ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

هزینه‌های زایمان طبیعی یا سزارین چقدر است؟

نویسنده: احمد اعجازی

 هزینه‌های زایمان طبیعی یا سزارین چقدر است؟

,هزینه های زایمان,هزینه های زایمان در کانادا,هزینه های زایمان در بیمارستان بهمن,هزینه های زایمان طبیعی,هزینه های زایمان در بیمارستان میلاد,هزینه های زایمان در آمریکا,هزینه های زایمان بیمارستان بهمن,هزینه های زایمان در بیمارستان صارم,هزینه های زایمان در بیمارستان رضوی,هزینه های زایمان در بیمارستان پیامبران,هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های خصوصی,هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی,هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های تهران,هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های مشهد,هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های خصوصی تهران,هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های شیراز,هزینه های سزارین در بیمارستان بهمن,هزینه های زایمان در بیمارستان صارم در سال 93,هزینه های زایمان بیمارستان صارم,هزینه زایمان در کانادا,هزینه زایمان در کانادا بدون بیمه,هزینه زایمان در کانادا,هزینه های زایمان در کانادا,هزینه زایمان در آمریکا,هزینه زایمان طبیعی در امریکا,هزینه های زایمان در امریکا,هزینه زایمان آمریکا,هزینه زایمان در بیمارستان تریتا,هزینه زایمان سزارین در بیمارستان تریتا,هزینه زایمان,هزینه زایمان در آب,هزینه زایمان در بیمارستان صارم,هزینه زایمان در بیمارستان تهرانپارس,هزینه زایمان در بیمارستان تخت جمشید کرج,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن,هزینه زایمان اپیدورال,هزینه زایمان در آب در تهران,هزینه زایمان در آب بیمارستان صارم,هزینه زایمان در آب,هزینه زایمان در آب بیمارستان اکبرآبادی,هزینه زایمان در آب اصفهان,هزینه زایمان در آب بیمارستان شهید اکبرآبادی,هزینه زایمان در آب مشهد,هزینه زایمان در اب چقدر است,هزینه زایمان در اب صارم,هزینه زایمان در بیمارستان صارم,هزینه زایمان در بیمارستان صارم سال 95,هزینه زایمان در بیمارستان صارم سال 95,هزینه زایمان در بیمارستان صارم 95,هزینه زایمان در بیمارستان صارم 1395,هزینه زایمان در بیمارستان صارم سال95,هزینه زایمان در بیمارستان صارم سال 95,هزینه زایمان در بیمارستان صارم سال 95,هزینه زایمان در بیمارستان صارم 95,هزینه زایمان سزارین در بیمارستان تهرانپارس,هزینه زایمان بیمارستان تهرانپارس,هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان تهرانپارس,هزینه زایمان در بیمارستان آرش تهرانپارس,قیمت زایمان بیمارستان تهرانپارس,هزینه زایمان بیمارستان تخت جمشید کرج,هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان تخت جمشید کرج,هزینه زایمان سزارین در بیمارستان تخت جمشید کرج,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن سال 95,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن سال 95,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن زنجان,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن تهران,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن سال 95,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن 95,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن تهران,هزینه زایمان در بیمارستان بهمن 95,هزینه زایمان اپیدورال در صارم,هزینه زایمان اپیدورال در بیمارستان صارم,هزینه زایمان اپیدورال,هزینه زایمان طبیعی اپیدورال,هزینه زایمان به روش اپیدورال,هزینه زایمان طبیعی با اپیدورال,هزینه زایمان طبیعی به روش اپیدورال,هزینه زایمان با اپیدورال,هزینه ی زایمان اپیدورال,زایمان سزارین,زایمان سزارین فیلم,زایمان سزارین انسان,زایمان سزارین به انگلیسی,زایمان سزارین با بی حسی,زایمان سزارین عکس,زایمان سزارین چند هفته است,زایمان سزارین در چند هفتگی,زایمان سزارین با لیزر,زایمان سزارین اپارات,زایمان سزارین فیلم اپارات,فیلم زایمان سزارین انسان,دانلود زایمان سزارین فیلم,زایمان سزارین با فیلم,دانلود فیلم زایمان سزارین انسان,زایمان طبیعی یا سزارین فیلم,زایمان طبیعی و سزارین فیلم,فیلم زایمان سزارین در ایران,فیلم زایمان سزارین دوقلو,زایمان سزارین انسان,زایمان سزارین انسان دانلود,زایمان سزارین انسان اپارات,عکس زایمان سزارین انسان,تصاویر زایمان سزارین انسان,فیلم زایمان سزارین انسان,ویدیو زایمان سزارین انسان,عکسهایی از زایمان سزارین انسان,عمل سزارین به انگلیسی,زایمان سزارین با بی حسی یا بیهوشی,زایمان سزارین با بی حسی نخاعی,زایمان سزارین با بی حسی موضعی,زایمان سزارین با بی حسی از کمر,عمل سزارین با بی حسی,عمل سزارین با بی حسی موضعی,عمل سزارین با بی حسی نخاعی,عمل سزارین با بی حسی یا بیهوشی,خاطرات زایمان سزارین با بی حسی,زایمان سزارین با عکس,زایمان طبیعی یا سزارین عکس,عکسهای زایمان سزارین,عکس زایمان سزارین زن,عکس زایمان سزارین,عکس زایمان سزارین زنان,مراحل زایمان سزارین با عکس,زایمان سزارین همراه با عکس,زایمان سزارین در چند هفته است,زمان زایمان سزارین چند هفته است,زایمان سزارین در چند هفتگی انجام میشود,زایمان سزارین در چند هفتگی است,زایمان سزارین در چند هفتگی صورت می گیرد,زایمان سزارین در چند هفتگی اتفاق می افتد,زایمان سزارین در چند هفتگی انجام میشه,عمل سزارین در چند هفتگی انجام میشود,عمل سزارین چند هفتگی انجام میشود,عمل سزارین در هفته چند بارداری,عمل سزارین با لیزر,عمل جراحی سزارین با لیزر,انجام عمل سزارین با لیزر,فیلم زایمان سزارین با لیزر,فیلم عمل سزارین با لیزر,هزینه عمل سزارین با لیزر,دانلود عمل سزارین با لیزر,فیلم زایمان سزارین اپارات,کلیپ زایمان سزارین اپارات,زایمان سزارین در اپارات,عمل زایمان سزارین اپارات,دانلود زایمان سزارین اپارات,فیلم زایمان سزارین در اپارات
می‌گویند بهشت زیر پای مادران است. می‌گویند هر زنی درد زایمان بکشد، همه گناهانش تا آن روز پاک می‌شود. می‌گویند هیچ دردی بدتر از درد زایمان نیست.
روزنامه سلامت: می‌گویند بهشت زیر پای مادران است. می‌گویند هر زنی درد زایمان بکشد، همه گناهانش تا آن روز پاک می‌شود. می‌گویند هیچ دردی بدتر از درد زایمان نیست و هزار چیز دیگر گفته اند و می گویند؛ هزار نقلی که هر کدامش برای ترس از زایمان طبیعی کافی است و شاید همین قول ها و نقل هاست که آمار سزارین را در کشور ما چند برابر استاندارد جهانی کرده و ایران را در ردیف دوم جهان از نظر آمار سزارین قرار داده است.
عضو هیات مدیره جمعیت مامایی ایران، با اشاره به اینکه برای کشوری مانند ایران که در ارتقای انواع شاخص های سلامت موفق بوده است، اینکه اکنون حائز رتبه دوم پس از برزیل و حائز رتبه اول در منطقه در زمینه سزارین نباشد، ناراحت کننده است، تاکیدکرد: «این درحالی است که ۵۰ هزار مامای تربیت شده، در سطح کشور و حتی دورافتاده ترین مناطق حاضر به خدمت هستند.»
وقتی آمار ۴۰ تا ۴۲ درصدی زایمان به روش سزارین را در کنار نتایج تحقیقی قرار دهیم که نشان می دهد روش زایمان ترجیحی ۶/۵۷درصد ماماها و ۲/۶۲درصد متخصصان زنان و زایمان، سزارین است، سوالی در ذهن شکل می گیرد؛ اینکه متخصصی که خود از زایمان طبیعی فراری است و مامایی که درس خوانده تا زایمان طبیعی را ترویج کند اما آن را برای خودش نمی پسندد، چگونه می توانند خانم های باردار را به زایمان طبیعی تشویق کنند؟
مقایسه هزینه زایمان طبیعی و سزارین
سوی دیگر ماجرا نیز هزینه زایمان های طبیعی و سزارین است؛ نرخی بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در بیمارستان های خصوصی برای سزارین و همین میزان برای زایمان طبیعی. البته اگر به این مقدار، نرخ کلاس های توجیهی و ورزشی که برای زنان باردار مایل به زایمان طبیعی، توصیه می شود اضافه کنیم، هزینه ها بسیار بیشتر می شود؛ کلاس های ورزشی جلسه ای ۲۰هزار تومان با احتساب ۳جلسه در هفته که از هفته ۱۴بارداری شروع می شود و ۱۴هفته به طول می انجامد و کلاس های توجیهی، جلسه ای ۱۲هزار تومان که یک دوره آن ۸ جلسه و نزدیک به ۱۰۰هزار تومان می شود. در بیمارستان های نیمه دولتی نیز بدون احتساب بیمه، نرخ زایمان سزارین ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان و زایمان طبیعی یک میلیون و۵۰۰هزار تومان است که اگر به این مقدار دستمزد پزشک یا به عبارتی همان زیرمیزی را اضافه کنیم، می بینیم شرایط زیاد با بیمارستان های خصوصی تفاوتی ندارد. علاوه بر این، در بیمارستان های دولتی تا زمانی که بیمار درد زایمان طبیعی را تحمل نکند و برای پزشک محرز نشود که زایمان به روش طبیعی امکان پذیر نیست، اجازه سزارین داده نمی شود.
ریشه های گرایش به سزارین
به گفته کارشناسان، موضوعات دیگری نیز در ترجیح زایمان سزارین دخیل هستند. دکتر ابوالفضل مهدی زاده، رییس بخش زنان بیمارستان امیراکرم و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، یکی از مهم ترین دلایل بالابودن آمار سزارین در کشور را نامناسب بودن زایشگاه ها و بخش های زنان در بیمارستان های مختلف می داند و به سلامت می گوید: «بیشتر زایشگاه ها، به خصوص زایشگاه های دولتی کشور ما در شأن یک بانوی ایرانی نیست و خانم بارداری که برای زایمان به آنها مراجعه می کند، نه محیط مناسب و در خور شأن خود را می یابد و نه رفتار مناسبی از کارکنان می بیند.»
وی با اشاره به کمبود امکانات بیمارستان ها و زایشگاه های دولتی در شهرهای کوچک می افزاید: «نبود کارکنان آموزش دیده در زمینه رفتار درست با بیمار و کمبود امکانات و تجهیزات، زنان باردار را به سزارین راغب می کند. هرچند هم اکنون اوضاع در حال بهبود است اما به بودجه بیشتر و همکاری مردم نیاز دارد.»
دکتر مهدی زاده تعرفه ها را نیز در این زمینه موثر می داند و معتقد است: «تا زمانی که تعرفه زایمان طبیعی کمتر از سزارین باشد، پزشک ترجیح می دهد بیمار را سزارین کند زیرا زمان این زایمان مشخص است و در مدت کوتاهی کار تمام می شود و دستمزدش هم بالاتر است. اما زایمان طبیعی در هر زمانی از شبانه روز ممکن است پزشک را به بیمارستان بکشاند و ساعت ها او را بالای سر بیمار بنشاند و در نهایت هم پول کمتری دریافت خواهدکرد.»
وی با اشاره به کمبود آموزش همگانی در زمینه مزایای زایمان طبیعی می گوید: «زدودن باورهای غلط مادران جوان و خانواده هایشان که خیلی از آنها از زایمان طبیعی می ترسند، می تواند در افزایش اقبال به زایمان طبیعی موثر باشد.» این استاد دانشگاه با تاکید بر برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی برای زنان باردار ادامه داد: «این کلاس ها هم اکنون در بیمارستان های دولتی و خصوصی برگزار می شود و در حال افزایش هم است، اما آموزش ها باید گسترش بیشتری داشته باشد تا مادران از عوارض سزارین و مزایای زایمان طبیعی آگاه شوند و با آگاهی در این مورد تصمیم بگیرند.»
دکتر مهدی زاده ترس پزشکان متخصص از عوارض زایمان طبیعی و مشکلاتی که پس از آن در دادگاه ها برای آنها ایجاد می شود را یکی دیگر از دلایل ترجیح پزشکان برای انجام سزارین می داند.
او معتقد است: «اگر حین زایمان کوچک ترین مشکلی برای نوزاد یا مادر پیش بیاید و آنها شکایت کنند، سال ها پزشک را به دادگاه می برند و می آورند و هیچ حمایتی نیز از او نمی شود و به دلیل همین توبیخ هاست که پزشکان زایمان سزارین را ترجیح می دهند.»
وی تاکید می کند: «باید آگاهی خانواده ها افزایش یابد و در کنار آن به افزایش امکانات زایشگاه ها و بیمارستان ها و همچنین روش هایی مانند زایمان بدون درد بها داده شود تا زایمان طبیعی افزایش و عوارض ناشی از زایمان سزارین در کشور کاهش یابد.»
ضرورت آگاهی بخشی درباره زایمان طبیعی
دکتر زهرا رضایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص زنان و زایمان، ناآگاهی بیماران از مزایای زایمان طبیعی را مهم ترین دلیل انتخاب زایمان سزارین می داند و می گوید: «بیمارانی که از مزایای زایمان طبیعی آگاهی می یابند، ترجیح می دهند زایمان طبیعی داشته باشند و این آگاهی بخشی می تواند تا حدود زیادی از نگرانی خانم های باردار نسبت به دردهای زایمان کم کند.»
وی با بیان اینکه دلیل دیگر ترجیح زایمان سزارین به زایمان طبیعی، ترس از درد است، می افزاید: «ترس از درد، یکی از دلایل عمده رویگردانی بانوان از زایمان طبیعی است بنابراین افزایش مراکز زایمان بدون درد می تواند از راه های موثر افزایش تمایل به انجام زایمان طبیعی باشد اما هم اکنون این مراکز در کشور کم است. ضمن اینکه متخصصان لازم برای این کار نیز به صورت مداوم در دسترس نیستند.»
دکتر رضایی با اشاره به وقت نگذاشتن متخصصان زنان برای توجیه خانم های باردار ادامه می دهد: «هم اکنون کلاس های توجیهی ای وجود دارد که قبل از زایمان، مادران را از خطرهای سزارین و مزایای زایمان طبیعی آگاه و آنها را به این زایمان تشویق می کند اما متخصصان زنان کمتر برای این مسائل وقت می گذارند و مادران را در این زمینه آگاه نمی کنند.»
وی با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن تسهیلاتی برای متخصصان زنان برای زایمان طبیعی خاطرنشان می کند: «تا زمانی که تعرفه زایمان طبیعی، در حالی که وقت و انرژی بیشتری از پزشک می گیرد، کمتر از سزارین باشد، نباید انتظار داشت پزشکان، کسی را برای زایمان طبیعی تشویق کنند. باید تعرفه های زایمان طبیعی و سزارین یکی باشد یا تعرفه زایمان طبیعی کاهش یابد تا پزشک هم برای انجام این روش تشویق شود.»
این متخصص زنان و زایمان ترس پزشکان از محاکم را نیز در این زمینه موثر می داند و می گوید: «کمبود امکانات برای زایمان طبیعی در کشور باعث برخی عوارض برای نوزاد می شود اما به محض بروز کوچک ترین عارضه، خانواده نوزاد از پزشک شکایت می کنند و دادگاه ها نیز پزشک را به جریمه های سنگین محکوم خواهندکرد؛ مثلا اگر نوزادی نیاز به آی سی یو پیدا کند و خانواده اش از پزشک شکایت کنند، پزشک باید همه هزینه حضور نوزاد در آی سی یو را بدهد. پزشکی قانونی کاری کرده که همه جراحان از این نهاد می ترسند و متخصصان زنان هم ترجیح می دهند بانوان باردار را سزارین کنند و دستمزدشان را بگیرند تا زایمان طبیعی انجام دهند و مجبور به پرداخت هزینه ای از جیب هم بشوند.»
وی تاکید می کند: «اگر متخصصی به مادر توصیه می کند طبیعی زایمان کند، برای سلامت مادر و نوزاد و جامعه است وگرنه با این وضعیت تعرفه گذاری و دستمزد پزشک برای زایمان طبیعی، پزشکان زایمان سزارین را ترجیح می دهند. تعرفه ها باید اصلاح شود و این میزان را هم بیمه ها و دولت بپردازند چرا که هیچ کس دوست ندارد هم درد بکشد هم پول بدهد.»
برچسب ها : انجام عمل سزارین با لیزر،تصاویر زایمان سزارین انسان،خاطرات زایمان سزارین با بی حسی،دانلود زایمان سزارین اپارات،دانلود زایمان سزارین فیلم،دانلود عمل سزارین با لیزر،دانلود فیلم زایمان سزارین انسان،زايمان سزارين انسان،زایمان سزارین،زایمان سزارین اپارات،زایمان سزارین انسان،زایمان سزارین انسان اپارات،زایمان سزارین انسان دانلود،زایمان سزارین با بی حسی،زایمان سزارین با بی حسی از کمر،زایمان سزارین با بی حسی موضعی،زایمان سزارین با بی حسی نخاعی،زایمان سزارین با بی حسی یا بیهوشی،زایمان سزارین با عکس،زایمان سزارین با فیلم،زایمان سزارین با لیزر،زایمان سزارین به انگلیسی،زایمان سزارین چند هفته است،زایمان سزارین در اپارات،زایمان سزارین در چند هفتگی،زایمان سزارین در چند هفتگی اتفاق می افتد،زایمان سزارین در چند هفتگی است،زایمان سزارین در چند هفتگی انجام میشه،زایمان سزارین در چند هفتگی انجام میشود،زایمان سزارین در چند هفتگی صورت می گیرد،زایمان سزارین در چند هفته است،زایمان سزارین عکس،زایمان سزارین فیلم،زایمان سزارین فیلم اپارات،زایمان سزارین همراه با عکس،زایمان طبیعی و سزارین فیلم،زایمان طبیعی یا سزارین عکس،زایمان طبیعی یا سزارین فیلم،زمان زایمان سزارین چند هفته است،عکس زايمان سزارين،عکس زایمان سزارین انسان،عکس زایمان سزارین زن،عکس زایمان سزارین زنان،عکسهای زایمان سزارین،عکسهایی از زایمان سزارین انسان،عمل جراحی سزارین با لیزر،عمل زایمان سزارین اپارات،عمل سزارين به انگليسي،عمل سزارین با بی حسی،عمل سزارین با بی حسی موضعی،عمل سزارین با بی حسی نخاعی،عمل سزارین با بی حسی یا بیهوشی،عمل سزارین با لیزر،عمل سزارین چند هفتگی انجام میشود،عمل سزارین در چند هفتگی انجام میشود،عمل سزارین در هفته چند بارداری،فيلم زايمان سزارين انسان،فیلم زایمان سزارین اپارات،فیلم زایمان سزارین انسان،فیلم زایمان سزارین با لیزر،فیلم زایمان سزارین در اپارات،فیلم زایمان سزارین در ایران،فیلم زایمان سزارین دوقلو،فیلم عمل سزارین با لیزر،قیمت زایمان بیمارستان تهرانپارس،کلیپ زایمان سزارین اپارات،مراحل زایمان سزارین با عکس،هزينه زايمان اپيدورال،هزينه زايمان در آب،هزينه زايمان در بيمارستان بهمن،هزينه زايمان در بيمارستان بهمن تهران،هزينه زايمان در بيمارستان صارم،هزينه زايمان در بيمارستان صارم سال95،هزينه زايمان در كانادا،هزینه زایمان،هزینه زایمان آمریکا،هزینه زایمان اپیدورال،هزینه زایمان اپیدورال در بیمارستان صارم،هزینه زایمان اپیدورال در صارم،هزینه زایمان با اپیدورال،هزینه زایمان به روش اپیدورال،هزینه زایمان بیمارستان تخت جمشید کرج،هزینه زایمان بیمارستان تهرانپارس،هزینه زایمان در آب،هزینه زایمان در آب اصفهان،هزینه زایمان در آب بیمارستان اکبرآبادی،هزینه زایمان در آب بیمارستان شهید اکبرآبادی،هزینه زایمان در آب بیمارستان صارم،هزینه زایمان در آب در تهران،هزینه زایمان در آب مشهد،هزینه زایمان در آمریکا،هزینه زایمان در اب چقدر است،هزینه زایمان در اب صارم،هزینه زایمان در بیمارستان آرش تهرانپارس،هزینه زایمان در بیمارستان بهمن،هزینه زایمان در بیمارستان بهمن 95،هزینه زایمان در بیمارستان بهمن تهران،هزینه زایمان در بیمارستان بهمن زنجان،هزینه زایمان در بیمارستان بهمن سال 95،هزینه زایمان در بیمارستان تخت جمشید کرج،هزینه زایمان در بیمارستان تریتا،هزینه زایمان در بیمارستان تهرانپارس،هزینه زایمان در بیمارستان صارم،هزینه زایمان در بیمارستان صارم 1395،هزینه زایمان در بیمارستان صارم 95،هزینه زایمان در بیمارستان صارم سال 95،هزینه زایمان در کانادا،هزینه زایمان در کانادا بدون بیمه،هزینه زایمان سزارین در بیمارستان تخت جمشید کرج،هزینه زایمان سزارین در بیمارستان تریتا،هزینه زایمان سزارین در بیمارستان تهرانپارس،هزینه زایمان طبیعی اپیدورال،هزینه زایمان طبیعی با اپیدورال،هزینه زایمان طبیعی به روش اپیدورال،هزینه زایمان طبیعی در امریکا،هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان تخت جمشید کرج،هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان تهرانپارس،هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های تهران،هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های خصوصی،هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی،هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های شیراز،هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های مشهد،هزینه عمل سزارین با لیزر،هزینه های زایمان،هزینه های زایمان بیمارستان بهمن،هزینه های زایمان بیمارستان صارم،هزینه های زایمان در آمریکا،هزینه های زایمان در امریکا،هزینه های زایمان در بیمارستان بهمن،هزینه های زایمان در بیمارستان پیامبران،هزینه های زایمان در بیمارستان رضوی،هزینه های زایمان در بیمارستان صارم،هزینه های زایمان در بیمارستان صارم در سال 93،هزینه های زایمان در بیمارستان میلاد،هزینه های زایمان در کانادا،هزینه های زایمان طبیعی،هزینه های سزارین در بیمارستان بهمن،هزینه ی زایمان اپیدورال،هزینه‌های زایمان در بیمارستان قلب تهران،ویدیو زایمان سزارین انسان

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت