ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

بیمه بازنشستگان قطع شد

نویسنده: احمد اعجازی

بیمه بازنشستگان قطع شد

بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی,بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی,بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی زنان خانه دار,بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی,بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی,بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی زنان,بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی اختیاری,بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی,بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی,بیمه دی بازنشستگان تامین اجتماعی,بیمه بازنشستگان نیروهای مسلح,بیمه بازنشستگان نیروهای مسلح,بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح,بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح فیش حقوقی,بیمه تکمیلی بازنشستگان نیروهای مسلح,بیمه عمر بازنشستگان نیروهای مسلح,بیمه تکمیلی بازنشستگان نیروهای مسلح,بیمه طلایی بازنشستگان نیروهای مسلح,بیمه کوثر بازنشستگان نیروهای مسلح,بیمه عمر بازنشستگان نیروهای مسلح,بیمه بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه بازنشستگی آموزش و پرورش,بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه تکمیلی بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه عمر بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه طلائی بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه تکمیلی بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه تکمیلی بازنشستگان آموزش و پرورش تهران,بیمه سلامت بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه بازنشستگان آتیه سازان,بیمه بازنشستگان آتیه سازان حافظ,بیمه بازنشستگان آتیه سازان,بیمه بازنشستگی آتیه سازان حافظ,بیمه بازنشستگی آتیه سازان,بیمه بازنشستگی آتیه سازان,بیمه طلایی بازنشستگان آتیه سازان حافظ,بیمه طلایی بازنشستگان آتیه سازان,بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه سازان,بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه سازان حافظ,بیمه بازنشستگان آتیه سازان حافظ,بیمه بازنشستگی آتیه سازان حافظ,بیمه طلایی بازنشستگان آتیه سازان حافظ,بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه سازان حافظ,بیمه تکمیلی بازنشستگی آتیه سازان حافظ,بیمه آتیه سازان حافظ بازنشستگان تامین اجتماعی,تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه سازان حافظ,بیمه آتیه سازان حافظ بازنشستگان آموزش و پرورش,بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی آتیه سازان حافظ,بیمه آتیه سازان حافظ بازنشستگان فرهنگی,بیمه بازنشستگان ارتش,بیمه بازنشستگی ارتش,بیمه بازنشستگی ارتش,بیمه تکمیلی بازنشستگان ارتش,بیمه عمر بازنشستگان ارتش,بیمه طلایی بازنشستگان ارتش,سازمان بیمه بازنشستگی ارتش,بیمه و بازنشستگی ارتش,مبلغ بیمه عمر بازنشستگان ارتش,سایت بیمه بازنشستگان ارتش,بیمه بازنشستگان فرهنگی,بیمه بازنشستگان فرهنگیان,بیمه بازنشستگی فرهنگیان,بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی,بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگیان,بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی,بیمه طلائی بازنشستگان فرهنگی,بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگیان,بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی آتیه سازان حافظ,بیمه عمر بازنشستگان فرهنگی,بیمه بازنشستگان فولاد,بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد,بیمه بازنشستگان ذوب اهن,بیمه تکمیلی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان,بیمه تکمیلی بازنشستگان ذوب آهن

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با ارسال نامه ای به صندوق بازنشستگی فولاد ایران، رسماً اقدام به قطع بیمه بازنشستگان این شرکت کرد؛ در حالیکه بازنشستگان این شرکت در دوران اشتغال به عنوان شاغلان رسمی دولت، ۳۰ سال به طور ماهانه حق بیمه پرداخت کرده بود.

به گزارش سرویس اقتصادی “جام نیوز”، بازنشستگان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که بازنشستگان رسمی کشوری محسوب می شوند و در دوران اشتغال، 30 سال حق بیمه ماهانه پرداخت کرده اند، اکنون با تصمیم شرکت ذوب آهن اصفهان از پوشش بیمه درمانی حذف شدند.
حدود دو سالی است که بیمه بازنشستگان ذوب آهن اصفهان نیز در کنار پرداخت حقوق آنها با اختلال همراه است و گاه و بیگاه مسئولان امر از رسیدگی و رفع این مشکل در آینده ای نزدیک خبر می دهند. در این مدت، پرداخت هرگونه وجه درمانی برای بازنشستگان ذوب آهن اصفهان بدون پوشش بیمه و به صورت کاملا آزاد صورت می گرفت و مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد ایران اعلام کردند که تا رفع این مشکل، فیش ها قبوض پرداختی به صورت آزاد را بازنشستگان ارائه دهند تا هر زمان شرکت سهامی ذوب آهن وجوه مقرر شده برای پوشش بیمه ای را پرداخت کرد، این فیش ها و فاکتورها پرداخت شود.
گزارش های مردمی حاکی از این است که بروز بیماری در این مدت و عدم وجودپوشش بیمه ای موجب شد تا بسیاری از خانواده های بازنشسته به امید تحت پوشش قرار گرفتن دوباره، بیماری خود را تحمل کرده تا وجه آزاد برای درمان خود پرداخت نکنند و در زمانی که پرداخت مستمری بازنشستگان با تأخیر همراه است از صرف هزینه درمانی و فشار به خانواده جلوگیری شود.
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در روزهای اخیر رسماً با ارسال نامه ای به صندوق بازنشستگی فولاد ایران اعلام کرده که بازنشستگان ذوب آهن اصفهان دیگر تحت پوشش بیمه درمانی نیستند. از اینرو، کسانی که با امید پوشش درمانی و مالی در زمان بازنشستگی، 30 سال حق بیمه ماهانه پرداخت کرده اند با تصمیم یک مسئولان یک شرکت، از دریافت حق قانونی خود محروم شدند.
باید دید دولت یازدهم که رسیدگی به بخش درمان را از رویکردهای اصلی خود در زمان انتخابات سال 92 اعلام کرده بود، به این مسئله ورود می کند یا کماکان به نظاره مشکلات زندگی این قشر از جامعه خواهد نشست.

برچسب ها : بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی اختیاری،بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی زنان،بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی،بيمه البرز،بيمه بازنشستگان آتيه سازان،بيمه بازنشستگان تامين اجتماعي،بيمه بازنشستگان نيروهاي مسلح،بيمه بازنشستگي آتيه سازان،بيمه بازنشستگي ارتش،بيمه بازنشستگي تامين اجتماعي،بيمه پاسارگاد،بيمه تكميلي بازنشستگان آموزش و پرورش،بيمه تكميلي بازنشستگان نيروهاي مسلح،بيمه دانا،بيمه دانا بيمارستانهاي طرف قرارداد،بيمه دانا تكميلي،بيمه سامان،بيمه طلايي بازنشستگان آموزش و پرورش،بيمه عمر بازنشستگان نيروهاي مسلح،بيمه ملت،بیمه آتیه سازان حافظ بازنشستگان آموزش و پرورش،بیمه آتیه سازان حافظ بازنشستگان تامین اجتماعی،بیمه آتیه سازان حافظ بازنشستگان فرهنگی،بیمه آسیا،بیمه آسیا اصفهان،بیمه آسیا تکمیلی،بیمه آسیا تهران،بیمه آسیا شخص ثالث،بیمه آسیا صفحه اصلی،بیمه آسیا عمر،بیمه آسیا محمدی،بیمه آسیا نمایندگی،بیمه آسیا نمایندگی محمدی،بیمه البرز،بیمه البرز اصفهان،بیمه البرز تکمیلی،بیمه البرز شخص ثالث،بیمه البرز شعب،بیمه البرز کرج،بیمه البرز نمایندگی،بیمه البرز نمایندگی فیروزی،بیمه البرز+بیمارستانهای طرف قرارداد،بیمه ایران،بیمه ایران اصفهان،بیمه ایران تکمیلی،بیمه ایران خودرو،بیمه ایران سدا،بیمه ایران کرج،بیمه ایران مشهد،بیمه ایران معین،بیمه ایرانیان،بیمه ایرانیان خارج از کشور،بیمه بازنشستگان آتیه سازان،بیمه بازنشستگان آتیه سازان حافظ،بیمه بازنشستگان آموزش و پرورش،بیمه بازنشستگان ارتش،بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی،بیمه بازنشستگان ذوب اهن،بیمه بازنشستگان فرهنگی،بیمه بازنشستگان فرهنگیان،بیمه بازنشستگان فولاد،بیمه بازنشستگان قطع شد،بیمه بازنشستگان نیروهای مسلح،بیمه بازنشستگی آتیه سازان،بیمه بازنشستگی آتیه سازان حافظ،بیمه بازنشستگی آموزش و پرورش،بیمه بازنشستگی ارتش،بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی،بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی زنان خانه دار،بیمه بازنشستگی فرهنگیان،بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح،بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح فیش حقوقی،بیمه پارسیان،بیمه پارسیان اصفهان،بیمه پارسیان ایران خودرو،بیمه پارسیان تبریز،بیمه پارسیان تکمیلی،بیمه پارسیان شخص ثالث،بیمه پارسیان شیراز،بیمه پارسیان عمر،بیمه پارسیان کرج،بیمه پارسیان مشهد،بیمه پاسارگاد،بیمه پاسارگاد sos،بیمه پاسارگاد استخدام،بیمه پاسارگاد اصفهان،بیمه پاسارگاد شخص ثالث،بیمه پاسارگاد شعب،بیمه پاسارگاد عمر،بیمه پاسارگاد کرج،بیمه پاسارگاد مشهد،بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه سازان،بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه سازان حافظ،بیمه تکمیلی بازنشستگان آموزش و پرورش،بیمه تکمیلی بازنشستگان آموزش و پرورش تهران،بیمه تکمیلی بازنشستگان ارتش،بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی،بیمه تکمیلی بازنشستگان ذوب آهن،بیمه تکمیلی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان،بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی،بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگیان،بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد،بیمه تکمیلی بازنشستگان نیروهای مسلح،بیمه تکمیلی بازنشستگی آتیه سازان حافظ،بیمه خبرنگاران قطع شد،بیمه دانا،بیمه دانا تکمیلی،بیمه دانا تکمیلی انفرادی،بیمه دانا شیراز،بیمه دانا کرج،بیمه دانا مشهد،بیمه دانا نمایندگی،بیمه دی بازنشستگان تامین اجتماعی،بیمه سامان،بیمه سامان آتیه سازان،بیمه سامان استخدام،بیمه سامان اصفهان،بیمه سامان عمر،بیمه سامان مرکزی،بیمه سامان مسافرتی،بیمه سامان مشهد،بیمه سامان نمایندگی،بیمه سلامت،بیمه سلامت آذربایجان شرقی،بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی،بیمه سلامت استان البرز،بیمه سلامت اصفهان،بیمه سلامت بازنشستگان آموزش و پرورش،بیمه سلامت برای اتباع افغانی،بیمه سلامت پارسیان،بیمه سلامت پویا،بیمه سلامت گیلان،بیمه سلامت یزد،بیمه طلائی بازنشستگان آموزش و پرورش،بیمه طلائی بازنشستگان فرهنگی،بیمه طلایی بازنشستگان آتیه سازان،بیمه طلایی بازنشستگان آتیه سازان حافظ،بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش،بیمه طلایی بازنشستگان ارتش،بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی،بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی آتیه سازان حافظ،بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگیان،بیمه طلایی بازنشستگان نیروهای مسلح،بیمه عمر بازنشستگان آموزش و پرورش،بیمه عمر بازنشستگان ارتش،بیمه عمر بازنشستگان فرهنگی،بیمه عمر بازنشستگان نیروهای مسلح،بیمه کوثر بازنشستگان نیروهای مسلح،بیمه ملت،بیمه ملت استخدام،بیمه ملت ایران،بیمه ملت خانه،بیمه ملت زنان خانه دار،بیمه ملت شخص ثالث،بیمه ملت شیراز،بیمه ملت ما،بیمه ملت نمایندگی،بیمه هنرمندان قطع شد،بیمه و بازنشستگی ارتش،تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه سازان حافظ،سازمان بیمه بازنشستگی ارتش،سایت بیمه بازنشستگان ارتش،علت قطع شدن بیمه هنرمندان،قطع بیمه تاکسیرانان،قطع بیمه تاکسیرانی،قطع بیمه تامین اجتماعی،قطع بیمه خبرنگاران،قطع بیمه رانندگان،قطع بیمه رانندگان تاکسی،قطع بیمه قالیبافان،قطع بیمه قالیبافان تامین اجتماعی،قطع بیمه قالیبافی،قطع بیمه کارگران ساختمانی،قطع بیمه هنرمندان،قطع بیمه هنرمندان و نویسندگان،قطع شدن بیمه تامین اجتماعی،قطع شدن بیمه خبرنگاران،قطع شدن بیمه هنرمندان،مبلغ بیمه عمر بازنشستگان ارتش

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت