ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

تعیین تکلیف یارانه بازنشستگان کشوری

نویسنده: علی باستانی

تعیین تکلیف یارانه بازنشستگان کشوری

 

,یارانه سفر بازنشستگان کشوری,سفرهای یارانه ای بازنشستگان کشوری,یارانه بازنشستگان نیروی مسلح,یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح,واریز یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح,ثبت نام یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح,زمان واریز یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح,وضعیت یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح,پرداخت یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح,دریافت یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح,ثبت یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح,یارانه سفر بازنشستگان نیروهای مسلح,یارانه بازنشستگان,یارانه بازنشستگان ارتش,یارانه بازنشستگان تامین اجتماعی,یارانه بازنشستگان ناجا,یارانه بازنشستگان سپاه,یارانه بازنشستگان لشکری,یارانه بازنشستگان نیروی انتظامی,یارانه بازنشستگان قطع میشود,ثبت نام یارانه بازنشستگان ارتش,یارانه سفر بازنشستگان تامین اجتماعی,ثبت نام یارانه بازنشستگان ناجا,ثبت نام یارانه بازنشستگان سپاه,یارانه بازنشستگان لشگری,یارانه سفر بازنشستگان لشکری,ثبت نام یارانه بازنشستگان لشکری,زمان واریز یارانه بازنشستگان لشکری,ثبت نام یارانه بازنشستگان نیروی انتظامی

 

در نشست علنی مجلس، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را بررسی و در تبصره ۱۴ این قانون، دولت را مکلف کردند تا نسبت به قطع یارانه بازنشستگان کشوری با درآمد سالانه بیش از ۳۵۰ میلیون ریال اقدام کند.

بنابراین بازنشستگان کشوری با درآمد کمتر از ۳۵۰ میلیون ریال در سال همچنان از دریافت یارانه نقدی برخوردار خواهند شد.

براساس این گزارش، در بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور که در این نشست به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آن ها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن ها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن ها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

همچنین کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن ها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال  باشد، کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور و در نهایت کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

بند (ب) این تبصره نیز تاکید دارد که «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود».

همچنین در بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، آمده است: «دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد».

برچسب ها : پرداخت یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح،ثبت نام یارانه بازنشستگان ارتش،ثبت نام یارانه بازنشستگان سپاه،ثبت نام یارانه بازنشستگان لشکری،ثبت نام یارانه بازنشستگان ناجا،ثبت نام یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح،ثبت نام یارانه بازنشستگان نیروی انتظامی،ثبت یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح،دریافت یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح،زمان واریز یارانه بازنشستگان لشکری،زمان واریز یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح،سفرهای یارانه ای بازنشستگان کشوری،واریز یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح،وضعیت یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح،یارانه بازنشستگان،یارانه بازنشستگان ارتش،یارانه بازنشستگان تامین اجتماعی،یارانه بازنشستگان سپاه،یارانه بازنشستگان قطع میشود،یارانه بازنشستگان لشکری،یارانه بازنشستگان لشگری،یارانه بازنشستگان ناجا،یارانه بازنشستگان نیروهای مسلح،یارانه بازنشستگان نیروی انتظامی،یارانه بازنشستگان نیروی مسلح،یارانه سفر بازنشستگان تامین اجتماعی،یارانه سفر بازنشستگان کشوری،یارانه سفر بازنشستگان لشکری،یارانه سفر بازنشستگان نیروهای مسلح

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت