ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

زمان واریز یارانه نقدی خرداد ماه

نویسنده: علی باستانی

زمان واریز یارانه نقدی خرداد ماه

 

یارانه خرداد 95,یارانه,یارانه اسفند 95,یارانه فروردین 95,یارانه ها,یارانه بهمن95,یارانه اسفند,یارانه کتاب,یارانه فروردین,یارانه اردیبهشت 95,واریز یارانه نقدی بهمن 95,واریز یارانه نقدی فروردین 95,واریز یارانه نقدی,واریز یارانه نقدی خرداد 95,واریز یارانه نقدی اردیبهشت 95,واریز یارانه نقدی اردیبهشت 95,واریز یارانه نقدی فروردین 95,واریز یارانه نقدی خرداد,واریز یارانه نقدی فروردین 95,واریز یارانه نقدی اردیبهشت,زمان واریز یارانه خرداد 95,زمان واریز یارانه اسفند 95,زمان واریز یارانه فروردین 95,زمان واریز یارانه بهمن 95,زمان واریز یارانه,زمان واریز یارانه اسفند ماه 95,زمان واریز یارانه اسفند,زمان واریز یارانه اسفند ۹۴,زمان واریز یارانه 95,زمان واریز یارانه ها,

 

شصت و چهارمین مرحله از واریز یارانه نقدی مربوط به خردادماه ۱۳۹۵ ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۶ . ۳ . ۱۳۹۵ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مبلغ یارانه خرداد ماه همچون ماه های قبل به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت