ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

ولنتاین * تاریخچه روز ولنتاین

نویسنده: علی باستانی

ولنتاین * تاریخچه روز ولنتاین

 

 

تبریک ولنتاین دوستانه,اس ام اس تبریک ولنتاین دوستانه,تبریک ولنتاین انگلیسی,تبریک ولنتاین انگلیسی با ترجمه,تبریک ولنتاینتاریخچه ولنتاین در ایران باستان,تاریخچه ولنتاین به زبان انگلیسی,تاریخچه روز ولنتاین به زبان انگلیسی,تاریخچه ولنتاین در ایران باستان,تاریخچه ولنتاین در ایران,تاریخ ولنتاین در ایران,تاریخچه ولنتاین در ایران,تاریخ ولنتاین در ایران,تاریخچه ولنتاین ایرانی,تاریخ دقیق روز ولنتاین در ایران,تاریخچه ی ولنتاین در ایران,تاریخچه ولنتاین ایران,تاریخ روز ولنتاین در ایران سال 94,تاریخچه ولنتاین به انگلیسی,تاریخچه ولنتاین به زبان انگلیسی,تاریخچه روز ولنتاین به زبان انگلیسی,تاریخچه ولنتاین ایرانی,تاریخ ولنتاین ایرانی,تاریخ ولنتاین ایرانیان,تاریخ ولنتاین ایرانی,تاریخ روز ولنتاین ایرانی,تاریخچه ولنتاین ایران,تاریخچه ولنتاین,تاریخچه ولنتاین در ایران باستان,تاریخچه ولنتاین چیست,تاریخچه ولنتاین به زبان انگلیسی,تاریخچه ولنتاین در ایران,تاریخچه ولنتاین به انگلیسی,تاریخچه ولنتاین ایرانی,تاریخچه ولنتاین ویکیپدیا,تاریخچه ولنتاین و سپندارمذگان,تاریخچه ولنتاین 94,تاریخچه ولنتاین ویکیپدیا,تاریخ ولنتاین ویکی پدیا,تاریخچه ولنتاین و سپندارمذگان,تاریخچه ولنتاین 94,تاریخ ولنتاین 94,تاریخ ولنتاین 94,تاریخ ولنتاین 94 به شمسی,تاریخ ولنتاین سال 94,تاریخ دقیق ولنتاین 94,تاریخ شمسی ولنتاین 94,تاریخ ولنتاین سال 94,تاریخ روز ولنتاین 94,تاریخ دقیق ولنتاین 94 انگلیسی با ترجمه فارسی,تبریک ولنتاین انگلیسی با معنی,تبریک ولنتاین انگلیسی به فارسی,تبریک روز ولنتاین انگلیسی,جمله تبریک ولنتاین انگلیسی,اس تبریک ولنتاین انگلیسی,پیام تبریک ولنتاین انگلیسی با ترجمه,پیامک تبریک ولنتاین انگلیسی,تبریک ولنتاین به زبانهای مختلف,تبریک ولنتاین 94,اسمس تبریک ولنتاین 94,پیام تبریک ولنتاین 94,اس تبریک ولنتاین 94,پیامک تبریک ولنتاین 94,متن تبریک ولنتاین 94,تبریک ولنتاین سال 94,پیام تبریک ولنتاین 94,تبریک روز ولنتاین 94,تبریک ولنتاین بهمن 94,تبریک ولنتاین برای همسر,پیام تبریک ولنتاین برای همسر,تبریک ولنتاین به همسر,تبریک ولنتاین به همسرم,تبریک ولنتاین به همسر,تبریک ولنتاین 2016,تبریک ولنتاین 2016,تبریک ولنتاین 2016 انگلیسی,متن تبریک ولنتاین 2016,پیام تبریک ولنتاین 2016,پیامک تبریک ولنتاین 2016,کارت تبریک ولنتاین 2016,اسمس تبریک ولنتاین 2016,اس تبریک ولنتاین 2016,اس ام اس تبریک ولنتاین 2016,تبریک ولنتاین اس ام اس,اس ام اس تبریک ولنتاین 2016,اس ام اس تبریک ولنتاین,اس ام اس تبریک ولنتاین 2012,اس ام اس تبریک ولنتاین 2016,اس ام اس تبریک ولنتاین 94,اس ام اس تبریک ولنتاین 92,اس ام اس تبریک ولنتاین انگلیسی,اس ام اس تبریک ولنتاین 2016,اس ام اس تبریک ولنتاین به دوست,تبریک ولنتاین مبارک,تبریک ولنتاین به دوست,تبریک ولنتاین به دوست پسر,تبریک ولنتاین به یک دوست,پیام تبریک ولنتاین به دوستان,متن تبریک ولنتاین به دوستان,متن تبریک ولنتاین به دوست,اس ام اس تبریک ولنتاین به دوست,اس ام اس تبریک ولنتاین به دوستان,پیام تبریک ولنتاین به دوست,اس تبریک ولنتاین به دوستولنتاین 94,ولنتاین 94 چه روزی است,ولنتاین کی هست,ولنتاین کی هست؟,ولنتاین کی هست 1394,ولنتاین کی هست 94,ولنتاین کی هست؟94,ولنتاین کی هست 2016,ولنتاین کی است,تاریخ ولنتاین کی هست؟,روز ولنتاین کی هست,ولنتاین 2016 کی هست,ولنتاین سال 94,ولنتاین چیست,ولنتاین چیست,داستان ولنتاین چیست؟,تاریخچه ولنتاین چیست,فلسفه ولنتاین چیست,ولنتاین چه روزی است,ولنتاین چه روزی است؟,ولنتاین چه روزی است در سال 94,ولنتاین چه روزی است تاریخ,ولنتاین چه روزی است 94,ولنتاین چه روزی است 94,ولنتاین چه روزی است در سال 94,valentine چه روزی است,valentine چه روزی است؟,ولنتاین چه تاریخی است؟,ولنتاین چه روزیه,ولنتاین چه روزیه امسال,ولنتاین چه روزیه در سال 94,ولنتاین چه روزیه 94,ولنتاین چه روزیه,ولنتاین چه روزیه,valentine چه روزیه,روز ولنتاین چه روزیه,تاریخ ولنتاین چه روزیه؟,ولنتاین 94 چه روزیهاس ام اس ولنتاین 2016,اس ام اس ولنتاین عاشقانه جدید,اس ام اس های عاشقانه ولنتاین جدید,جدیدترین اس ام اس عاشقانه ولنتاین,اس ام اس عاشقانه ولنتاین جدید 94,اس ام اس جدید عاشقانه ولنتاین 94,اس ام اس ولنتاین جدید,اس ام اس ولنتاین جدید 94,اس ام اس ولنتاین جدید 2016,اس ام اس ولنتاین جدید 94,اس ام اس ولنتاین جدید خنده دار,اس ام اس ولنتاین جدید 2016,اس ام اس ولنتاین جدید 90,اس ام اس ولنتاین جدید انگلیسی,اس ام اس ولنتاین جدید بهمن 94,اس ام اس ولنتاین جدید 94,اس ام اس ولنتاین 94,اس ام اس ولنتاین 94,اس ام اس ولنتاین 94 جدید,اس ام اس ولنتاین 94 خنده دار,اس ام اس روز ولنتاین 94,اس ام اسهای ولنتاین 94,اس ام اس روز ولنتاین 94,اس ام اس تبریک ولنتاین 94,اس ام اس ولنتاین سال 94,اس ام اس ولنتاین بهمن 94,اس ام اس ولنتاین 94,اس ام اس ولنتاین 94 جدید,اس ام اس ولنتاین 94 انگلیسی,اس ام اس ولنتاین 94 بهمن,اس ام اس های ولنتاین 94,اس ام اس عاشقانه ولنتاین 94,اس ام اس ولنتاین سال 94,اس ام اس ولنتاین بهمن 94,جدیدترین اس ام اس ولنتاین 94,اس ام اس مخصوص ولنتاین 94,اس ام اس ولنتاین خنده دار,اس ام اس ولنتاین خنده دار,اس ام اس ولنتاین خنده دار 94,اس ام اس ولنتاین خنده دار94,اس ام اس ولنتاین خنده دار 2016,اس ام اس ولنتاین جدید خنده دار,اس ام اس تبریک ولنتاین خنده دار,اس ام اس های ولنتاین خنده دار,اس ام اس روز ولنتاین خنده دار,اس ام اس خنده دار ولنتاین 2016,اس ام اس ولنتاین 2016,اس ام اس ولنتاین 2016,اس ام اس تبریک ولنتاین 2016,اس ام اس مخصوص ولنتاین 2016,اس ام اس ولنتاین جدید 2016,اس ام اس برای ولنتاین 2016,اس ام اس های ولنتاین 2016,اس ام اس روز ولنتاین 2016,اس ام اس انگلیسی ولنتاین 2016,اس ام اس های جدید ولنتاین 2016,اس ام اس ولنتاین 2016,اس ام اس ولنتاین 2016,اس ام اس ولنتاین 2016 انگلیسی,اس ام اس عاشقانه تبریک ولنتاین 2016,اس ام اس تبریک ولنتاین 2016,اس ام اس روز ولنتاین 2016,اس ام اس های ولنتاین 2016,اس ام اس مخصوص ولنتاین 2016,اس ام اس تبریک ولنتاین 2016,جدیدترین اس ام اس ولنتاین 2016,اس ام اس ولنتاین انگلیسی,اس ام اس ولنتاین انگلیسی 2016,اس ام اس ولنتاین انگلیسی به فارسی,اس ام اس ولنتاین انگلیسی 2016,اس ام اس ولنتاین انگلیسی,اس ام اس ولنتاین انگلیسی 2016,اس ام اس ولنتاین انگلیسی 94,اس ام اس انگلیسی ولنتاین با معنی فارسی,اس ام اس انگلیسی ولنتاین 94,اس ام اس انگلیسی ولنتاین با ترجمه

روز ولنتاین
تنها مدت کمی به اواخر بهمن ماه و اواسط ماه فوریه باقی مانده که روز عشق فرنگی (ولنتاین) و روز عشق ایران باستان (سپندارمذگان) یا همان ولنتاین ایرانی به فاصله ی چهار روز از هم قرار دارند یعنی ۲۵ بهمن ماه (ولنتاین) و ۲۹ بهمن ماه (سپندارمذگان) !

چند سالی است که ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) روز ولنتاین و خرید گل و عروسک، شکلات و … در کشورمان باب شده است. اکثر جوان ها بدون اطلاع از اینکه اصلا این ولنتاین خوردنی یا پوشیدنی است، فقط می دانند که در روز ولنتاین باید برای کسانی که دوست دارند هدیه بخرند…

 

تاریخچه روز ولنتاین:
روز ولنتاین-تاریخچه کامل و دقیق ولنتاین در دست نیست و آنچه از پیشینه روز ولنتاین می‌‌دانیم با افسانه درآمیخته است. امروزه کلیسای کاتولیک به این نتیجه رسیده است که حداقل سه قدیس وجود داشته‌اند که همگی به شهادت رسیده اند، به همین دلیل چندین افسانه سعی در بازگوئی تاریخچه آئین ولنتاین دارند.

روز ولنتاین-در صده سوم میلادی که مطابق می‌شود با اوایل شاهنشاهی ساسانی در ایران، در روم باستان فرمانروایی بوده‌است بنام کلودیوس دوم. کلودیوس عقاید عجیبی داشته‌است از جمله اینکه مردان مجرد نسبت به آنانی که همسر و فرزند دارند سربازان جنگجوتر و بهتری هستند. از این رو ازدواج را برای سربازان امپراتوری روم قدغن می‌کند. کلودیوس به قدری بی‌رحم وفرمانش به اندازه‌ای قاطع بود که هیچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت. اما کشیشی به نام والنتاین (والنتیوس)، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌کرد.

کلودیوس دوم از این جریان خبردار می‌شود و دستور می‌دهد که والنتاین را به زندان بیندازند. والنتاین در زندان عاشق دختر زندانبان می‌شود. با توجه به آنچه که در افسانه آمده کشیش ولنتاین برای او نامه‍ایی نوشته و آنها را با نوشتن «از طرف ولنتاین تو» (From Your Valentine) امضاء کرده است، اصطلاحی که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته و به وفور بر روی کارتهای ولنتاین مشاهده می‌‌شود. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق بر خلاف قانون کلودیوس دوم اعدام می‌شود. بنابراین او را به عنوان فدایی و شهید راه عشق می‌دانند و از آن زمان ولنتاین تبدیل به نمادی برای عشق شده است.

 

ولنتاین  تاریخچه روز ولنتاین (1)
هدیه روز ولنتاین :
در کشورهای اروپایی و امریکائی دادن شکلات به عنوان هدیه روز ولنتاین از شهرت خاصی برخوردار است. تزئین شکلات و پختن انواع ان نیز از آداب روز ولنتاین به شمار می‌رود. از نظر علمی هم ثابت شده‌است که خوردن شکلات دات یا همان سیاه میزان عشق را در انسان بالا می‌برد البته نه مصرف بی رویه ان.

 

تاریخچه سپندارمذگان:(ولنتاین ایرانی)
ولنتاین ایرانی :در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد، که از بیست قرن پیش از میلاد، روزی موسوم به روز عشق بوده‌است. در تقویم ایرانی دقیقا مصادف است با ۵ اسفند که در گاهشماری کنونی برابر است با ۲۹ بهمن، یعنی تنها 4 روز پس از روز ولنتاین. این روز سپندارمذگان یا «اسفندارمذگان» نام داشته‌است.
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌ است که ایرانیان باستان این روز را روز بزرگداشت زن و زمین می‌دانسته اند. فلسفه بزرگداشت این روز به عنوان “روز عشق” به این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را سی روز حساب می کردند و علاوه بر اینکه ماه ها اسم داشتند، هر یک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند. بعنوان مثال روز اول “روز اورمزد”، روز دوم، روز بهمن معنی “سلامت، اندیشه” که نخستین صفت خداوند است، روز سوم اردیبهشت یعنی “بهترین راستی و پاکی” که باز از صفات خداوند است، روز چهارم شهریور یعنی “شاهی و فرمانروایی آرمانی” که خاص خداوند است و روز پنجم “سپندار مذ” بوده است. سپندار مذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندار مذگان را بعنوان نماد عشق می پنداشتند.
ولنتاین  تاریخچه روز ولنتاین (2)

سپندارمذگان جشن زمین و گرامی داشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا پیدا می‌کردند. در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می‌دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده، به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می‌کردند. اخیرا گروهی از دوستداران فرهنگ ایرانی پیشنهاد کرده‌اند که به منظور حفظ فرهنگ ایرانی سپندارمذگان بجای ولنتاین به عنوان روز عشق گرامی داشته شود.

برچسب ها : valentine چه روزي است؟،valentine چه روزی است،valentine چه روزیه،اس ام اس انگليسي ولنتاين با ترجمه،اس ام اس انگلیسی ولنتاین 2016،اس ام اس انگلیسی ولنتاین 94،اس ام اس انگلیسی ولنتاین با معنی فارسی،اس ام اس برای ولنتاین 2016،اس ام اس تبريك ولنتاين 2016،اس ام اس تبريک ولنتاين،اس ام اس تبریک ولنتاین 2012،اس ام اس تبریک ولنتاین 2016،اس ام اس تبریک ولنتاین 92،اس ام اس تبریک ولنتاین 94،اس ام اس تبریک ولنتاین انگلیسی،اس ام اس تبریک ولنتاین به دوست،اس ام اس تبریک ولنتاین به دوستان،اس ام اس تبریک ولنتاین خنده دار،اس ام اس تبریک ولنتاین دوستانه،اس ام اس جدید عاشقانه ولنتاین 94،اس ام اس خنده دار ولنتاین 2016،اس ام اس روز ولنتاين 94،اس ام اس روز ولنتاین 2016،اس ام اس روز ولنتاین 94،اس ام اس روز ولنتاین خنده دار،اس ام اس عاشقانه تبریک ولنتاین 2016،اس ام اس عاشقانه ولنتاین 94،اس ام اس عاشقانه ولنتاین جدید 94،اس ام اس مخصوص ولنتاین 2016،اس ام اس مخصوص ولنتاین 94،اس ام اس های جدید ولنتاین 2016،اس ام اس های عاشقانه ولنتاین جدید،اس ام اس های ولنتاین 2016،اس ام اس های ولنتاین 94،اس ام اس های ولنتاین خنده دار،اس ام اس ولنتاين 2016،اس ام اس ولنتاين 94،اس ام اس ولنتاين انگلیسی،اس ام اس ولنتاين بهمن 94،اس ام اس ولنتاين خنده دار،اس ام اس ولنتاین 2016،اس ام اس ولنتاین 2016 انگلیسی،اس ام اس ولنتاین 94،اس ام اس ولنتاین 94 انگلیسی،اس ام اس ولنتاین 94 بهمن،اس ام اس ولنتاین 94 جدید،اس ام اس ولنتاین 94 خنده دار،اس ام اس ولنتاین انگلیسی،اس ام اس ولنتاین انگلیسی 2016،اس ام اس ولنتاین انگلیسی 94،اس ام اس ولنتاین انگلیسی به فارسی،اس ام اس ولنتاین بهمن 94،اس ام اس ولنتاین جدید،اس ام اس ولنتاین جدید 2016،اس ام اس ولنتاین جدید 90،اس ام اس ولنتاین جدید 94،اس ام اس ولنتاین جدید انگلیسی،اس ام اس ولنتاین جدید بهمن 94،اس ام اس ولنتاین جدید خنده دار،اس ام اس ولنتاین خنده دار،اس ام اس ولنتاین خنده دار 2016،اس ام اس ولنتاین خنده دار 94،اس ام اس ولنتاین خنده دار94،اس ام اس ولنتاین سال 94،اس ام اس ولنتاین عاشقانه جدید،اس ام اسهای ولنتاین 94،اس تبریک ولنتاین 2016،اس تبریک ولنتاین 94،اس تبریک ولنتاین انگلیسی،اس تبریک ولنتاین به دوست،اسمس تبریک ولنتاین 2016،اسمس تبریک ولنتاین 94،پيام تبريك ولنتاين 94،پیام تبریک ولنتاین 2016،پیام تبریک ولنتاین 94،پیام تبریک ولنتاین انگلیسی با ترجمه،پیام تبریک ولنتاین برای همسر،پیام تبریک ولنتاین به دوست،پیام تبریک ولنتاین به دوستان،پیامک تبریک ولنتاین 2016،پیامک تبریک ولنتاین 94،پیامک تبریک ولنتاین انگلیسی،تاريخ دقيق ولنتاين 94،تاريخ روز ولنتاين 94،تاريخ ولنتاين 94،تاريخ ولنتاين ايراني،تاريخ ولنتاين در ايران،تاريخ ولنتاين سال 94،تاريخچه ولنتاين در ايران،تاريخچه ولنتاین،تاریخ دقیق روز ولنتاین در ایران،تاریخ دقیق ولنتاین 94،تاریخ روز ولنتاین ایرانی،تاریخ روز ولنتاین در ایران سال 94،تاریخ شمسی ولنتاین 94،تاریخ ولنتاین 94،تاریخ ولنتاین 94 به شمسی،تاریخ ولنتاین ایرانی،تاریخ ولنتاین ایرانیان،تاریخ ولنتاین چه روزیه؟،تاریخ ولنتاین در ایران،تاریخ ولنتاین سال 94،تاریخ ولنتاین کی هست؟،تاریخ ولنتاین ویکی پدیا،تاریخچه روز ولنتاین به زبان انگلیسی،تاریخچه ولنتاین 94،تاریخچه ولنتاین ایران،تاریخچه ولنتاین ایرانی،تاریخچه ولنتاین به انگلیسی،تاریخچه ولنتاین به زبان انگلیسی،تاریخچه ولنتاین چیست،تاریخچه ولنتاین در ایران،تاریخچه ولنتاین در ایران باستان،تاریخچه ولنتاین و سپندارمذگان،تاریخچه ولنتاین ویکیپدیا،تاریخچه ی ولنتاین در ایران،تبريك ولنتاين 2016،تبريك ولنتاين به همسر،تبريك ولنتاين بهمن 94،تبریک روز ولنتاین 94،تبریک روز ولنتاین انگلیسی،تبریک ولنتاین 2016،تبریک ولنتاین 2016 انگلیسی،تبریک ولنتاین 94،تبریک ولنتاین اس ام اس،تبریک ولنتاین انگلیسی،تبریک ولنتاین انگلیسی با ترجمه،تبریک ولنتاین انگلیسی با ترجمه فارسی،تبریک ولنتاین انگلیسی با معنی،تبریک ولنتاین انگلیسی به فارسی،تبریک ولنتاین برای همسر،تبریک ولنتاین به دوست،تبریک ولنتاین به دوست پسر،تبریک ولنتاین به زبانهای مختلف،تبریک ولنتاین به همسر،تبریک ولنتاین به همسرم،تبریک ولنتاین به یک دوست،تبریک ولنتاین دوستانه،تبریک ولنتاین سال 94،تبریک ولنتاین مبارک،جدیدترین اس ام اس عاشقانه ولنتاین،جدیدترین اس ام اس ولنتاین 2016،جدیدترین اس ام اس ولنتاین 94،جمله تبریک ولنتاین انگلیسی،داستان ولنتاین چیست؟،روز ولنتاين كي هست،روز ولنتاین چه روزیه،فلسفه ولنتاین چیست،کارت تبریک ولنتاین 2016،متن تبریک ولنتاین 2016،متن تبریک ولنتاین 94،متن تبریک ولنتاین به دوست،متن تبریک ولنتاین به دوستان،ولنتاين چه روزيه،ولنتاين چه روزی است؟،ولنتاين چيست،ولنتاين كي است،ولنتاين كي هست؟،ولنتاین 2016 کی هست،ولنتاین 94،ولنتاین 94 چه روزی است،ولنتاین 94 چه روزیهاس ام اس ولنتاین 2016،ولنتاین چه تاریخی است؟،ولنتاین چه روزيه،ولنتاین چه روزی است،ولنتاین چه روزی است 94،ولنتاین چه روزی است تاریخ،ولنتاین چه روزی است در سال 94،ولنتاین چه روزیه،ولنتاین چه روزیه 94،ولنتاین چه روزیه امسال،ولنتاین چه روزیه در سال 94،ولنتاین چیست،ولنتاین سال 94،ولنتاین کی هست،ولنتاین کی هست 1394،ولنتاین کی هست 2016،ولنتاین کی هست 94،ولنتاین کی هست؟94

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت