ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

حداکثر حقوق شهرداران و کارکنان شهرداری

نویسنده: علی باستانی

%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1

 

,حقوق شهرداران,میزان حقوق شهرداران,حقوق و مزایای شهرداران,ایین نامه حقوق شهرداران,افزایش حقوق شهرداران,دستورالعمل حقوق شهرداران,حقوق ماهیانه شهرداران,بخشنامه حقوق شهرداران,میزان حقوق شهردار,میزان حقوق شهردار تهران,میزان حقوق شهرداریها,حقوق و مزایای شهردار,آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران,آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران,ماده 11 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران,حقوق و مزایای شهرداریها,حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها,اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران,اصلاحیه آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران,ماده 7 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران,آیین نامه حقوق ومزایای شهرداران,آیین نامه حقوق مزایای شهرداران,آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران,افزایش حقوق شهرداریها,حقوق ماهیانه شهردار,حقوق ماهیانه شهردار تهران,بخشنامه حقوق شهرداریها,حقوق کارکنان شهرداری,حقوق کارکنان شهرداری تهران,حقوق کارکنان شهرداری ها,حقوق کارکنان شهرداری تبریز,حقوق کارکنان شهرداری کرج,حقوق کارکنان شهرداریها در سال 93,حقوق کارکنان شهرداری گلستان,حقوق کارکنان شهرداری 94,حقوق کارکنان شهرداری اصفهان,حقوق کارکنان شهرداری اردبیل,حقوق کارمندان شهرداری تهران,فیش حقوقی کارکنان شهرداری تهران,میزان حقوق کارمندان شهرداری تهران,فیش حقوق کارمندان شهرداری تهران,افزایش حقوق کارمندان شهرداری تهران,فیش حقوقی کارمندان شهرداری تهران,سامانه فیش حقوقی کارکنان شهرداری تهران,فیش حقوق کارکنان شهرداری تهران,فیش حقوق پرسنل شهرداری تهران,حقوق کارمندان شهرداری ها,افزایش حقوق کارمندان شهرداری ها,افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها,حداقل حقوق کارکنان شهرداری ها,حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها,نحوه محاسبه حقوق کارکنان شهرداری ها,فیش حقوق کارکنان شهرداری تبریز,فیش حقوقی کارکنان شهرداری تبریز,فیش حقوق کارمندان شهرداری تبریز,حقوق کارمندان شهرداری تبریز,فیش حقوقی پرسنل شهرداری تبریز,سامانه فیش حقوقی کارکنان شهرداری تبریز,دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تبریز,فیش های حقوقی کارکنان شهرداری تبریز,حقوق کارمندان شهرداری کرج,افزایش حقوق کارکنان شهرداریها در سال 95,افزایش حقوق کارمندان شهرداریها در سال 95,فیش حقوقی کارکنان شهرداری گلستان,دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری گلستان,فیش حقوقی پرسنل شهرداری گلستان,افزایش حقوق کارکنان شهرداری 95,افزایش حقوق کارمندان شهرداری 95,حداقل حقوق کارمندان شهرداری 95,حقوق کارمندان شهرداری سال 95,افزایش حقوق کارکنان شهرداری در سال 95,فیش حقوقی کارکنان شهرداری اصفهان,فیش حقوقی کارمندان شهرداری اصفهان,فیش حقوقی پرسنل شهرداری اصفهان,حقوق کارمندان شهرداری اصفهان,حقوق پرسنل شهرداری اصفهان,فیش حقوق کارکنان شهرداری اصفهان,فیش حقوق کارمندان شهرداری اصفهان,فیش حقوق پرسنل شهرداری اصفهان,دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری اصفهان,حقوق کارمندان شهرداری اردبیل

 

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد:دریافتی تمام شهرداران، مدیران و کارکنان شهرداری ها تحت هرعنوان و پس از کسورات قانونی و مالیات در سال 95 به طور متوسط در هر ماه، حداکثر 126 میلیون ریال خواهد بود.

محمد حسن آبادی ، این میزان دریافتی را بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد و نیز بخشنامه ابلاغی وزیرکشور عنوان کرد.

وی اظهار کرد:بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمام کارکنان، مدیران وشهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات، نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز کند و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس تصویب نامه شماره 29931/ ت 52982 ه مورخ 13 خرداد 95 هیات وزیران، این دریافتی ها به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایط خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوطه است.

این مقام مسئول در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، خاطرنشان کرد که بخشنامه ابلاغی، مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می شود.

این مقام مسئول در سازمان شهرداری ها افزود: براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیز حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه 100 میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداریهای کشور حداکثر 126 میلیون ریال خواهد بود.

حسن آبادی در ادامه اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور به استانداران، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیرنقد به عنوان حق الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری ها یا یکی ازدستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره27325 مورخ 9/3/1395 با موضوع الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استان ها وبخشنامه شماره 39284 مورخ 2 تیرماه 95 با موضوع الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به استثنا شهرداری های مراکز استان ها ممنوع است.

وی اضافه کرد: همچنین تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 75 و اصلاحیه های بعدی آن است و شوراهای یاد شده مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نیستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور،وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده است که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 70 هیات وزیران و اصلاحات بعدی است و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن در اجرای ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70 و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است.

وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان براساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.

حسن آبادی متذکر شد که شهرداران و ذی حسابان و مسئولان امور مالی شهردای ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری کنند و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد هستند.

چندی پیش یکی از اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران حقوق و مزایای ماهیانه شهردار تهران در سال 94 را 140 میلیون ریال اعلام کرد و گفته بود که محمد باقر قالیباف یک میلیارد و 680 میلیون ریال به عنوان حقوق (12 ماه) سال گذشته دریافت کرده است.

برچسب ها : آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران،آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران،آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران،آیین نامه حقوق مزایای شهرداران،آیین نامه حقوق ومزایای شهرداران،اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران،اصلاحیه آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران،افزایش حقوق شهرداران،افزایش حقوق شهرداریها،افزایش حقوق کارکنان شهرداری 95،افزایش حقوق کارکنان شهرداری در سال 95،افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها،افزایش حقوق کارکنان شهرداریها در سال 95،افزایش حقوق کارمندان شهرداری 95،افزایش حقوق کارمندان شهرداری تهران،افزایش حقوق کارمندان شهرداری ها،افزایش حقوق کارمندان شهرداریها در سال 95،ایین نامه حقوق شهرداران،بخشنامه حقوق شهرداران،بخشنامه حقوق شهرداریها،حداقل حقوق کارکنان شهرداری ها،حداقل حقوق کارمندان شهرداری 95،حقوق پرسنل شهرداری اصفهان،حقوق شهرداران،حقوق کارکنان شهرداری،حقوق کارکنان شهرداری 94،حقوق کارکنان شهرداری اردبیل،حقوق کارکنان شهرداری اصفهان،حقوق کارکنان شهرداری تبریز،حقوق کارکنان شهرداری تهران،حقوق کارکنان شهرداری کرج،حقوق کارکنان شهرداری گلستان،حقوق کارکنان شهرداری ها،حقوق کارکنان شهرداریها در سال 93،حقوق کارمندان شهرداری اردبیل،حقوق کارمندان شهرداری اصفهان،حقوق کارمندان شهرداری تبریز،حقوق کارمندان شهرداری تهران،حقوق کارمندان شهرداری سال 95،حقوق کارمندان شهرداری کرج،حقوق کارمندان شهرداری ها،حقوق ماهیانه شهردار،حقوق ماهیانه شهردار تهران،حقوق ماهیانه شهرداران،حقوق و مزایای شهردار،حقوق و مزایای شهرداران،حقوق و مزایای شهرداریها،حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها،حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها،دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری اصفهان،دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تبریز،دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری گلستان،دستورالعمل حقوق شهرداران،سامانه فیش حقوقی کارکنان شهرداری تبریز،سامانه فیش حقوقی کارکنان شهرداری تهران،فیش حقوق پرسنل شهرداری اصفهان،فیش حقوق پرسنل شهرداری تهران،فیش حقوق کارکنان شهرداری اصفهان،فیش حقوق کارکنان شهرداری تبریز،فیش حقوق کارکنان شهرداری تهران،فیش حقوق کارمندان شهرداری اصفهان،فیش حقوق کارمندان شهرداری تبریز،فیش حقوق کارمندان شهرداری تهران،فیش حقوقی پرسنل شهرداری اصفهان،فیش حقوقی پرسنل شهرداری تبریز،فیش حقوقی پرسنل شهرداری گلستان،فیش حقوقی کارکنان شهرداری اصفهان،فیش حقوقی کارکنان شهرداری تبریز،فیش حقوقی کارکنان شهرداری تهران،فیش حقوقی کارکنان شهرداری گلستان،فیش حقوقی کارمندان شهرداری اصفهان،فیش حقوقی کارمندان شهرداری تهران،فیش های حقوقی کارکنان شهرداری تبریز،ماده 11 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران،ماده 7 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران،میزان حقوق شهردار،میزان حقوق شهردار تهران،میزان حقوق شهرداران،میزان حقوق شهرداریها،میزان حقوق کارمندان شهرداری تهران،نحوه محاسبه حقوق کارکنان شهرداری ها

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت