ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

تست های غربالگری در زمان بارداری

نویسنده: احمد اعجازی

تست های غربالگری در زمان بارداری

,تست های غربالگری,تست های غربالگری نوزادان,تست های غربالگری سه ماهه دوم,تست های غربالگری جنین,تست های غربالگری سرطان,تست های غربالگری در دوران بارداری,تست های غربالگری در زمان بارداری,تست های غربالگری نوزاد,تست های غربالگری در بارداری,تست های غربالگری زنان,آزمایش های غربالگری نوزاد,آزمایش های غربالگری جنین,تست های غربالگری سلامت جنین,آزمایش های غربالگری نوزادان,آزمایش های غربالگری سه ماهه دوم,آزمایش های غربالگری سه ماهه دوم بارداری,تستهای غربالگری سه ماهه دوم بارداری,تست های غربالگری ناهنجاری های جنینی,آزمایش های غربالگری سرطان,تست های غربالگری دوران بارداری,آزمایش های غربالگری دوران بارداری,آزمایش های غربالگری دوران بارداری,آزمایش های غربالگری در دوران بارداری,زمان انجام تست های غربالگری در بارداری,آزمایش های غربالگری در بارداری,آزمایش های غربالگری بارداری,انواع تست های غربالگری بارداری,غربالگری در زمان بارداری,غربالگری در دوران بارداری,غربالگری در دوران بارداری چیست؟,آزمایش غربالگری در زمان بارداری,تست غربالگری در زمان بارداری,تست های غربالگری در زمان بارداری,زمان آزمایش غربالگری در دوران بارداری,تست غربالگری در دوران بارداری,آزمایشات غربالگری در دوران بارداری,ازمایش غربالگری در دوران بارداری,آزمایش غربالگری در دوران بارداری چیست,تست غربالگری در دوران بارداری چیست؟,غربالگری دوران بارداری,غربالگری دوران بارداری چیست,هزینه تست غربالگری در دوران بارداری,قیمت تست غربالگری در دوران بارداری,ازمایش غربالگری دوران بارداری چیست,تست غربالگری دوران بارداری چیست,آزمایش غربالگری در دوران بارداری,آزمایش غربالگری دوران بارداری,آزمایشهای غربالگری دوران بارداری,آزمایش غربالگری دوران بارداری چیست؟,زمان انجام آزمایش غربالگری در بارداری,ازمایش غربالگری در زمان حاملگی,تست غربالگری در دوران بارداری,تست های غربالگری در دوران بارداری,تست های غربالگری دوران بارداری,آزمایش های غربالگری دوران بارداری,آزمایش های غربالگری در دوران بارداری,زمان انجام تست های غربالگری در بارداری,زمان تست غربالگری در دوران بارداری,تست غربالگری دوران بارداری,آزمایش غربالگری در دوران حاملگی,ازمایش غربالگری دوران بارداری,ازمایش غربالگری در دوران بارداری چیست,ازمایشات غربالگری دوران بارداری,آزمایش غربالگری دوران بارداری,ازمایش غربالگری دوران حاملگی,هزینه غربالگری سه ماهه اول,هزینه غربالگری سه ماهه اول بارداری,هزینه غربالگری سه ماهه اول در نسل امید,هزینه غربالگری سه ماهه اول نسل امید,هزینه غربالگری سه ماهه اول آزمایشگاه نیلو,هزینه غربالگری سه ماهه اول چقدر است,هزینه غربالگری سه ماهه اول نیلو,هزینه غربالگری سه ماه اول,هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه اول,هزینه سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول,هزینه غربالگری,هزینه غربالگری سه ماهه دوم,هزینه غربالگری دوم,هزینه غربالگری مرحله دوم,هزینه غربالگری در آزمایشگاه نیلو,هزینه غربالگری نوزاد,هزینه غربالگری آزمایشگاه نیلو,هزینه غربالگری سه ماهه دوم در نسل امید,هزینه غربالگری سه ماهه دوم چقدر است,قیمت غربالگری سه ماهه دوم,هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه دوم,هزینه سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم,هزینه تست غربالگری سه ماهه دوم,قیمت سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم,هزینه آزمایشات غربالگری سه ماهه دوم,هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه دوم بارداری,هزینه غربالگری دوم,هزینه آزمایش غربالگری دوم,هزینه غربالگری مرحله دوم بارداری,هزینه سونوگرافی غربالگری دوم,هزینه تست غربالگری دوم,هزینه غربالگری مرحله دوم چقدر است,هزینه سونو غربالگری دوم,هزینه غربالگری نوبت دوم,قیمت غربالگری مرحله دوم,هزینه غربالگری سه ماهه دوم نسل امید,هزینه غربالگری در آزمایشگاه نیلو,هزینه آزمایش غربالگری در آزمایشگاه نیلو,هزینه تست غربالگری در آزمایشگاه نیلو,قیمت غربالگری در ازمایشگاه نیلو,قیمت آزمایش غربالگری در آزمایشگاه نیلو,هزینه آزمایش غربالگری آزمایشگاه نیلو,هزینه غربالگری سه ماه اول بارداری,هزینه ازمایش غربالگری سه ماه اول,قیمت آزمایش غربالگری سه ماهه اول,هزینه غربالگری سه ماهه دوم بارداری,هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری,هزینه آزمایش غربالگری سه ماه اول بارداری,هزینه غربالگری نوزادان,هزینه غربالگری جنین,هزینه آزمایش غربالگری نوزاد,هزینه آزمایش غربالگری نوزادان,هزینه تست غربالگری نوزاد,هزینه تست غربالگری نوزادان,هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه اول,هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری,قیمت آزمایش غربالگری سه ماهه اول,هزینه ازمایش غربالگری سه ماه اول,هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه دوم,هزینه آزمایش غربالگری در سه ماهه اول,هزینه تست غربالگری سه ماهه دوم,هزینه آزمایشات غربالگری سه ماهه اول,هزینه تست غربالگری سه ماهه اول,هزینه آزمایش غربالگری سه ماه اول بارداری,هزینه آزمایش غربالگری,هزینه آزمایش غربالگری در آزمایشگاه نیلو,هزینه آزمایش غربالگری جنین,هزینه آزمایش غربالگری در بارداری,هزینه آزمایش غربالگری بارداری,هزینه آزمایش غربالگری مرحله دوم,هزینه آزمایش غربالگری نوزاد,هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه دوم بارداری,هزینه آزمایشات غربالگری سه ماهه دوم,هزینه آزمایش غربالگری سه ماه دوم,قیمت آزمایش غربالگری سه ماهه دوم,قیمت ازمایش غربالگری سه ماه دوم,هزینه تست غربالگری در آزمایشگاه نیلو,قیمت آزمایش غربالگری در آزمایشگاه نیلو,هزینه آزمایش غربالگری آزمایشگاه نیلو,هزینه آزمایش غربالگری جنین در سال 93,هزینه آزمایش غربالگری جنین در سال 92,هزینه تست غربالگری جنین,قیمت آزمایش غربالگری جنین,هزینه تست غربالگری جنین,هزینه آزمایشات غربالگری جنین,هزینه تست غربالگری نوزاد,قیمت آزمایش غربالگری نوزاد,هزینه آزمایشات غربالگری در بارداری,قیمت آزمایش غربالگری در بارداری,هزینه تست غربالگری در دوران بارداری,هزینه تست غربالگری بارداری,هزینه آزمایش غربالگری بارداری,هزینه تست غربالگری در بارداری,قیمت آزمایش غربالگری در دوران بارداری,هزینه تست غربالگری دوران بارداری,قیمت آزمایش غربالگری بارداری,هزینه آزمایش غربالگری نوزادان,هزینه تست غربالگری نوزادان

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد نوزادان در هنگام تولد، دچار نقایص مادر زادی هستند. از شایع ترین این بیماری های سندرم داون (منگلیسم)، نقایص لوله عصبی و سندرم تریزومی 18 اشاره کرد. آزمایش های غربالگری دوران بارداری برای بررسی و تشخیص به موقع این 3 بیماری انجام می شوند.

 

تست,غربالگری,زمان,بارداری,آکاایران,اکثر,نقایص لوله عصبی و سندرم,نقایص,تولد,شایع ترین این بیماری های سندرم,تشخیص,شایع ترین این بیماری های سندرم,اکثر نوزادان سالم به دنیا,غربالگر,تولد,تست,آزمایش,اکثر,تولد,اکثر

این بیماری ها معمولاً در فرزندان خانواده هایی ایجاد می شوند که سابقه نقایص مادر زادی را ندارند وبنابراین انجام آزمایش های غربالگری بارداری را نه تنها به زوج های درمعرض خطر این بیماری ها بلکه به تمام زوج هایی که فرزندی در راه دارند. توصیه می کنیم. اما باید بدانید که جواب های نگران کننده این آزمایش ها به معنی تولد فرزند غیر عادی نیست. این آزمایش ها قطعاً به هیچ عنوان برای تشخیص بیماری های مادر زادی طراحی نشده اند؛ نتایج غیر طبیعی آن ها به معنای قطعیت نقص مادرزادی درنوزاد نیست، نتایج قطعیت نقص مادر زادی در نوزاد نیست، نتایج غیر طبیعی باید با انجام آزمایش های تکمیلی دیگری، پیگیری و تأیید شوند.
آزمایش های غربالگری به 2 صورت انجام می شوند.

غربالگری 3 ماهه اول

این آزمایش که بین هفته های 13-11 بارداری انجام می شود، برای برررسی احتمال خطر سندرم داون وتریزومی 18 انجام می شود وشامل آزمایش خون وسونوگرافی است.
*آزمایش خونی: دراین روش مقدار 2 نوع پروتئین وابسته به بارداری خاص درخون مادر اندازه گیری می شود.
*سونوگرافی: به کمک سونوگرافی تجمع مایع پشت گردن جنین اندازه گیری می شود؛ تجمع این مایع پشت گردن جنین طبیعی است؛ اما اگر این مایع ازحد معینی بیشتر باشد و درعین حال آزمایش خونی فوق هم نتیجه غیر طبیعی داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که احتمالاً این چنین درخطر افزایش نقایص مادر زادی واختلالات کروموزومی (سندورم داون و تریزومی 18) است.
اگر جواب 2آزمایش فوق نگران کننده بود، باید پزشک، با آزمایش های تشخیصی، قطعیت این بیماری ها را بررسی کند. یکی از این آزمایش های تشخیص قطعی، نمونه گیری از پرزهای جفت است.
اگر جواب آزمایش های فوق طبیعی بود، اگر این آزمایش ها خطر خاصی را نشان نمی دادند، به مادر باردار پیشنهاد می شود که آزمایش های غربالگری 3 ماهه دوم را انجام دهد.

غربالگری 3 ماهه دوم

این آزمایش ها بین هفته های 22-41 بارداری انجام می شوند.
*آزمایش خون: این آزمایش ها چند نوع اند که در نوع 4 گانه آن، مقدار 4 پروتئین به خصوص درخون اندازه گیری می شود. این مواد به طور طبیعی در خون مادر باردار وجود دارند. این آزمایش نوع 3 گانه هم دارد که هزینه اش کمتر است.
در بدن جنین یک پروتئین اصلی ساخته می شود(EPa) که از طریق ادرار جنین وارد مایعی که جنین در آن شناور است می شود. سپس به خون مادر راه یافته و وارد جریان خون مادر می شود. اگر تنها همین پروتئین درخون مادر افزایش یافته باشد، می توان احتمال داد که لوله عصبی جنین باز شده است. زیرا با باز شدن این لوله مقادیر بیشتری از این پروتئین به مایع جنینی و درنهایت خون مادر منتشر می شود. درصورت غیر طبیعی بودن میزان این 4 ماده، مانند آزمایش های غربالگری 3 ماهه اول، باید سراغ سونوگرافی رفت.
*سونوگرافی: با انجام سونوگرافی می توان 3 بیماری سندرم داون، باز بودن لوله عصبی جنین وتریزومی 18 را بررسی کرد.
اگر نتیجه سونوگرافی، احتمال خطر بیماری را نشان دهد، باید آزمایش های تشخیص قطعی را هم انجام داد. مثلاً نمونه برداری از مایعی که جنین در آن شناور است. دراین نمونه برداری میزان هورمون ها و سلول های جنین، تحت بررسی کروموزومی قرار می گیرند.
خونسرد باشید، نتیجه مثبت آزمایش های غربالگری نشانه افزایش خطر است و لزوماً به معنای ابتلای جنین نیست. لازم است به مادران باردار بگوییم. که با مثبت بودن نتیجه آزمایش های غربالگری نباید سراسیمه بشوند؛ تنها 6 درصد از تمام نمونه های مثبت غربالگری جنین به بیماری های فوق مبتلا هستند که اطمینان از ابتلا به آن ها، با آزمایش هایی که توضیح داده شد، به اثبات می رسد، درهر صورت حفظ آرامش و منطقی بودن، بهترین برخوردی است که می توانید با این قضیه داشته باشد.

آینده را تضمین کنید.

– آزمایش های غربالگری باعث می شود که مادر دوران بارداری را با خیال آسوده تری طی کند.
– پزشک ومادر از سلامت جنین مطمئن شوند.
– با انجام این آزمایش ها والدین از نوزادی که قرار است به زودی متولد شود اطلاعات روشن تری دارند ومی توانند برای او تصمیم گیری وبرنامه ریزی بهتری داشته باشند.
-انجام این آزمایش های دقیق، به خصوص در 3 ماهه اول، بسیار مفید است؛ مسلماً اگر مادری این آزمایش ها را به ترتیب انجام داد و با آزمایش های تشخیص قطعی، بروز اختلالاتی در جنین او ثابت شد، می تواند با اجازه پزشکی قانونی، به موقع جنین خود را سقط کند.

بیماری های سه گانه

*سندرم داون: دراین بیماری به دلیل اختلالات تقسیم سلولی، ترتیب طبیعی کروموزوم ها برهم می ریزد و در نتیجه سلول ها به جای 46 کروموزوم، 47 کروموزوم دارند. کروموزوم ها قسمت هایی در سلول هستند که باعث تمام ویژگی های ظاهری و روحی و حتی جنسیت افراد می شوند. همین یک کروموزوم اضافه می تواند تمام عملکرد و رشد بدن را از همان ابتدای تشکیل سلول تخم در بدن مادر تحت تأثیر قرار دهد. نوزادی که با اختلال کروموزومی داون به دنیا بیاید، دچار ویژگی های غیر عادی روحی وجسمی است. ومراحل رشد روحی و جسمی را با تأخیرهای زیاد طی می کند. مثلاً نمی تواند تا سال ها راه برود، صحبت کند و…
*سندرم تریزومی 18: این بیماری هم که به دلیل یک افزایش غیر طبیعی کروموزمی هنگام تقسیم سلولی است. سبب معلولیت های ذهنی وجسمی زیادی می شود که ادامه حیات درمتولدین با این بیماری بسیار دشوار و طاقت فرسا خواهد بود.
*نقایص لوله عصبی: نقصل لوله عصبی یکی ازجدی ترین نقایص هنگام تولد است. دراین حالت ستون فقرات ونخاع و مغز دچاراختلالاتی هستند و به طور متناسب تکامل نیافته اند و ازآن جا که نخاع پل ارتباط مغز با تمام اعضای بدن است، با وجود چنین مشکلی احتمال زنده ماندن چنین نوزادانی بعد از تولد، تقریباً صفراست، زیرا با چنین نقصی بیشتر اندام های اصلی از جمله اندام های حرکتی وحتی کلیه و مثانه فلج می شوند.

 

برچسب ها : آزمايش غربالگري دوران بارداري،آزمايش غربالگري دوران بارداري چيست؟،آزمايش هاي غربالگري دوران بارداري،آزمايش هاي غربالگري سرطان،آزمایش غربالگری در دوران بارداری،آزمایش غربالگری در دوران بارداری چیست،آزمایش غربالگری در دوران حاملگی،آزمایش غربالگری در زمان بارداری،آزمایش غربالگری دوران بارداری،آزمایش های غربالگری بارداری،آزمایش های غربالگری جنین،آزمایش های غربالگری در بارداری،آزمایش های غربالگری در دوران بارداری،آزمایش های غربالگری دوران بارداری،آزمایش های غربالگری سه ماهه دوم،آزمایش های غربالگری سه ماهه دوم بارداری،آزمایش های غربالگری نوزاد،آزمایش های غربالگری نوزادان،آزمایشات غربالگری در دوران بارداری،آزمایشهای غربالگری دوران بارداری،ازمایش غربالگری در دوران بارداری،ازمایش غربالگری در دوران بارداری چیست،ازمایش غربالگری در زمان حاملگی،ازمایش غربالگری دوران بارداری،ازمایش غربالگری دوران بارداری چیست،ازمایش غربالگری دوران حاملگی،ازمایشات غربالگری دوران بارداری،انواع تست های غربالگری بارداری،تست غربالگري در دوران بارداري،تست غربالگری در دوران بارداری،تست غربالگری در دوران بارداری چیست؟،تست غربالگری در زمان بارداری،تست غربالگری دوران بارداری،تست غربالگری دوران بارداری چیست،تست های غربالگری،تست های غربالگری جنین،تست های غربالگری در بارداری،تست های غربالگری در دوران بارداری،تست های غربالگری در زمان بارداری،تست های غربالگری دوران بارداری،تست های غربالگری زنان،تست های غربالگری سرطان،تست های غربالگری سلامت جنین،تست های غربالگری سه ماهه دوم،تست های غربالگری ناهنجاری های جنینی،تست های غربالگری نوزاد،تست های غربالگری نوزادان،تستهای غربالگری سه ماهه دوم بارداری،زمان آزمایش غربالگری در دوران بارداری،زمان انجام آزمایش غربالگری در بارداری،زمان انجام تست های غربالگری در بارداری،زمان تست غربالگری در دوران بارداری،غربالگری در دوران بارداری،غربالگری در دوران بارداری چیست؟،غربالگری در زمان بارداری،غربالگری دوران بارداری،غربالگری دوران بارداری چیست،قیمت آزمایش غربالگری بارداری،قیمت آزمایش غربالگری جنین،قیمت آزمایش غربالگری در آزمایشگاه نیلو،قیمت آزمایش غربالگری در بارداری،قیمت آزمایش غربالگری در دوران بارداری،قیمت آزمایش غربالگری سه ماهه اول،قیمت آزمایش غربالگری سه ماهه دوم،قیمت آزمایش غربالگری نوزاد،قیمت ازمایش غربالگری سه ماه دوم،قیمت تست غربالگری در دوران بارداری،قیمت سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم،قیمت غربالگری در ازمایشگاه نیلو،قیمت غربالگری سه ماهه دوم،قیمت غربالگری مرحله دوم،هزينه آزمايش غربالگري بارداري،هزينه تست غربالگري جنين،هزينه غربالگري در آزمايشگاه نيلو،هزينه غربالگري دوم،هزینه آزمایش غربالگری،هزینه آزمایش غربالگری آزمایشگاه نیلو،هزینه آزمایش غربالگری بارداری،هزینه آزمایش غربالگری جنین،هزینه آزمایش غربالگری جنین در سال 92،هزینه آزمایش غربالگری جنین در سال 93،هزینه آزمایش غربالگری در آزمایشگاه نیلو،هزینه آزمایش غربالگری در بارداری،هزینه آزمایش غربالگری در سه ماهه اول،هزینه آزمایش غربالگری دوم،هزینه آزمایش غربالگری سه ماه اول بارداری،هزینه آزمایش غربالگری سه ماه دوم،هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه اول،هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری،هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه دوم،هزینه آزمایش غربالگری سه ماهه دوم بارداری،هزینه آزمایش غربالگری مرحله دوم،هزینه آزمایش غربالگری نوزاد،هزینه آزمایش غربالگری نوزادان،هزینه آزمایشات غربالگری جنین،هزینه آزمایشات غربالگری در بارداری،هزینه آزمایشات غربالگری سه ماهه اول،هزینه آزمایشات غربالگری سه ماهه دوم،هزینه ازمایش غربالگری سه ماه اول،هزینه تست غربالگری بارداری،هزینه تست غربالگری جنین،هزینه تست غربالگری در آزمایشگاه نیلو،هزینه تست غربالگری در بارداری،هزینه تست غربالگری در دوران بارداری،هزینه تست غربالگری دوران بارداری،هزینه تست غربالگری دوم،هزینه تست غربالگری سه ماهه اول،هزینه تست غربالگری سه ماهه دوم،هزینه تست غربالگری نوزاد،هزینه تست غربالگری نوزادان،هزینه سونو غربالگری دوم،هزینه سونوگرافی غربالگری دوم،هزینه سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول،هزینه سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم،هزینه غربالگری،هزینه غربالگری آزمایشگاه نیلو،هزینه غربالگری جنین،هزینه غربالگری در آزمایشگاه نیلو،هزینه غربالگری دوم،هزینه غربالگری سه ماه اول،هزینه غربالگری سه ماه اول بارداری،هزینه غربالگری سه ماهه اول،هزینه غربالگری سه ماهه اول آزمایشگاه نیلو،هزینه غربالگری سه ماهه اول بارداری،هزینه غربالگری سه ماهه اول چقدر است،هزینه غربالگری سه ماهه اول در نسل امید،هزینه غربالگری سه ماهه اول نسل امید،هزینه غربالگری سه ماهه اول نیلو،هزینه غربالگری سه ماهه دوم،هزینه غربالگری سه ماهه دوم بارداری،هزینه غربالگری سه ماهه دوم چقدر است،هزینه غربالگری سه ماهه دوم در نسل امید،هزینه غربالگری سه ماهه دوم نسل امید،هزینه غربالگری مرحله دوم،هزینه غربالگری مرحله دوم بارداری،هزینه غربالگری مرحله دوم چقدر است،هزینه غربالگری نوبت دوم،هزینه غربالگری نوزاد،هزینه غربالگری نوزادان

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت