ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

نویسنده: احمد اعجازی

سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

داستان و ضرب المثل های ایرانی,داستان و ضرب المثل,داستان ضرب و المثل ها,داستان کوتاه و ضرب المثل,داستان ضرب المثل های ایرانی,داستان ضرب المثل ها,داستان ضرب المثل,داستان ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر,داستان ضرب المثل شتر دیدی ندیدی,داستان ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد,

داستان ضرب المثل سر شاخه نشسته و بیخش را می بری
یکی بود یکی نبود . دزدی بود که به باغ میوه ای رفته و مشغول دزدی بود . باغ خلوت بود و با خیال راحت از درختی بالا رفت و مشغول چیدن میوه ها شد . صاحب باغ از راه رسید و فریاد زد : آهای نامرد . بالای درخت چه می کنی؟ دزد که نمی دانست او صاحب باغ است گفت: نامرد خودتی، می بینی که مشغول کار در باغ خود هستم! صاحب باغ گفت: «حالا دیگر این جا باغ خودت هم شد؟ الان به حسابت می رسم».
دزد برای این که خودش را از تک و تا نیندازد چاقویی از جیب درآورد و مشغول بریدن شاخه ای شد که روی آن نشسته بود . و به صاحب باغ گفت: «عمو برو پی کارت می بینی که شاخه های اضافی را می برم» صاحب باغ خنده اش گرفت و گفت: «خجالت بکش . دروغ نگو . من صاحب باغم» دزد بیچاره بدجوری توی تله افتاده بود .
دوباره صاحب باغ گفت: بیا پایین . عقل هم خوب چیزی هست تو داری همان شاخه ای را می بری که رویش نشسته ای . از آن بالا روی زمین می افتی . دزد بیچاره فهمید که خراب کاری کرده خجالت کشید و از درخت پایین آمد و صاحب باغ هم دیگر چیزی به او نگفت او هم سرش را پایین انداخت و رفت .
از آن به بعد هر وقت کسی به کاری دست بزند که نتیجه اش جز ضرر رساندن به خودش نداشته باشد می گویند: «سر شاخه نشسته و بیخش را می بری»

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت