ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

شناسایی ۱۴ ژن تاثیرگذار بر درمان سرطان

نویسنده: احمد اعجازی

شناسایی ۱۴ ژن تاثیرگذار بر درمان سرطان

,درمان سرطان خون,درمان سرطان خون کشف شد,درمان سرطان خون در کودکان,درمان سرطان خون Aml بزرگسالان,درمان سرطان خون All,درمان سرطان خون با طب سنتی,درمان سرطان خون با داروهای گیاهی,درمان سرطان خون Cll,درمان سرطان خون حاد,درمان سرطان خون Cml,درمان سرطان,درمان سرطان معده,درمان سرطان ریه,درمان سرطان پوست,درمان سرطان رحم,درمان سرطان پروستات,درمان سرطان روده بزرگ,درمان سرطان روده,درمان سرطان دهانه رحم,درمان سرطان معده با داروهای گیاهی,درمان سرطان معده بدخیم,درمان سرطان معده پیشرفته,درمان سرطان معده با طب سنتی,درمان سرطان معده پیشرفته,درمان سرطان معده خوش خیم,درمان سرطان معده چیست,درمان سرطان معده با عسل,درمان سرطان معده و کبد,درمان سرطان ریه با طب سنتی,درمان سرطان ریه در ایران,درمان سرطان ریه با گیاهان,درمان سرطان ریه با تغذیه,درمان سرطان ریه پیشرفته,درمان سرطان ریه با لیزر,درمان سرطان ریه در طب سنتی,درمان سرطان ریه خوش خیم,درمان سرطان ریه بدخیم,درمان سرطان پوست ملانوم,درمان سرطان پوست سر,درمان سرطان پوست Bcc,درمان سرطان پوست خوش خیم,درمان سرطان پوست Scc,درمان سرطان پوست در ایران,درمان سرطان پوست سنگفرشی,درمان سرطان پوست صورت,درمان سرطان پوست با داروهای گیاهی,درمان سرطان رحم و تخمدان,درمان سرطان رحم بدخیم,درمان سرطان رحم با طب سنتی,درمان سرطان رحم گیاهی,امکان درمان سرطان رحم,درمان قطعی سرطان رحم,روش درمان سرطان رحم,راه درمان سرطان رحم,درمان سرطان پروستات در مردان,درمان سرطان پروستات بدخیم,درمان سرطان پروستات با داروی گیاهی,درمان سرطان پروستات پیشرفته,درمان سرطان پروستات با طب سنتی,درمان سرطان پروستات با لیزر,درمان سرطان پروستات چیست,درمان سرطان پروستات با گیاهان دارویی,درمان سرطان پروستات متاستاز,درمان سرطان روده بزرگ در طب سنتی,درمان سرطان روده بزرگ متاستاتیک,درمان سرطان روده بزرگ+علائم,درمان سرطان روده بزرگ بدخیم,درمان سرطان روده بزرگ با طب سنتی,درمان سرطان روده بزرگ چیست,طول دوره درمان سرطان روده بزرگ,راههای درمان سرطان روده بزرگ,درمان گیاهی سرطان روده بزرگ,درمان سرطان روده کوچک,درمان سرطان روده با طب سنتی,درمان سرطان روده با سلولهای بنیادی,درمان سرطان روده باریک,درمان سرطان روده با گیاهان دارویی,درمان سرطان روده با داروی گیاهی,درمان سرطان روده بدخیم,درمان سرطان روده کوچک,درمان سرطان دهانه رحم چیست,درمان سرطان دهانه رحم با طب سنتی,درمان سرطان دهانه رحم چگونه است,درمان سرطان دهانه ی رحم,درمان گیاهی سرطان دهانه رحم,مراحل درمان سرطان دهانه رحم,روشهای درمان سرطان دهانه رحم,داروهای درمان سرطان دهانه رحم,درمان قطعی سرطان دهانه رحم

تاریخ انتشار : شنبه, 13 شهریور 1395

محققان می گویند ۱۴ ژن را شناسایی کرده اند که ممکن است به تعیین نوع درمان سرطان برای بیمار کمک کند.

به گزارش مهر، محققان لابراتوار ملی لارنس برکلی کالیفرنیا عنوان می کنند یافته ها نشان می دهد که این احتمال وجود دارد که بتوان از انجام درمان های غیرضروری برای بیماران سرطانی پرهیز کرد.

گری کارپن، دانشمند ارشد این تحقیق، در این باره می گوید: «سابقه درمان سرطان مملو از تکرار مجدد چندین نوع درمان است که ممکن است این درمان ها دارای تاثیرات جانبی جدی برای فرد باشد.»

محققان ۱۴ ژن را شناسایی کرده اند که به طور مداوم در شمار زیادی از سرطان ها متجلی می شوند. زمانیکه یک ژن متجلی می شود، مجموعه دستورالعمل های را نیز آزاد می کند.

به گفته محققان، نشانگر ژنتیکی می تواند به هنگام تصمیم گیری در مورد استفاده از یک نوع درمان مشخص، ارزشمند باشد. اما تبدیل این یافته های مطالعاتی به یک شیوه بالینی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

برچسب ها : امکان درمان سرطان رحم،داروهای درمان سرطان دهانه رحم،درمان سرطان،درمان سرطان پروستات،درمان سرطان پروستات با داروی گیاهی،درمان سرطان پروستات با طب سنتی،درمان سرطان پروستات با گیاهان دارویی،درمان سرطان پروستات با لیزر،درمان سرطان پروستات بدخیم،درمان سرطان پروستات پیشرفته،درمان سرطان پروستات چیست،درمان سرطان پروستات در مردان،درمان سرطان پروستات متاستاز،درمان سرطان پوست،درمان سرطان پوست Bcc،درمان سرطان پوست Scc،درمان سرطان پوست با داروهای گیاهی،درمان سرطان پوست خوش خیم،درمان سرطان پوست در ایران،درمان سرطان پوست سر،درمان سرطان پوست سنگفرشی،درمان سرطان پوست صورت،درمان سرطان پوست ملانوم،درمان سرطان خون،درمان سرطان خون All،درمان سرطان خون Aml بزرگسالان،درمان سرطان خون Cll،درمان سرطان خون cml،درمان سرطان خون با داروهای گیاهی،درمان سرطان خون با طب سنتی،درمان سرطان خون حاد،درمان سرطان خون در کودکان،درمان سرطان خون کشف شد،درمان سرطان دهانه رحم،درمان سرطان دهانه رحم با طب سنتی،درمان سرطان دهانه رحم چگونه است،درمان سرطان دهانه رحم چیست،درمان سرطان دهانه ی رحم،درمان سرطان رحم،درمان سرطان رحم با طب سنتی،درمان سرطان رحم بدخیم،درمان سرطان رحم گیاهی،درمان سرطان رحم و تخمدان،درمان سرطان روده،درمان سرطان روده با داروی گیاهی،درمان سرطان روده با سلولهای بنیادی،درمان سرطان روده با طب سنتی،درمان سرطان روده با گیاهان دارویی،درمان سرطان روده باریک،درمان سرطان روده بدخیم،درمان سرطان روده بزرگ،درمان سرطان روده بزرگ با طب سنتی،درمان سرطان روده بزرگ بدخیم،درمان سرطان روده بزرگ چیست،درمان سرطان روده بزرگ در طب سنتی،درمان سرطان روده بزرگ متاستاتیک،درمان سرطان روده بزرگ+علائم،درمان سرطان روده كوچك،درمان سرطان روده کوچک،درمان سرطان ریه،درمان سرطان ریه با تغذیه،درمان سرطان ریه با طب سنتی،درمان سرطان ریه با گیاهان،درمان سرطان ریه با لیزر،درمان سرطان ریه بدخیم،درمان سرطان ریه پیشرفته،درمان سرطان ریه خوش خیم،درمان سرطان ریه در ایران،درمان سرطان ریه در طب سنتی،درمان سرطان معده،درمان سرطان معده با داروهای گیاهی،درمان سرطان معده با طب سنتی،درمان سرطان معده با عسل،درمان سرطان معده بدخیم،درمان سرطان معده پيشرفته،درمان سرطان معده پیشرفته،درمان سرطان معده چیست،درمان سرطان معده خوش خیم،درمان سرطان معده و کبد،درمان قطعی سرطان دهانه رحم،درمان قطعی سرطان رحم،درمان گیاهی سرطان دهانه رحم،درمان گیاهی سرطان روده بزرگ،راه درمان سرطان رحم،راههای درمان سرطان روده بزرگ،روش درمان سرطان رحم،روشهای درمان سرطان دهانه رحم،طول دوره درمان سرطان روده بزرگ،مراحل درمان سرطان دهانه رحم

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت