ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

نویسنده: احمد اعجازی

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تست هوش تصویری,تست هوش تصویری سخت,تست هوش تصویری با جواب,تست هوش تصویری سخت با جواب,تست هوش تصویری جدید,تست هوش تصویری 2016,تست هوش تصویری برای کودکان,تست هوش تصویری متحرک,تست هوش تصویری جالب,تست هوش تصویری جدید با جواب,تست هوش,تست هوش تصویری,تست هوش آنلاین,تست هوش ریون,تست هوش هیجانی,تست هوش با جواب,تست هوش استاندارد,تست هوش کودک سه ساله,تست هوش کودکان,تست هوش ریاضی,

تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟

 

تست هوش تصویری جالب

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

پاسخ تست هوش تصویری ‘حلقه های نامتصل’
سه حلقه:
حلقه های 17، 19 و 23

 

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت