ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

تکذیب تغییرات جدید فیش حقوقی کارگران

نویسنده: علی باستانی

تکذیب تغییرات جدید فیش حقوقی کارگران

 

فیش حقوقی تامین اجتماعی,فیش حقوقی تامین اجتماعی بازنشستگان,فیش حقوقی تامین اجتماعی بازنشسته,فیش حقوقی تامین اجتماعی نیروهای مسلح,فیش حقوقی تامین اجتماعی مستمری بگیران,فیش حقوقی تامین اجتماعی فارس,فیش حقوقی تامین اجتماعیی,فیش حقوقی تامین اجتماعی کرمان,فیش حقوقی تامین اجتماعی خراسان رضوی,فیش حقوقی تامین اجتماعی کرمانشاه,فیش حقوقی بازنشستگان,فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی,فیش حقوقی بازنشستگان فولاد,فیش حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش,فیش حقوقی بازنشستگان مخابرات,فیش حقوقی بازنشستگان ذوب آهن,فیش حقوقی بازنشستگان ناجا,فیش حقوقی نیروهای مسلح,فیش حقوقی نیروهای مسلح بازنشستگان سپاه,فیش حقوقی نیروهای مسلح,فیش حقوقی نیروهای مسلح بازنشسته,فیش حقوقی نیروهای مسلح ارتش,فیش حقوقی نیروهای مسلح بازنشستگان,فیش حقوقی نیروهای مسلح سپاه,فیش حقوقی نیروهای مسلح سازمان بازنشستگی,فیش حقوقی نیروهای مسلح-سازمان بازنشستگی,فیش حقوقی نیروهای مسلح ساتا,فیش حقوقی شرکت نفت,فیش حقوقی شرکت نفت بازنشستگان,فیش حقوقی شرکت نفت,فیش حقوقی شرکت نفت گچساران,فیش حقوقی شرکت نفت اهواز,فیش حقوقی شرکت نفت کرمانشاه,فیش حقوقی شرکت نفت,فیش حقوقی شرکت نفت بازنشسته,فیش حقوقی شرکت نفت فلات قاره,فیش حقوقی شرکت نفت خوزستان,فیش حقوقی ایثارگران,فیش حقوقی ایثارگران بنیاد شهید,فیش حقوقی ایثارگران فارس,فیش حقوقی ایثارگران اصفهان,فیش حقوقی ایثارگران کرمانشاه,فیش حقوقی ایثارگران گیلان,فیش حقوقی ایثارگران استان فارس,فیش حقوقی ایثارگران و جانبازان,فیش حقوقی ایثارگران ارتش,فیش حقوقی ایثارگران مازندران,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری آموزش و پرورش,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری جهاد کشاورزی,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری دانشگاه علوم پزشکی,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری تهران,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری و لشکری,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری استان اصفهان,فیش حقوقی بازنشستگان کشوری فرهنگیان,فیش حقوقی بازنشستگی کشوری,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت اهواز,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت شیراز,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت آبادان,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت اصفهان,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت تهران,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت خوزستان,فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت گچساران,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی شاهین شهر,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی فارس,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان رضوی,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز,فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی اراک,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران تنکابن,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران ساری,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران بهشهر,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران بابل,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران نکا,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران چهاردانگه,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران رامسر,فیش حقوقی فرهنگیان مازندران قائمشهر

 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: تغییرات در فیش حقوقی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را تکذیب می کنم.

محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: برای دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، هیچ تغییری در فیش حقوقی آن‌ها نسبت به سال گذشته نداشته ایم.

وی تصریح کرد: مبلغ بن ماهیانه کارگران و مزایای انگیزشی همان 110 هزار تومان است و هیچ کاهشی در سال جدید نداشته ایم.

زدا گفت: افزایش هزینه بیمه کارفرمایان را نیز تکذیب می کنم در واقع هیچ کاهش و افزایشی در این بخش نسبت به سال گذشته نداشته ایم.

برچسب ها : فيش حقوقي بازنشستگان شركت نفت،فيش حقوقي بازنشستگان شرکت نفت،فيش حقوقي شركت نفت،فيش حقوقي شرکت نفت،فيش حقوقي فرهنگيان مازندران،فيش حقوقي نيروهاي مسلح،فيش حقوقي نيروهاي مسلح سازمان بازنشستگي،فیش حقوقی ایثارگران،فیش حقوقی ایثارگران ارتش،فیش حقوقی ایثارگران استان فارس،فیش حقوقی ایثارگران اصفهان،فیش حقوقی ایثارگران بنیاد شهید،فیش حقوقی ایثارگران فارس،فیش حقوقی ایثارگران کرمانشاه،فیش حقوقی ایثارگران گیلان،فیش حقوقی ایثارگران مازندران،فیش حقوقی ایثارگران و جانبازان،فیش حقوقی بازنشستگان،فیش حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی اراک،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان رضوی،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی شاهین شهر،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی فارس،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد،فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح،فیش حقوقی بازنشستگان ذوب آهن،فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت،فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت آبادان،فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت اصفهان،فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت اهواز،فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت تهران،فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت خوزستان،فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت شیراز،فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت گچساران،فیش حقوقی بازنشستگان فولاد،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری آموزش و پرورش،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری استان اصفهان،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری تهران،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری جهاد کشاورزی،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری دانشگاه علوم پزشکی،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری فرهنگیان،فیش حقوقی بازنشستگان کشوری و لشکری،فیش حقوقی بازنشستگان مخابرات،فیش حقوقی بازنشستگان ناجا،فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح،فیش حقوقی بازنشستگی کشوری،فیش حقوقی تامین اجتماعی،فیش حقوقی تامین اجتماعی بازنشستگان،فیش حقوقی تامین اجتماعی بازنشسته،فیش حقوقی تامین اجتماعی خراسان رضوی،فیش حقوقی تامین اجتماعی فارس،فیش حقوقی تامین اجتماعی کرمان،فیش حقوقی تامین اجتماعی کرمانشاه،فیش حقوقی تامین اجتماعی مستمری بگیران،فیش حقوقی تامین اجتماعی نیروهای مسلح،فیش حقوقی تامین اجتماعیی،فیش حقوقی شرکت نفت،فیش حقوقی شرکت نفت اهواز،فیش حقوقی شرکت نفت بازنشستگان،فیش حقوقی شرکت نفت بازنشسته،فیش حقوقی شرکت نفت خوزستان،فیش حقوقی شرکت نفت فلات قاره،فیش حقوقی شرکت نفت کرمانشاه،فیش حقوقی شرکت نفت گچساران،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران بابل،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران بهشهر،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران تنکابن،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران چهاردانگه،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران رامسر،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران ساری،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران قائمشهر،فیش حقوقی فرهنگیان مازندران نکا،فیش حقوقی نیروهای مسلح،فیش حقوقی نیروهای مسلح ارتش،فیش حقوقی نیروهای مسلح بازنشستگان،فیش حقوقی نیروهای مسلح بازنشستگان سپاه،فیش حقوقی نیروهای مسلح بازنشسته،فیش حقوقی نیروهای مسلح ساتا،فیش حقوقی نیروهای مسلح سپاه،فیش حقوقی نیروهای مسلح+سازمان بازنشستگی

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت