ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵

نویسنده: احمد اعجازی

شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵

,شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95,شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,شرایط آزمون استخدامی آموزش پرورش 95,شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,شرایط شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95,شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش ۹۵,منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش در سال 95,شرایط شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,شرایط استخدام اموزش و پرورش سال 95,شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش در سال 95,شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95,شرایط شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95,شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,شرایط شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,شرایط استخدام اموزش و پرورش سال 95,شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95,شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95,منابع آزمون استخدامی آموزش پرورش سال 95,شرایط ثبت نام ازمون استخدامی اموزش وپرورش سال 95,شرایط سنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,شرایط ازمون استخدامی اموزش وپرورش 95,منابع آزمون استخدامی آموزش پرورش 95,آزمون استخدام آموزش و پرورش,آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,آزمون استخدام آموزش و پرورش در سال 95,آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95,آزمون استخدامی آموزش وپرورش95,آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395,آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش وپرورش95,زمان آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,تاریخ آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,دفترچه آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,زمان آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95,تاریخ آزمون استخدام آموزش و پرورش 95,زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,آزمون استخدام آموزش پرورش 95,تاریخ آزمون استخدامی اموزش و پرورش 95,ازمون استخدامی اموزش وپرورش95,آزمون استخدامی آموزش پرورش 95,ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95,آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95,ازمون استخدامی اموزش وپرورش در سال 95,ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95,زمان ازمون استخدامی اموزش و پرورش سال 95,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,آزمون استخدام آموزش پرورش سال 95,آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95,ازمون استخدامی اموزش وپرورش سال 95,ازمون استخدامی اموزش پرورش سال 95,ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95,آزمون استخدامی آموزش پرورش95,منابع آزمون استخدامی آموزش وپرورش95,زمان آزمون استخدامی آموزش وپرورش95,جزئیات آزمون استخدامی آموزش وپرورش95,ثبت نام آزمون استخدامی آموزش وپرورش95,نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش95,تاریخ آزمون استخدامی آموزش پرورش95,ثبت نام آزمون استخدام آموزش وپرورش95,تاریخ ثبت نام آزمون استخدامی آموزش وپرورش95,آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1395,ازمون استخدامی اموزش وپرورش 1395,آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395,ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1395,آزمون استخدام آموزش و پرورش 1395,زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395,منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395,تاریخ آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395,شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395
,شرایط آزمون استخدامی آموزش پرورش 95,شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

شرایط عمومی استخدام:

– داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (مشروط به اینکه معافیت از خدمت نافی شرایط احراز مشاغل آموزش و پرورش نباشد(ویژه آقایان)
تبصره: داشتن کارت معافیت دا برای طلاب داوطلب آزمون استخدامی الزامی است.
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزا ی موثر
– دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در یکی از رشته های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در این آگهی.
– داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی حسن انجام وظایف محوله برای حرفه معلمی در رشته ای که استخدام میشوند (به استناد بند (ز) ماده  (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده مزبور که طبق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش در مرحله مصاحبه استخدامی و انجام معاینات پزشکی مورد سنجش قرار میگیرد)
– داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی  (آزمایشی، قطعی)، پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازخرید خدمت آنهاباشند.
– نداشتن ممنوعیت از خدمات دولتی به موجب آراء مراجع قضا یی و یا ذیصلاح.
تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دا و پایان خدمت نظام ومیفه داوطلبان زمان برگزاری آزمون ۲۱ / ۰۸ / ۱۳۹۵ و محاسبه سن آنها اولین روز ثبتنام ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۵ میباشد .

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
– الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف میباشند .
– ب) افراد خانواده معظ شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال .
– ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه.
– د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشتهاند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها .
تبصره: احراز موارد مذکور در بندهای فوق براساس گواهی صادره از سوی مراجع و دستگاههای ذیصلاح و مسئول خواهد بود.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید

شرایط اختصاصی استخدام:
۱ – داشتن سن حداکثر ۲۵ سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، حداکثر ۳۰ سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و حداکثر ۳۵ سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس.
۲ – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته های تحصیلی مرتبط با شغل اعلام شده در آگهی استخدامی.
تبصره: عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت و دانشنامه درج شده باشد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳ – آن دسته ازداوطلبان فوق لیسانس مجاز به شرکت در آزمون میباشند که رشته تحصیلی فوق لیسانس آنان مطابق با لیسانس یا یکی ازگرایشهای لیسانس آنان باشد.
۴ – متقاضیان شرکت در مشاغل هنرآموز (استادکاری)، میبایست دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیوسته بوده یا در صورت دارا بودن فوق دیپلم ناپیوسته ، مدرک تحصیلی دیپلم هنرستان داشته باشند.
۵ – برخورداری از حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمی براساس شرایط احراز شغل در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان.
۶ – گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع براساس ضوابط مربوط.
۷ – تغییر منطقه محل خدمت بعد از قبولی و قبل از استخدام و اشتغال بکار تحت هر شرایطی (تاهل، تجرد، تکفل و….) ممنوع بوده و بعد از اشتغال بکار نیز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگیان میباشد.
۸ – دارندگان سهمیه استخدامی نیز میباید در زمان مقرر ثبت نام و در آزمون شرکت نمایند. سهمیه استخدامی ( ۲۵ درصد ایثارگران، ۵ درصد رزمندگان و ۳ درصد معلولین) وفق ضوابط و مقررات مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان سهمیه مربوط در شغل محل مورد تقاضا اعمال خواهد شد.
۹ – پذیرفته شدگان آزمون نهایی آزمون استخدامی مکلفند، تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت (به شرط تمدید استخدام) در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهدبود).

تذکر مهم:
رعایت کلیه شرایط اختصاصی جداول رشته های تحصیلی مجاز الزامی است.
فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم (سابق)، دانشگاه فرهنگیان و فارغ التحصیلان متعهد خدمت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید

 

امتیازات و سهمیه های قانونی:

بومی بودن:
– صددرصد (۱۰۰ %) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام،آذربایجان غربی (به استثنای شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً براساس دامنه پذیرش) اختصاص می یابد.
– در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی/بخش/شهر/ شهرستان (صرفا براساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهارده ( ۴ / ۱ ) و نمره مکتسبه و برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو ده ( ۲ / ۱) برای افراد غیربومی استان با ضریب ( ۱ ) در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید

شرایط بومی بودن داوطلب:

افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی می گردند.

یک – شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

دو – استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

سه – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل موردتقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

چهار – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

پنج – داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

شش – داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

هفت – داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

هشت – داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

نه – پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.

ده – پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.

تذکر: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای ۶ الی ۱۰ صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است .
توجه : داوطلبان موضوع این بند لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر، مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه استخدام کننده اعلام خواهد شد، ارائه نمایند.

تبصره:مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .

سهمیه ایثارگران:

بر اساس هماهنگی ها ی بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی مربوطه با رعایت سازوکار ذیل انجام می پذیرد.

– استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی ۲۵ درصد و ۵ درصد (موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدماات رسانی به ایثارگران) در دستگاه ها ی اجرایی صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه ها ی اجرایی انجام می پذیرد.
الف) مشمولین سهمیه ۲۵ درصد مج از به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران و یا بالعکس نمی باشند به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده استفاده نمایند.
ب) سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شا هد می باشند .
ج) سهمیه استخدامی پنج درصد ( ۵ % ) به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج در صد ( ۲۵ % ) و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد.
د) سهمیه ها ی استخدامی ایثارگران مشمول ۲۵ درصد از طریق رقابت بین فرزندان شاهد و ایثارگران بیکار و غیردانشجو انجام می پذیرد. فلذا کسب حد نصاب نمرات آزمون، رعایت شرط حداقل معدل و حداکثر سن برای داوطلبان مذکور (به استثناء خواهر و برادر شهید) در حد سهمیه تعیین شده الزامی نمی باشد.
هـ) ایثارگران مشمول سهمیه ها ی استخدامی ۲۵ درصد و ۵درصد در زمان انتخاب شغل محل مومفند در حد امکان شغل محلی را انتخاب نمایند ک به تعدادمورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد. بدیهی است در صورت انتخاب شغل محل ها یی که مرفی ت آن ها یک نفر باشد اولویت انتخاب ایثارگران مشمول در شغل محل ها یی است که مرفیت پذیرش آن ها بیش از یک نفر باشد.
و) در فرایند جذب و استخدام فرزندان شاهد و سایر ا یثارگران (بیکار و غیردانشجو) مشمول سهمیه ۲۵ درصد اولویت ایثارگری آن ها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام خواهد شد.
ز) اولویت استخدامی در بین مشمولین سهمیه ۲۵ درصد به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان ج انبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می باشد. و در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر ، همسر آزادگان با ی ک سال اسارت و ب ی شتر ، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد.
ح)فرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد استان در شمول سهمیه استخدامی ۲۵ درصد قرار نمی گیرند و احیاناً به صورت غیر رسمی شاغل و یا دانشجو باشند، در صورت تمایل می توانند در ازمون ثبت نام نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می گردند و ملزم به رعایت سایر شرایط آگهی استخدامی می باشند. ط) به تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۲۵ درصد توصیه می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از سهمیه استخدامی مذکور، قبل از ثبت نام با بنیاد محل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.
ی) اولویت انتخاب در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی، با رزمندگان می باشد ( رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و داشتن شرایط احراز لازم در حد سهمیه تعیین شده از شرط حدنصاب در آزمون معاف بوده و بر اساس نمرات فضلی مکتسبه انتخاب خواهند شد) و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت .
ک) استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید

معلولین:

– معلولین دارای توانایی های جسمی و روانی متناسب با شغل، به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب در آزمون، به ترتیب نمره مکتسبه، از سه ( ۳ ) درصد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.

تذکر: براساس بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولین، دستگاههای اجرایی ملزم به تخصیص ۳ % از سهمیه استخدامی خود به معلولین واجد شرایط می باشند . دستگاههای اجرایی مومفند سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را جهت جذب در پست مورد نظر، سنجش نمایند. لذا باتوجه به مراتب مذکور چنانچه افراد معلول مراحل آزمون علمی، تخصصی، مصاحبه و معاینات پزشکی را برای شغل مورد تصدی با موفقیت (شغل مناسب با معلولیت) طی نمایند و معلولیت آنان مانع انجام ومیفه شغل مورد تقاضا نگردد، پذیرفته خواهند شد. (مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۴ ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری).
توجه : داوطلبان دارای سهمیه معلولین دقت نمایند که در رشته های شغلی متناسب با ویژگیهای جسمانی خود ثبت نام نمایند. این افراد باید مدارک لازم را در زمان مصاحبه استخدامی ارا ه نمایند.

۴ انتخاب کد/شغل/محل
– انتخاب کد شغل محل همزمان با ثبت نام در آزمون انجام خواهد شد.

– داوطلبان می توانند براساس جدول فهرست مشاغل ، ضمن مطالعه و رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده در این آگهی، حداکثر چهار کد رشته شغل محل را انتخاب نمایند.
– شرایط بومی بودن هر کدشغل محل در ستون توضیحات درج شده است. رعایت بومی بودن در برخی از کد شغل محل ها برای داوطلبان الزامی است.
– داوطلبانی که اقدام به انتخاب کد رشته شغل محل نمایند؛ نباید فاقد ویژگی های اعلام شده باشند، در صورت قبولی در آزمون کتبی در مرحله مصاحبه استخدامی به دلیل نداشتن ویژگی های جسمانی، روانی حذف خواهند شد.

برچسب ها : آزمون استخدام آموزش پرورش 95،آزمون استخدام آموزش پرورش سال 95،آزمون استخدام آموزش و پرورش،آزمون استخدام آموزش و پرورش 1395،آزمون استخدام آموزش و پرورش 95،آزمون استخدام آموزش و پرورش در سال 95،آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95،آزمون استخدامي آموزش و پرورش 95،آزمون استخدامی آموزش پرورش 95،آزمون استخدامی آموزش پرورش95،آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395،آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95،آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395،آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95،آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1395،آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95،آزمون استخدامی آموزش وپرورش95،آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95،ازمون استخدامی اموزش پرورش سال 95،ازمون استخدامی اموزش وپرورش 1395،ازمون استخدامی اموزش وپرورش در سال 95،ازمون استخدامی اموزش وپرورش سال 95،ازمون استخدامی اموزش وپرورش95،تاریخ آزمون استخدام آموزش و پرورش 95،تاریخ آزمون استخدامی آموزش پرورش95،تاریخ آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395،تاریخ آزمون استخدامی اموزش و پرورش 95،تاریخ ثبت نام آزمون استخدامی آموزش وپرورش95،ثبت نام آزمون استخدام آموزش وپرورش95،ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95،ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95،ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95،ثبت نام آزمون استخدامی آموزش وپرورش95،جزئیات آزمون استخدامی آموزش وپرورش95،دفترچه آزمون استخدام آموزش و پرورش 95،زمان آزمون استخدام آموزش و پرورش 95،زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395،زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95،زمان آزمون استخدامی آموزش وپرورش95،زمان ازمون استخدامی اموزش و پرورش سال 95،زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش وپرورش95،شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش 95،شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش در سال 95،شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95،شرایط آزمون استخدامی آموزش پرورش 95،شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395،شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95،شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95،شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95،شرایط ازمون استخدامی اموزش وپرورش 95،شرایط استخدام اموزش و پرورش سال 95،شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95،شرایط ثبت نام ازمون استخدامی اموزش وپرورش سال 95،شرایط سنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95،شرایط شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95،منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش 95،منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش در سال 95،منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95،منابع آزمون استخدامي آموزش و پرورش 95،منابع آزمون استخدامی آموزش پرورش 95،منابع آزمون استخدامی آموزش پرورش سال 95،منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1395،منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95،منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95،منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95،منابع آزمون استخدامی آموزش وپرورش95،نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش95

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت