر،پروین اعتصامی روز پدر،پروین اعتصامی شعر بی پدر،پروین اعتصامی شعر سنگ قبر،پروین اعتصامی شعر عاشقانه،پروین اعتصامی شعر مادر،پروین اعتصامی شعر مادر موسی،پروین اعتصامی شعر محتسب،پروین اعتصامی شعر مست و هوشیار،پروین اعتصامی شعر میوه ی هنر،پروین اعتصامی کیست،پروین اعتصامی مادر،پروین اعتصامی محتسب،پروین اعتصامی محتسب مستی،پروین اعتصامی محتسب مستی به ره دید و،پروین اعتصامی محتسب و مست،پروین اعتصامی مست و هوشیار،پروین اعتصامی و شعر پدر،دانلود اشعار پروين اعتصامي،دانلود اشعار پروین اعتصامی Pdf،دانلود اشعار عاشقانه پروین اعتصامی،دانلود رايگان اشعار پروين اعتصامي،دانلود شعر پروین اعتصامی محتسب،دانلود شعر پروین اعتصامی مست و هوشیار،دانلود صوتی اشعار پروین اعتصامی،دانلود کامل اشعار پروین اعتصامی،دانلود کتاب اشعار پروین اعتصامی،دانلود کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی،دانلود کتاب صوتی اشعار پروین اعتصامی،دیوان اشعار پروین اعتصامی دانلود،زیباترین اشعار عاشقانه پروین اعتصامی،شعر پروين اعتصامي محتسب،شعر پروين اعتصامي مست و هوشيار،شعر پروین اعتصامی با مناظره،شعر پروین اعتصامی برای پدرش،شعر پروین اعتصامی برای کودکان،شعر پروین اعتصامی برای مادر،شعر پروین اعتصامی در وصف مادر،شعر پروین اعتصامی درباره زن،شعر پروین اعتصامی درباره مادر،شعر پروین اعتصامی درباره ی مادر،شعر پروین اعتصامی درمورد مادر،شعر پروین اعتصامی عاشقانه،شعر پروین اعتصامی قلب مادر،شعر پروین اعتصامی محتسب،شعر پروین اعتصامی محتسب و مست،شعر پروین اعتصامی همراه با معنی،شعر مادراز پروین اعتصامی،شعر محتسب و مست پروين اعتصامي،شعر های پروین اعتصامی همراه با معنی،متن شعر پروین اعتصامی محتسب،معنی شعر محتسب و مست پروین اعتصامی،مناظره در اشعار پروین اعتصامی،مناظره محتسب و مست از پروین اعتصامی

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت