ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

خواص جوشانده پوست انار

نویسنده: احمد اعجازی

خواص جوشانده پوست انار

,جوشانده پوست انار,جوشانده پوست انار سیاه,جوشاندن پوست انار,خواص جوشانده پوست انار,فواید جوشانده پوست انار,جوشانده ی پوست انار,خواص جوشانده پوست انار سیاه,طرز تهیه جوشانده پوست انار,نشستن در جوشانده پوست انار,خاصیت جوشانده پوست انار,خواص جوشاندن پوست انار,خاصیت جوشانده پوست انار,خواص جوشانده ی پوست انار,خواص جوشانده برگ به,خواص جوشانده برگ به لیمو,خاصیت جوشانده برگ به,خواص جوشانده برگ درخت به,فواید جوشانده برگ به,خواص جوشانده ی برگ به,خواص جوشانده ریشه کاسنی,فواید جوشانده ریشه کاسنی,خواص جوشانده آویشن,خواص جوشانده آویشن شیرازی,خواص جوشانده آویشن,خواص جوشانده ی آویشن,خواص جوشانده برگ آویشن,خواص جوشانده نعناع,خواص جوشانده نعناع وپونه,خواص جوشانده ی نعناع,خواص جوشانده پوست پیاز,خواص جوشانده پوست پیاز قرمز,فواید جوشانده پوست پیاز,خواص جوشانده گل سنجد,خواص جوشانده رازیانه,خواص جوشانده رازیانه برای پوست,خواص جوشانده رازیانه برای زنان,خواص جوشانده رازیانه,خواص جوشانده دانه رازیانه,خواص جوشانده ی رازیانه,خاصیت جوشانده رازیانه,خواص جوشانده بابونه,خواص جوشانده بابونه برای مو,خواص جوشانده بابونه برای پوست,خواص جوشانده گل بابونه,خواص جوشانده ی بابونه,خواص درمانی جوشانده بابونه,خواص دارویی جوشانده بابونه,خواص نشستن در جوشانده بابونه,خواص جوشانده پونه,خواص جوشانده پونه و آویشن,خواص جوشانده ی پونه,خواص جوشانده ریشه پونه,خواص دارویی جوشانده پونه,خواص جوشانده گیاه پونه,خواص جوشانده گل پونه,خواص جوشانده پونه کوهی,خواص جوشانده پوست سخت گردو,خواص جوشانده پوست انار,خواص جوشانده پوست انار سیاه,فواید جوشانده پوست انار,خاصیت جوشانده پوست انار,خواص جوشاندن پوست انار,خواص جوشانده ی پوست انار,خاصیت جوشانده پوست انار

آب جوشانده پوست انار براى تقویت لثه مفید است

 

خواص درمانى پوست انار:
۱- آب جوشانده پوست انار را بنوشید. قابض و مقوى است، براى معالجه اسهال ساده و اسهالى که از مسمومیت باشد و اسهال خونى و کنترل سلسله البول مفید است، قند ادرار را کم و خون را تصفیه مى ‏نماید، از خونریزى‏ ها خصوصا خونریزى رحم جلوگیرى مى‏ کند.
۲- کوبیده خشک پوست انار را به اندازه چهار گرم با آب گرم مخلوط کنید و بخورید. کرم‏هاى معده و روده را دفع مى‏ کند.

۳- مزمزه با آب جوشانده پوست انار براى تقویت لثه مفید است، از خونروى پس از کشیدن دندان جلوگیرى مى ‏کند.

۴- یک تکه از پوست انار را بصورت یک سکه کوچک قیچى کنید بعد سفیدى و پیه روى آن را بتراشید تا نازک شود و یک ساعت روى آبسه دندان بگذارید و بعد عوض کنید و این عمل را تکرار کنید تا سرباز کند.

فایده پوست انار

جوشانده پوست انار، آفت و زخم دهان را برطرف می سازد

 

۵- آب جوشانده پوست انار را با گلنار ساییده مخلوط کرده و روزى شش بار قرقره کنید خونریزى گلو را بند مى‏ آورد.

۶- پاشیدن گرد کوبیده خشک پوست انار براى خشک کردن زخم شانکر ساده مصرف مى‏ شود.

۷- پوست انار را نرم بسایید و شب ها به وسیله پنبه در دهانه رحم قرار دهید. ترشحات غیر طبیعى را متوقف مى‏ سازد و به عنوان شستشو براى التیام بواسیر و رفع ترشحات سفید یا لوکوره‏آ مفید است.

۸- در آب جوشانده پوست انار بنشینید براى قطع کردن سیلان مفرط، ترشحات عادت ماهیانه و همچنین در مواردى که مقعد بیرون آمده باشد و همچنین درمان بواسیر مفید است.

۹- پوست انار را با جفت مساوى بسایید و روى پنبه بریزید و هر شب ضماد کنید. فیستول یا بواسیر را درمان مى‏ کند.

۱۰- پوست انار را بجوشانید و روزی چند باز با آن دهان شویی کنید آفت و زخم دهان را برطرف می سازد

برچسب ها : جوشاندن پوست انار،جوشانده پوست انار،جوشانده پوست انار سیاه،جوشانده ی پوست انار،خاصيت جوشانده پوست انار،خاصيت جوشانده رازيانه،خاصیت جوشانده برگ به،خاصیت جوشانده پوست انار،خواص جوشاندن پوست انار،خواص جوشانده آويشن،خواص جوشانده آویشن،خواص جوشانده آویشن شیرازی،خواص جوشانده بابونه،خواص جوشانده بابونه برای پوست،خواص جوشانده بابونه برای مو،خواص جوشانده برگ آویشن،خواص جوشانده برگ به،خواص جوشانده برگ به لیمو،خواص جوشانده برگ درخت به،خواص جوشانده پوست انار،خواص جوشانده پوست انار سیاه،خواص جوشانده پوست پیاز،خواص جوشانده پوست پیاز قرمز،خواص جوشانده پوست سخت گردو،خواص جوشانده پونه،خواص جوشانده پونه کوهی،خواص جوشانده پونه و آویشن،خواص جوشانده دانه رازیانه،خواص جوشانده رازيانه،خواص جوشانده رازیانه،خواص جوشانده رازیانه برای پوست،خواص جوشانده رازیانه برای زنان،خواص جوشانده ریشه پونه،خواص جوشانده ریشه کاسنی،خواص جوشانده گل بابونه،خواص جوشانده گل پونه،خواص جوشانده گل سنجد،خواص جوشانده گیاه پونه،خواص جوشانده نعناع،خواص جوشانده نعناع وپونه،خواص جوشانده ی آویشن،خواص جوشانده ی بابونه،خواص جوشانده ی برگ به،خواص جوشانده ی پوست انار،خواص جوشانده ی پونه،خواص جوشانده ی رازیانه،خواص جوشانده ی نعناع،خواص دارویی جوشانده بابونه،خواص دارویی جوشانده پونه،خواص درمانی جوشانده بابونه،خواص نشستن در جوشانده بابونه،طرز تهیه جوشانده پوست انار،فواید جوشانده برگ به،فواید جوشانده پوست انار،فواید جوشانده پوست پیاز،فواید جوشانده ریشه کاسنی،نشستن در جوشانده پوست انار

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت