ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

تمدید مهلت ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد

نویسنده: احمد اعجازی

تمدید مهلت ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد

,ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد,ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد 95,شرایط ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد,زمان ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد,ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد93,ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد همدان,مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد,زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد 93,شرایط ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد,مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد93,ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور,ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور,ثبت نام رشته های بدون ازمون دانشگاه پیام نور,تاریخ ثبت نام رشته های بدون ازمون دانشگاه پیام نور,زمان ثبت نام رشته های بدون ازمون دانشگاه پیام نور,ثبت نام بدون آزمون رشته های پزشکی,ثبت نام رشته های پزشکی بدون آزمون دانشگاه آزاد,ثبت نام بدون آزمون رشته های کاردانی,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد شیراز,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد مشهد,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد گرگان,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران شمال,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نجف آباد,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد خمینی شهر,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد شیراز سال 95,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد شیراز 93,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد شیراز,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد شیراز,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شیراز,رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد پردیس شیراز,رشته های کارشناسی بدون ازمون دانشگاه ازاد شیراز,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد شیراز,اسامی رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد شیراز,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد مشهد,رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد مشهد سال 93,رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد واحد مشهد,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مشهد,رشته های بدون ازمون ارشد دانشگاه ازاد مشهد,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد مشهد,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد,رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد مشهد,رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد مشهد,رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد کرج 93,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج سال 93,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج93,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج,رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد واحد کرج,فهرست رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد کرج,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی کرج,رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران مرکز,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران جنوب,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران غرب,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران شرق,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران سال 93,رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد تهران 95,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران کارشناسی ارشد,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد گرگان,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد گرگان,رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد گرگان,اسامی رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد گرگان,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گرگان,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد تهران شمال,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران شمال,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نجف آباد,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد نجف آباد,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد نجف آباد,رشته های بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد,رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نجف آباد,رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد,رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد,اسامی رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد نجف اباد,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد خمینی شهر,رشتهای بدون آزمون دانشگاه آزاد

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 08 مهر 1395

مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی تاساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۱۵ مهرماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا و بر اساس اطلاعیه روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، کلیه متقاضیان ثبت نام دررشته های بدون آزمون مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانیwww.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی های کامل در مورد رشته مورد نظر، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم بعد از تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام در یک رشته / محل اقدام نمایند.

 

همچنین داوطلبانی که اقدام به ثبت نام در سامانه این مرکز نموده اند می بایست با تهیه یک نسخه چاپی از ثبت نام خود پس از ۴۸ ساعت به واحد دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.

برچسب ها : اسامی رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد شیراز،تاریخ ثبت نام رشته های بدون ازمون دانشگاه پیام نور،ثبت نام بدون آزمون رشته های پزشکی،ثبت نام بدون آزمون رشته های کاردانی،ثبت نام در رشته هاي بدون آزمون دانشگاه پيام نور،ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد،ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور،ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد93،ثبت نام رشته های بدون ازمون دانشگاه پیام نور،ثبت نام رشته های پزشکی بدون آزمون دانشگاه آزاد،رشته هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران،رشته هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد شيراز،رشته هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد مشهد،رشته های بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد خمینی شهر،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد شیراز،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد شیراز 93،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج سال 93،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج93،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد گرگان،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد مشهد،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نجف آباد،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد شیراز،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد گرگان،رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد نجف آباد،رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد،رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد گرگان،رشته های بدون ازمون ارشد دانشگاه ازاد مشهد،رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد پردیس شیراز،رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد تهران 95،رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد کرج 93،رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد مشهد سال 93،رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد واحد کرج،رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد واحد مشهد،رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد مشهد،رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد مشهد،رشته های کارشناسی بدون ازمون دانشگاه ازاد شیراز،رشتهای بدون آزمون دانشگاه آزاد،زمان ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد،زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد 93،زمان ثبت نام رشته های بدون ازمون دانشگاه پیام نور،شرایط ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد،شرایط ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد،فهرست رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد کرج،لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران شمال،لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد خمینی شهر،لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد شیراز،لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کرج،لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد گرگان،لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نجف آباد،لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد مشهد،مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت