ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

حدود عیدی کارمندان دولت: 750 هزار تومان

نویسنده: احمد اعجازی

حدود عیدی کارمندان دولت: 750 هزار تومان

,عیدی کارمندان دولت سال 96,عیدی کارمندان دولت در سال 94,عیدی کارمندان دولت در سال 96,عیدی کارمندان دولت در سال 95چقدر است,عیدی کارکنان دولت در سال 96,عیدی کارکنان دولت در سال 96,میزان عیدی کارمندان دولت در سال 96,عیدی کارمندان دولت سال 94,میزان عیدی کارکنان دولت در سال 95,عیدی کارمندان دولت برای سال 95,عیدی کارکنان دولت سال 96,عیدی کارمندان دولت,عیدی کارمندان دولت در سال 96,عیدی کارمندان دولت,عیدی کارمندان دولت 96,عیدی کارمندان دولت سال 96,عیدی کارمندان دولت در سال 92,عیدی کارمندان دولت 95,عیدی کارمندان دولت در سال 96,عیدی کارمندان دولت در سال 96چقدر است,عیدی کارمندان دولت در سال 95-96,عیدی کارکنان دولت در سال 93,عیدی کارکنان دولت در سال 95,میزان عیدی کارمندان دولت در سال 96,مبلغ عیدی کارمندان دولت در سال 96,میزان عیدی کارکنان دولت در سال 96,عیدی کارکنان دولت 94,عیدی کارمندان دولت در 94,عیدی کارکنان دولت سال 95,عیدی کارکنان دولت سال 94 چقدر است,میزان عیدی کارمندان دولت سال 96,مبلغ عیدی کارمندان دولت سال 94,عیدی کارکنان دولت سال 96,عیدی کارکنان دولت سال 96,عیدی کارمندان دولت برای سال 95,میزان عیدی کارکنان دولت سال 96,مبلغ عیدی کارکنان دولت سال 93,میزان عیدی کارمندان دولت در سال 96,مبلغ عیدی کارمندان دولت در سال 95,عیدی کارمندان دولت سال 92,میزان عیدی کارکنان دولت در سال 96,عیدی کارکنان دولت سال 92,عیدی کارکنان دولت سال 92,مبلغ عیدی کارمندان دولت سال 95,مبلغ عیدی کارکنان دولت سال 96,زمان پرداخت عیدی کارمندان دولت در سال 96,عیدی کارمندان دولت 93,عیدی کارمندان دولت 93-94,عیدی کارکنان دولت 96,عیدی کارمندان دولت درسال 93

تاریخ انتشار : یکشنبه, 11 مهر 1395

گر چه حدود شش ماهی تا پایان سال و واریز عیدی کارکنان باقی مانده اما شواهد نشان می‌دهد که رقمی حدود ۷۵۰ هزار تومان به عنوان پاداش پایان سال در نظر گرفته خواهد شد. رقم نهایی با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

به گزارش ایسنا، هر چند که هنوز بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است، اما ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه بر این تاکید دارد که باید حدود پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه ۱۳۹۶ حدود ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود به عبارتی حدود عیدی سال آینده که در ماه پایانی سال آینده پرداخت می‌شود، حدود این رقم است که البته با نظر هیات دولت احتمال تغییر دارد.

 

این در حالی است که ظاهرا قرار است برای امسال حدود عیدی تا نزدیک به ۷۵۰ هزار تومان تعیین و پرداخت شود، یعنی آنچه که تحت عنوان پاداش پایان سال کارکنان در روزهای پایانی سال جاری به کارکنان پرداخت می‌شود در همین حدود است، رقمی که البته براساس فرمول‌های خاص خود تعیین و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در هیات وزیران اعمال نظر و نهایی می‌شود.

 

سال گذشته نیز دولت رقمی حدود ۶۸۰ هزار تومان را به عنوان پاداش پایان سال ۱۳۹۴ به کارکنان پرداخت کرده است، اما سایر ضوابط مالی ناظر بر بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سازمان‌ها باید میزان افزایش حقوق را در همان حدود ۱۰ درصد سال ۱۳۹۵ در نظر بگیرند که البته این رقم نیز در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد. از سوی دیگر سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۶ حداکثر معادل اعتبار اضافه‌کار سال جاری پیش‌بینی می‌شود که البته باید به این چارچوب اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان و اعتبار پاداش خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان را نیز اضافه کرد که فعلا براساس ضوابط سال جاری تعیین و در نهایت در بودجه در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

برچسب ها : حدود عیدی کارمندان دولت: 750 هزار تومان،زمان پرداخت عیدی کارمندان دولت در سال 96،عيدي كاركنان دولت در سال 95،عيدي كاركنان دولت در سال 96،عيدي كاركنان دولت سال 92،عيدي كاركنان دولت سال 95،عيدي كاركنان دولت سال 96،عيدي كارمندان دولت،عيدي كارمندان دولت 93،عيدي كارمندان دولت در سال 96،عیدی کارکنان دولت 94،عیدی کارکنان دولت 96،عیدی کارکنان دولت در سال 93،عیدی کارکنان دولت در سال 96،عیدی کارکنان دولت سال 92،عیدی کارکنان دولت سال 94 چقدر است،عیدی کارکنان دولت سال 96،عیدی کارمندان دولت،عیدی کارمندان دولت 93+94،عیدی کارمندان دولت 95،عیدی کارمندان دولت 96،عیدی کارمندان دولت برای سال 95،عیدی کارمندان دولت در 94،عیدی کارمندان دولت در سال 92،عیدی کارمندان دولت در سال 94،عیدی کارمندان دولت در سال 95+96،عیدی کارمندان دولت در سال 95چقدر است،عیدی کارمندان دولت در سال 96،عیدی کارمندان دولت در سال 96چقدر است،عیدی کارمندان دولت درسال 93،عیدی کارمندان دولت سال 92،عیدی کارمندان دولت سال 94،عیدی کارمندان دولت سال 96،مبلغ عیدی کارکنان دولت سال 93،مبلغ عیدی کارکنان دولت سال 96،مبلغ عیدی کارمندان دولت در سال 95،مبلغ عیدی کارمندان دولت در سال 96،مبلغ عیدی کارمندان دولت سال 94،مبلغ عیدی کارمندان دولت سال 95،میزان عیدی کارکنان دولت در سال 95،میزان عیدی کارکنان دولت در سال 96،میزان عیدی کارکنان دولت سال 96،میزان عیدی کارمندان دولت در سال 96،میزان عیدی کارمندان دولت سال 96

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت