ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

فال و پیشگویی های کهن در مورد عشق

نویسنده: احمد اعجازی

فال و پیشگویی های کهن در مورد عشق

فال و پیشگویی واقعی,فال و پیشگویی,فال و پیشگویی ازدواج,فال و پیشگویی آینده,فال و پیشگویی عشق,فال و پیشگویی انلاین,فال و پیشگویی خیلی جالبه,فال و پیشگویی,فال و پیشگویی واقعی,انواع فال و پیشگویی,

شب پیش از خواب مربع ها را وارونه درون ظرفی قرار دهید ، یعنی طوری قرار دهید که حروف مشخص نباشند و سپس درون ظرف را پر از اب کنید

 

فال عشق

۱» از تکه ای مقوا ۳۲ مربع به نشانه ۳۲ حرف الفبا ببرید و روی هر مربع یکی از حروف را بنویسید.
شب پیش از خواب مربع ها را وارونه درون ظرفی قرار دهید ، یعنی طوری قرار دهید که حروف مشخص نباشند و سپس درون ظرف را پر از اب کنید.

صبح فردا به ظرف آب نگاه کنید ، برخی از حروف یا تمام حروف نام فردی که با او ازدواج خواهید کرد روی اب مانده است.

۲» کاسه ای بر روی میز قرار دهید و ۲۱ سوزن خیاطی درون آن بیندازید ، درون کاسه را با پارچ اب بریزید ، به اندازه سوزن هایی که به صورت متقاطع قرار میگیرند عاشق و دلبسته خواهید داشت.

نکته : در باِبل قدیم درون جام گلُ های مقدس این پیشگویی را انجام میدادند ، مصری ها از جام مُرکب استفاده میکردند و هندوها به جای اب از شهد استفاده مینمودند.

فالگو

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت