ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

معمای ریاضی: افزایش در مکعب عدد

نویسنده: احمد اعجازی

معمای ریاضی: افزایش در مکعب عدد

معمای ریاضی با جواب,معمای ریاضی دکتر حسابی,معمای ریاضی سخت,معمای ریاضی,معمای ریاضی دوم دبستان,معمای ریاضی دوم دبستان صفحه 126,معمای ریاضی سخت با جواب,معمای ریاضی با چوب کبریت,معمای ریاضی دوم دبستان صفحه 90,معمای ریاضی دوم ابتدایی,معمای مکعب روبیک,معمای مکعب باز شده,معمای مکعب,معمای مکعب و ماژیک,معمای مکعب رنگی,معمای مکعب مستطیل,معمای مکعب ریاضی سوم ابتدایی,معمای مکعب اعداد,حل معمای مکعب روبیک,آموزش حل معمای مکعب روبیک,

معماهای سخت با جواب

 

عددی داریم و به آن، تنها یک واحد اضافه می کنیم. اما در مکعب این عدد، شاهد افزایش قابل ملاحظه ای هستیم…
اگر به عدد مثبتی 1 واحد افزوده شود، به مکعّب آن عدد، 469 واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد کدام است؟

 

4 (4       3 (3         2 (2         1 (1

 

قبل از هر کار باید این عدد را مشخص کنید و درنتیجه تفاضل ارقامش به راحتی بدست می آید!

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ افزایش در مکعب عدد:

 

(a+1)3 = a3 +469 ⇒
3a2 + 3a +1 = 269 ⇒
3(a2 +a) = 468 ⇒
a2 + a = 156 ⇒
a(a +1) = 156 = 12×13 ⇒
a=12 ⇒
2-1=1 تفاضل ارقام

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت