ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

ترخیص خودرو و موتورسیکلت های توقیفی در هفته ناجا

نویسنده: احمد اعجازی

ترخیص خودرو و موتورسیکلت های توقیفی در هفته ناجا

,ترخیص خودرو,ترخیص خودرو از گمرک,ترخیص خودرو از پارکینگ,ترخیص خودرو,ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی رانندگی,ترخیص خودرو از گمرک,ترخیص خودرو خیابان زنجان,ترخیص خودرو اروند,ترخیص خودرو بندرعباس,ترخیص خودرو از گمرک خرمشهر,ترخیص خودرو از گمرک بوشهر,ترخیص خودرو از گمرک بندرعباس,ترخیص خودرو از گمرک کیش,ترخیص خودرو از گمرک سلفچگان,ترخیص خودرو از گمرک انزلی,ترخیص خودرو از گمرک تهران,ترخیص خودرو از گمرکات,ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی و رانندگی,ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی,ترخیص خودرو از پارکینگ خیابان زنجان,ترخیص خودرو از پارکینگ مشهد,ترخیص خودرو از پارکینگ صادقیه,مراحل ترخیص خودرو از پارکینگ,مدارک ترخیص خودرو از پارکینگ,شرایط ترخیص خودرو از پارکینگ,مراحل ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی رانندگی,مراحل ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی و رانندگی,هزینه ترخیص خودرو از گمرک,مراحل ترخیص خودرو از گمرک,مراحل ترخیص خودرو از گمرک,هزینه ترخیص خودرو از گمرک,ستاد ترخیص خودرو خیابان زنجان,ستاد ترخیص خودرو خیابان زنجان,مراکز ترخیص خودرو خیابان زنجان,ستاد ترخیص خودرو خیابان زنجان,ستاد ترخیص خودرو خیابان زنجان شمالی,ستاد ترخیص خودرو تهران خیابان زنجان,آدرس ترخیص خودرو خیابان زنجان,ساعت کار ستاد ترخیص خودرو خیابان زنجان,سامانه ترخیص خودرو اروند,سامانه ترخیص خودرو اروند,مراحل ترخیص خودرو اروند,پیگیری ترخیص خودرو اروند,سامانه مدیریت ترخیص خودرو اروند,مراحل ترخیص خودرو پلاک اروند,ترخیص خودرو پلاک اروند,سامانه ترخیص خودرو اروندی,هزینه ترخیص خودرو اروند,ترخیص کار خودرو بندر عباس,ترخیص خودرو از بندرعباس,ترخیص خودرو در بندرعباس,ترخیص کار خودرو در بندرعباس,مراحل ترخیص خودرو از گمرک خرمشهر,ترخیص ماشین از گمرک خرمشهر,شرایط ترخیص خودرو از گمرک خرمشهر,ترخیص موتورسیکلت,ترخیص موتورسیکلت از گمرک,ترخیص موتورسیکلت خلیج,ترخیص موتورسیکلت بدون گواهینامه,ترخیص موتورسیکلت,ستاد ترخیص موتورسیکلت خلیج,مراحل ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ,ستاد ترخیص موتورسیکلت,مدارک ترخیص موتور سیکلت,ستاد ترخیص موتورسیکلت منطقه 6,تلفن ستاد ترخیص موتورسیکلت خلیج,مرکز ترخیص موتورسیکلت خلیج,ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ,ستاد ترخیص موتورسیکلت,آدرس ستاد ترخیص موتورسیکلت,ستاد ترخیص موتور سیکلت,ستاد ترخیص موتور سیکلت تهران,ستاد ترخیص موتور سیکلت خلیج,مدارک لازم برای ترخیص موتور سیکلت,آدرس ستاد ترخیص موتور سیکلت,مدارک مورد نیاز برای ترخیص موتور سیکلت,ستاد ترخیص موتور سیکلت مشهد,ستاد ترخیص موتور سیکلت منطقه 6,هفته ناجا,هفته ناجا چه تاریخی است,هفته ناجا چه روزی است,هفته ناجا تاریخ,هفته ناجا 95,هفته ناجا مبارک,هفته ناجا یگان ویژه,هفته ناجا کی است,هفته ناجا مازندران,هفته ناجا سال 95,تاریخ هفته ناجا در سال 95,شعار هفته ناجا 95,هفته ناجا در سال 95,سریال های هفته ناجا 95,شعار هفته ناجا سال 95,هفته ناجا کی هست,هفته ناجا در مازندران

تاریخ انتشار : سه شنبه, 13 مهر 1395

رئیس پلیس راهور گفت: خودروها و موتورسیکلت هایی که صرفا به علت ارتکاب تخلفات رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف و به پارکینگ هدایت شده اند در ایام هفته ناجا ترخیص می شوند.

به گزارش مهر، سردار تقی مهری گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا و به منظور تعمیق ارتباط کارکنان با مردم برای ارتقاء اعتماد عمومی جامعه به پلیس و همچنین تشویق رانندگان به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی گفت: خودروها و موتورسیکلت هایی که صرفا به علت ارتکاب تخلفات رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف و به پارکینگ هدایت شده اند در ایام هفته ناجا تا ۹۵/۷/۱۷ با انجام اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های استانی با بخشودگی مدت زمان باقیمانده توقیف ترخیص می شوند.

 

وی افزود: مالکان خودروها و موتورسیکلت های فوق الذکر می توانند با در دست داشتن مدارک موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث به واحد ترخیص پلیس راهور محل توقیف مراجعه و نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام کنند.

 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خاطرنشان کرد: تسهیلات مذکور مشمول خودرو و موتورسیکلت هایی که بنا به دستور مراجع قضایی توقیف می باشند نشده و لازم است توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شوند.

 

به گفته رییس پلیس راهور ناجا، به رانندگان خودروها و موتورسیکلت هایی که به علت نداشتن گواهینامه مجاز توسط پلیس راه و راهور توقیف شده اند پس از سیر مراحل تشریفات و صدور رأی قضایی، خدمات ارائه می شود.

 

سردار مهری همچنین یادآور شد: خودرو و موتورسیکلت هایی که به علت فقدان بیمه نامه شخصی ثالث معتبر توقیف شده اند پس از تمدید بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ترخیص می شوند.

 

برچسب ها : آدرس ترخیص خودرو خیابان زنجان،آدرس ستاد ترخیص موتور سیکلت،آدرس ستاد ترخیص موتورسیکلت،پیگیری ترخیص خودرو اروند،تاریخ هفته ناجا در سال 95،ترخيص خودرو،ترخيص خودرو از گمرك،ترخيص موتورسيكلت،ترخیص خودرو،ترخیص خودرو اروند،ترخیص خودرو از بندرعباس،ترخیص خودرو از پارکینگ،ترخیص خودرو از پارکینگ خیابان زنجان،ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی،ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی رانندگی،ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی و رانندگی،ترخیص خودرو از پارکینگ صادقیه،ترخیص خودرو از پارکینگ مشهد،ترخیص خودرو از گمرک،ترخیص خودرو از گمرک انزلی،ترخیص خودرو از گمرک بندرعباس،ترخیص خودرو از گمرک بوشهر،ترخیص خودرو از گمرک تهران،ترخیص خودرو از گمرک خرمشهر،ترخیص خودرو از گمرک سلفچگان،ترخیص خودرو از گمرک کیش،ترخیص خودرو از گمرکات،ترخیص خودرو بندرعباس،ترخیص خودرو پلاک اروند،ترخیص خودرو خیابان زنجان،ترخیص خودرو در بندرعباس،ترخیص کار خودرو بندر عباس،ترخیص کار خودرو در بندرعباس،ترخیص ماشین از گمرک خرمشهر،ترخیص موتورسیکلت،ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ،ترخیص موتورسیکلت از گمرک،ترخیص موتورسیکلت بدون گواهینامه،ترخیص موتورسیکلت خلیج،تلفن ستاد ترخیص موتورسیکلت خلیج،ساعت کار ستاد ترخیص خودرو خیابان زنجان،سامانه ترخيص خودرو اروند،سامانه ترخیص خودرو اروند،سامانه ترخیص خودرو اروندی،سامانه مدیریت ترخیص خودرو اروند،ستاد ترخيص خودرو خيابان زنجان،ستاد ترخيص خودرو خیابان زنجان،ستاد ترخيص موتور سيكلت خليج،ستاد ترخيص موتورسيكلت،ستاد ترخیص خودرو تهران خیابان زنجان،ستاد ترخیص خودرو خیابان زنجان،ستاد ترخیص خودرو خیابان زنجان شمالی،ستاد ترخیص موتور سیکلت،ستاد ترخیص موتور سیکلت تهران،ستاد ترخیص موتور سیکلت مشهد،ستاد ترخیص موتور سیکلت منطقه 6،ستاد ترخیص موتورسیکلت،ستاد ترخیص موتورسیکلت خلیج،ستاد ترخیص موتورسیکلت منطقه 6،سریال های هفته ناجا 95،شرایط ترخیص خودرو از پارکینگ،شرایط ترخیص خودرو از گمرک خرمشهر،شعار هفته ناجا 95،شعار هفته ناجا سال 95،مدارک ترخیص خودرو از پارکینگ،مدارک ترخیص موتور سیکلت،مدارک لازم برای ترخیص موتور سیکلت،مدارک مورد نیاز برای ترخیص موتور سیکلت،مراحل ترخيص خودرو از گمرك،مراحل ترخیص خودرو اروند،مراحل ترخیص خودرو از پارکینگ،مراحل ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی رانندگی،مراحل ترخیص خودرو از گمرک،مراحل ترخیص خودرو از گمرک خرمشهر،مراحل ترخیص خودرو پلاک اروند،مراحل ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ،مراکز ترخیص خودرو خیابان زنجان،مرکز ترخیص موتورسیکلت خلیج،هزينه ترخيص خودرو از گمرك،هزینه ترخیص خودرو اروند،هزینه ترخیص خودرو از گمرک،هفته ناجا،هفته ناجا 95،هفته ناجا تاریخ،هفته ناجا چه تاریخی است،هفته ناجا چه روزی است،هفته ناجا در سال 95،هفته ناجا در مازندران،هفته ناجا سال 95،هفته ناجا کی است،هفته ناجا کی هست،هفته ناجا مازندران،هفته ناجا مبارک،هفته ناجا یگان ویژه

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت