ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

لغو محدودیت حق اولاد تنها به دو فرزند

نویسنده: علی باستانی

لغو محدودیت حق اولاد تنها به دو فرزند

 

حق اولاد سال 95,حق اولاد,حق اولاد 95,حق اولاد مشمول بیمه است؟,حق اولاد سال 95,حق اولاد سال 95,حق اولاد 95,حق اولاد در سال 95,حق اولاد در سال 95,حق اولاد در قانون کار,حق اولاد 95,حق اولاد 95 کارگران,حق اولاد سال 95,حق اولاد درسال 95,مبلغ حق اولاد 95,حق اولاد سال 95 کارگران,حق اولاد حقوق 95,حق مسکن و اولاد 95,حق اولاد حقوق سال 95,حق اولاد کارگران در سال 95,حق اولاد مشمول بیمه است؟,آیا حق اولاد مشمول بیمه است,حق اولاد سال 95,حق اولاد سال 95 بازنشستگان,حق اولاد در سال 95,بخشنامه حق اولاد سال 95,مبلغ حق اولاد سال 95,میزان حق اولاد سال 95,تعداد حق اولاد سال 95,حق اولاد کارگری سال 95,نحوه محاسبه حق اولاد سال 95,مبلغ حق اولاد در سال 95,حق اولاد سال 95,حق اولاد سال 95 کارگران,مبلغ حق اولاد سال 95,میزان حق اولاد سال 95,حق اولاد کارگری سال 95,فرمول حق اولاد سال 95,حق اولاد کارگران در سال 95,نحوه محاسبه حق اولاد سال 95,حق اولاد زنان شاغل سال 95,مبلغ حق اولاد در سال 95,حق اولاد 95,حق اولاد 95 تامین اجتماعی,حق اولاد سال 95,بخشنامه حق اولاد 95,مبلغ حق اولاد 95,میزان حق اولاد 95,حق اولاد در 95,حق اولاد سال 95 بازنشستگان,حق اولاد در سال 95,حق اولاد کارگری سال 95,حق اولاد در سال 95,مبلغ حق اولاد در سال 95,نحوه محاسبه حق اولاد در سال 95,حق اولاد کارگران در سال 95,حق اولاد در سال 95 چقدر است,محاسبه حق اولاد در سال 95,تعداد حق اولاد در سال 95,مبلغ حق اولاد مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 95,تعداد فرزندان مشمول حق اولاد در سال 95,شرایط دریافت حق اولاد در سال 95,حق اولاد در سال 95,حق اولاد کارگران در سال 95,میزان حق اولاد در سال 95,هزینه حق اولاد در سال 95,حق اولاد و مسکن در سال 95,نحوه محاسبه حق اولاد در سال 95,افزایش حق اولاد کارگران در سال 95,حق اولاد در سال 95 چقدر است,حق اولاد کارمندان در سال 95,شرایط پرداخت حق اولاد در سال 95,حق اولاد در قانون کار,حق اولاد در قانون کار 95,حق اولاد در قانون کار 95,شرایط حق اولاد در قانون کار,پرداخت حق اولاد در قانون کار,حق اولاد قانون کار,نحوه پرداخت حق اولاد در قانون کار,شرایط پرداخت حق اولاد در قانون کار,شرایط دریافت حق اولاد در قانون کار,حق اولاد طبق قانون کار

 

با وجود حذف قانون پرداخت حق اولاد به دو فرزند اما هنوز بسیاری از کارگاهها ازی این قانون اطلاع ندارند.

با با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند که در راستای سیاست های تنظیم جمعیت برداشته شده بود انتظار می رفت که دریافتی شاغلان مشمولان قانون کار افزایش یابد اما کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است که سال قبل این اتفاق نیفتاد و سوال او این بود که چرا این مسئله از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز دنبال نشد؟

طبق قانون کار، حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل دستمزد میزان آن هم بیشتر می شود چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. طبق ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

1- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را داشته باشد.

2- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.

میزان کمک عائله مندی معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است.

طبق این قانون حق اولاد بابت هر فرزند برای کارگران معادل 3 روز حداقل دستمزد است که برای سال جاری این رقم به میزان 81 هزار و 216 تومان است. اما در سالهای گذشته تنها به دو فرزند از هر خانواده حق اولاد پرداخت می شد.

حالا مدتی است که که این شرایط تغییر کرده و محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری و مشمولان قانون کار برداشته شده و کارفرمایان موظف هستند پرداخت حق اولاد را برای تمامی فرزندان نیروهای تحت پوشش خود انجام دهند. با این حال، نهایت پرداخت حق اولاد به فرزندان شاغلان تا 18 سالگی است و پس از آن حق اولاد قطع می شود مگر به شروطی که در ماده 86 قانون توضیح داده شد.

با اینحال بررسی ها نشان می دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاع هستند یا اینکه تعداد کمی از این واحدها این حق اولاد را کامل پرداخت می کنند.

پاسخ سازمان تامین اجتماعی

در مورد اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی این موضوع را پیگیری نکرده است نیز روابط عمومی پاسخ داد :” چون حق اولاد شامل پرداخت حق بیمه نمی شود. اگر تامین اجتماعی از بابت حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند امکان دریافت حق بیمه بالاتری را داشت، احتمالا تاکنون تمامی واحدهای مشمول قانون کار از آن مطلع شده و قطعا در سال 94 به صورت کامل درباره میلیون ها مشمول قانون کار دارنده بیش از دو فرزند اجرا می شد.”

بنابراین اگر دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری اجرا شود، به ازای هر فرزند حقوق آنها ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش می یابد.

برچسب ها : آیا حق اولاد مشمول بیمه است،افزایش حق اولاد کارگران در سال 95،بخشنامه حق اولاد 95،بخشنامه حق اولاد سال 95،پرداخت حق اولاد در قانون کار،تعداد حق اولاد در سال 95،تعداد حق اولاد سال 95،تعداد فرزندان مشمول حق اولاد در سال 95،حق اولاد،حق اولاد 95،حق اولاد 95 تامین اجتماعی،حق اولاد 95 کارگران،حق اولاد حقوق 95،حق اولاد حقوق سال 95،حق اولاد در 95،حق اولاد در سال 95،حق اولاد در سال 95 چقدر است،حق اولاد در قانون کار،حق اولاد در قانون کار 95،حق اولاد درسال 95،حق اولاد زنان شاغل سال 95،حق اولاد سال 95،حق اولاد سال 95 بازنشستگان،حق اولاد سال 95 کارگران،حق اولاد طبق قانون کار،حق اولاد قانون کار،حق اولاد کارگران در سال 95،حق اولاد کارگری سال 95،حق اولاد کارمندان در سال 95،حق اولاد مشمول بیمه است؟،حق اولاد و مسکن در سال 95،حق مسکن و اولاد 95،شرایط پرداخت حق اولاد در سال 95،شرایط پرداخت حق اولاد در قانون کار،شرایط حق اولاد در قانون کار،شرایط دریافت حق اولاد در سال 95،شرایط دریافت حق اولاد در قانون کار،فرمول حق اولاد سال 95،مبلغ حق اولاد 95،مبلغ حق اولاد در سال 95،مبلغ حق اولاد سال 95،مبلغ حق اولاد مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 95،محاسبه حق اولاد در سال 95،ميزان حق اولاد در سال 95،میزان حق اولاد 95،میزان حق اولاد سال 95،نحوه پرداخت حق اولاد در قانون کار،نحوه محاسبه حق اولاد در سال 95،نحوه محاسبه حق اولاد سال 95،هزینه حق اولاد در سال 95

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت