ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

بافت ژاکت نوزاد از یقه

نویسنده: احمد اعجازی

بافت ژاکت نوزاد از یقه:

,بافت ژاکت نوزاد,بافت ژاکت نوزاد از یقه,بافت ژاکت نوزادی از یقه,بافت ژاکت نوزاد,بافت ژاکت نوزادی دخترانه,بافت ژاکت نوزاد پسر,بافت ژاکت نوزاد از یقه,آموزش بافت ژاکت نوزاد پسرانه,روش بافت ژاکت نوزاد,آموزش بافت ژاکت نوزاد دختر,بافت لباس نوزاد از یقه,آموزش بافت ژاکت نوزاد از یقه,آموزش بافت ژاکت نوزادی از یقه,طرز بافت ژاکت نوزادی از یقه,اموزش بافت لباس نوزاد از یقه,طریقه بافت لباس نوزاد از یقه,طرز بافت لباس نوزاد از یقه,طرز بافت لباس نوزادی از یقه,آموزش بافت ژاکت نوزادی از یقه,بافت ژاکت نوزادی,آموزش بافت ژاکت نوزاد,بافت لباس نوزادی دخترانه,بافت لباس نوزاد دخترانه,بافت لباس نوزاد دختر,آموزش بافت لباس نوزادی دخترانه,طرز بافت لباس نوزادی دخترانه,آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه,مدل بافت لباس نوزاد دخترانه,بافت ژاکت نوزاد دخترانه,بافت ژاکت نوزاد پسرانه,بافت لباس نوزاد پسرانه,بافت لباس نوزاد پسر,بافت لباس نوزادی پسرانه,آموزش بافت ژاکت نوزاد پسر,طرز بافت ژاکت نوزاد پسر,آموزش بافت لباس نوزاد پسرانه,آموزش بافت لباس نوزاد پسر,طرز بافت ژاکت نوزاد از یقه,آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد پسر,آموزش بافت لباس نوزادی پسرانه,آموزش بافت ژاکت نوزادی پسرانه,آموزش بافت لباس برای نوزاد پسر,روش بافت ژاکت نوزادی,روش بافت ژاکت نوزاد از یقه,روش بافت ژاکت نوزادى,روش بافت لباس نوزاد,طرز بافت ژاکت نوزادی,آموزش بافت ژاکت نوزاد دخترانه,آموزش بافت لباس نوزاد دختر,آموزش بافت لباس کودک دخترانه,آموزش بافت ژاکت نوزادی دخترانه,اموزش بافت ژاکت کودک دختر,آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه با قلاب,آموزش بافتن لباس نوزاد دختر,ژاکت نوزادی,ژاکت نوزادی دخترانه,ژاکت نوزادی پسرانه,ژاکت نوزادی بافتنی,ژاکت نوزادی دخترونه,ژاکت نوزادی پسرونه,ژاکت نوزادی بافت,ژاکت نوزادی دختر,ژاکت نوزادی قلاب بافی,ژاکت نوزادی از یقه,ژاکت نوزادی دخترانه بافتنی,لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه شیک,لباس نوزادی دخترانه تابستانی,لباس نوزادی دخترانه زمستانی,لباس نوزادی دخترانه اشور,لباس نوزادی دخترانه مجلسی,لباس نوزادی دخترانه مارک,ژاکت نوزاد,ژاکت نوزاد پسر,ژاکت نوزاد بافتنی,ژاکت نوزاد دخترانه,لباس نوزادی پسرانه,لباس نوزادی پسرانه شیک,لباس نوزادی پسرانه,لباس نوزادی پسرانه مجلسی,لباس نوزادی پسرانه بافتنی,لباس نوزادی پسرانه زمستانی,لباس نوزادی پسرانه آشور,لباس نوزادی پسرانه بافت,لباس نوزادی پسرانه مارک اشور,ژاکت بافتنی نوزاد پسر,بافت ژاکت نوزاد پسر,ژاکت بافتنی نوزادی پسرانه,آموزش بافت ژاکت نوزاد پسرانه,آموزش بافت ژاکت نوزاد پسر,طرز بافت ژاکت نوزاد پسر,اموزش ژاکت بافتنی نوزاد پسر,ژاکت پسرانه نوزاد,لباس نوزادی بافتنی,لباس نوزادی بافتنی دخترانه,لباس بافتنی نوزادی پسرانه,ژاکت بافتنی نوزاد دختر,ژاکت بافتنی نوزادی,ژاکت بافتنی نوزاد,مدل ژاکت نوزاد بافتنی,اموزش ژاکت نوزاد بافتنی,بافت ژاکت نوزادی دخترانه,مدل ژاکت نوزادی دخترانه,ژاکت نوزاد دختر,بافت ژاکت نوزاد دخترانه,ژاکت بافتنی نوزاد دخترانه,اموزش ژاکت نوزادی دخترانه,آموزش بافت ژاکت نوزاد دخترانه,لباس دخترانه نوزادی شیک,لباس پسرانه نوزادی,لباس نوزادی پسرونه,آموزش بافت پلیور مردانه,آموزش بافت پلیور مردانه,آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت,آموزش بافت پلیور مردانه جلو باز,آموزش بافت پلیور مردانه یقه هفت,آموزش بافت پلیور مردانه ساده,آموزش بافت پلیور مردانه یقه گرد,آموزش بافت پلیور مردانه با قلاب,اموزش بافت پلیور مردانه شیک,آموزش بافت پلیور مردانه بدون آستین,آموزش بافت پلیور زنانه,آموزش بافت پلیور زنانه جلو باز,آموزش بافت پلیور زنانه با قلاب,آموزش بافت پلیور زنانه,اموزش بافت پلیور زنانه با دو میل,اموزش بافت پلیور زنانه جدید,آموزش بافت پلیور زنانه بانوکده,اموزش بافت پلیور زنانه از یقه,آموزش بافت پلیور زنانه ساده,آموزش بافتن پلیور زنانه,آموزش بافت پلیور پسرانه,آموزش بافت پلیور پسرانه از یقه,آموزش بافت پلیور پسرانه کلاه دار,آموزش بافت پلیور پسرانه یقه هفت,آموزش بافت پلیور پسرانه,اموزش بافت بلوز پسرانه بچگانه,آموزش بافتن پلیور پسرانه,اموزش بافت بلوز پسرانه,آموزش بافت بلوز پسرانه با میل,آموزش بافت پلیور دخترانه,آموزش بافت پلیور دخترانه با قلاب,آموزش بافت پلیور دخترانه,آموزش بافتن پلیور دخترانه,آموزش بافت بلوز دخترانه,آموزش بافت ژاکت دخترانه,اموزش بافت بلوز دخترانه با قلاب,آموزش بافت بلوز دخترانه از یقه,آموزش بافت بلوز دخترانه با دو میل,آموزش بافت بلوز دخترانه با میل,آموزش بافت پلیور بچه گانه,آموزش بافت پلیور بچه گانه با قلاب,آموزش بافت پلیور بچه گانه از یقه,آموزش بافت پلیور بچه گانه بانوان,آموزش بافت پلیور بچه گانه با کاموا,آموزش بافتن پلیور بچه گانه,آموزش بافت بلوز بچه گانه,اموزش بافت ژاکت بچه گانه,آموزش بافتن بلوز بچه گانه,دانلود اموزش بافت بلوز بچه گانه,آموزش بافتن پلیور مردانه جلو باز,آموزش بافت پلیور جلو باز پسرانه,آموزش بافت بلوز مردانه یقه هفت,آموزش بافت ژاکت مردانه یقه هفت,آموزش بافتن پلیور یقه هفت پسرانه,آموزش بافت بلوز جلو باز زنانه,آموزش بافت بلوز مردانه ساده,اموزش بافت بلوز پسرانه ساده,اموزش بافت بلوز شلوار بچه گانه,آموزش بافت بلوز و شلوار بچه گانه,آموزش بافت بلوز شلوار دخترانه,آموزش بافت بلوز و شلوار دخترانه,آموزش بافت بلوز شلوار نوزادی,آموزش بافت بلوز شلوار نوزاد,آموزش بافت بلوز و شلوار نوزاد,اموزش بافت بلوز و شلوار نوزادی,آموزش بافتن بلوز شلوار نوزاد,اموزش بافت بلوز شلوار نوزادی,اموزش بافت بلوز و شلوار بچگانه,آموزش بافت بلوز شلوار بچگانه,اموزش بافت بلوز شلوار پسرانه,اموزش بافت بلوز و شلوار پسرانه

برای بافت ژاکت نوزاد معمولا از یقه بافته میشود .

60دانه سرمی اندازیم دو سانتی متر دور یقه که همه رجها رو از زیر می بافیم .
رج اول:باید دانه ها رو به این صورت قسمت کنیم 5دانه حاشیه همه از زیر +9دانه ساده برای جلو +1دانه ژته +یکدانه +یک ژته+4دانه برای آستین+یک ژته+یک دانه +یک ژته+20دانه برای پشت +یک زته +یکدانه +یک ژته+4دانه برای آستین +1ژته+1دانه+1ژته+9دانه ساده برای جلو +5دانه حاشیه همه اززیر
(باید توجه کنید حالا 4 دانه دارید که دو طرف ان ژته است )

رج دوم:پشت کار (5دانه از زیر +همه دانه ها از رو +5دانه از زیر

رج 3:مثل رج اول بافته می شود اما باید دقت کرد دو طرف4 دانه هایی که ژته دورشان است همان 4 دانه که در بالا گفتم باید 1زته بافته شود یعنی در هر رج 8 دانه اضافه می شود

رج 4:مثل رج 2

به بافت ادامه داده تا 15 سانت برسیم دراین مرحله پشت جلو و آستین هارا جدا میکنیمپشت وجلو را به میل گرد یا صاف بیندازید وابتدا آستینها را ببافید
استینهارا تا 15 سانت ببافید بعد 2سانت همه اززیر وبعد دانه هارو کور کنید
حالا دانه های جلو وپشت را که روی میل جدا انداخته بودیم 15 سانت ساده بافته سپس 2 سانت همه از زیر ببافید وکور کنید (اگر دانه ها را روی میل گرد انداخته وببافید پهلوهای
ژاکت بدون درز بافته میشود
درز ها رو بدوزین و تن کودک دلبندتان کنید مبارک باشه

برچسب ها : آموزش بافت بلوز بچه گانه،آموزش بافت بلوز پسرانه با میل،آموزش بافت بلوز جلو باز زنانه،آموزش بافت بلوز دخترانه،آموزش بافت بلوز دخترانه از یقه،آموزش بافت بلوز دخترانه با دو میل،آموزش بافت بلوز دخترانه با میل،آموزش بافت بلوز شلوار بچگانه،آموزش بافت بلوز شلوار دخترانه،آموزش بافت بلوز شلوار نوزاد،آموزش بافت بلوز شلوار نوزادی،آموزش بافت بلوز مردانه ساده،آموزش بافت بلوز مردانه یقه هفت،آموزش بافت بلوز و شلوار بچه گانه،آموزش بافت بلوز و شلوار دخترانه،آموزش بافت بلوز و شلوار نوزاد،آموزش بافت پليور پسرانه،آموزش بافت پليور دخترانه،آموزش بافت پليور زنانه،آموزش بافت پليور مردانه،آموزش بافت پلیور بچه گانه،آموزش بافت پلیور بچه گانه از یقه،آموزش بافت پلیور بچه گانه با قلاب،آموزش بافت پلیور بچه گانه با کاموا،آموزش بافت پلیور بچه گانه بانوان،آموزش بافت پلیور پسرانه،آموزش بافت پلیور پسرانه از یقه،آموزش بافت پلیور پسرانه کلاه دار،آموزش بافت پلیور پسرانه یقه هفت،آموزش بافت پلیور جلو باز پسرانه،آموزش بافت پلیور دخترانه،آموزش بافت پلیور دخترانه با قلاب،آموزش بافت پلیور زنانه،آموزش بافت پلیور زنانه با قلاب،آموزش بافت پلیور زنانه بانوکده،آموزش بافت پلیور زنانه جلو باز،آموزش بافت پلیور زنانه ساده،آموزش بافت پلیور شلوار نوزادی پسرانه،آموزش بافت پلیور مردانه،آموزش بافت پلیور مردانه با قلاب،آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت،آموزش بافت پلیور مردانه بدون آستین،آموزش بافت پلیور مردانه جلو باز،آموزش بافت پلیور مردانه ساده،آموزش بافت پلیور مردانه یقه گرد،آموزش بافت پلیور مردانه یقه هفت،آموزش بافت ژاكت دخترانه،آموزش بافت ژاكت نوزادي از يقه،آموزش بافت ژاکت مردانه یقه هفت،آموزش بافت ژاکت نوزاد،آموزش بافت ژاکت نوزاد از یقه،آموزش بافت ژاکت نوزاد پسر،آموزش بافت ژاکت نوزاد پسرانه،آموزش بافت ژاکت نوزاد دختر،آموزش بافت ژاکت نوزاد دخترانه،آموزش بافت ژاکت نوزادی از یقه،آموزش بافت ژاکت نوزادی پسرانه،آموزش بافت ژاکت نوزادی دخترانه،آموزش بافت لباس برای نوزاد پسر،آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد پسر،آموزش بافت لباس کودک دخترانه،آموزش بافت لباس نوزاد پسر،آموزش بافت لباس نوزاد پسرانه،آموزش بافت لباس نوزاد دختر،آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه،آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه با قلاب،آموزش بافت لباس نوزادی پسرانه،آموزش بافت لباس نوزادی دخترانه،آموزش بافتن بلوز بچه گانه،آموزش بافتن بلوز شلوار نوزاد،آموزش بافتن پلیور بچه گانه،آموزش بافتن پلیور پسرانه،آموزش بافتن پلیور دخترانه،آموزش بافتن پلیور زنانه،آموزش بافتن پلیور مردانه جلو باز،آموزش بافتن پلیور یقه هفت پسرانه،آموزش بافتن لباس نوزاد دختر،اموزش بافت بلوز پسرانه،اموزش بافت بلوز پسرانه بچگانه،اموزش بافت بلوز پسرانه ساده،اموزش بافت بلوز دخترانه با قلاب،اموزش بافت بلوز شلوار بچه گانه،اموزش بافت بلوز شلوار پسرانه،اموزش بافت بلوز شلوار نوزادی،اموزش بافت بلوز و شلوار بچگانه،اموزش بافت بلوز و شلوار پسرانه،اموزش بافت بلوز و شلوار نوزادی،اموزش بافت پلیور زنانه از یقه،اموزش بافت پلیور زنانه با دو میل،اموزش بافت پلیور زنانه جدید،اموزش بافت پلیور مردانه شیک،اموزش بافت ژاكت بچه گانه،اموزش بافت ژاکت کودک دختر،اموزش بافت لباس نوزاد از یقه،اموزش ژاکت بافتنی نوزاد پسر،اموزش ژاکت نوزاد بافتنی،اموزش ژاکت نوزادی دخترانه،بافت ژاكت نوزاد،بافت ژاكت نوزاد از يقه،بافت ژاکت نوزاد،بافت ژاکت نوزاد از یقه،بافت ژاکت نوزاد پسر،بافت ژاکت نوزاد پسرانه،بافت ژاکت نوزاد دخترانه،بافت ژاکت نوزادی،بافت ژاکت نوزادی از یقه،بافت ژاکت نوزادی دخترانه،بافت لباس نوزاد از یقه،بافت لباس نوزاد پسر،بافت لباس نوزاد پسرانه،بافت لباس نوزاد دختر،بافت لباس نوزاد دخترانه،بافت لباس نوزادی پسرانه،بافت لباس نوزادی دخترانه،دانلود اموزش بافت بلوز بچه گانه،روش بافت ژاكت نوزادى،روش بافت ژاکت نوزاد،روش بافت ژاکت نوزاد از یقه،روش بافت ژاکت نوزادی،روش بافت لباس نوزاد،ژاكت بافتني نوزاد،ژاكت بافتني نوزادي،ژاکت بافتنی نوزاد پسر،ژاکت بافتنی نوزاد دختر،ژاکت بافتنی نوزاد دخترانه،ژاکت بافتنی نوزادی پسرانه،ژاکت پسرانه نوزاد،ژاکت نوزاد،ژاکت نوزاد بافتنی،ژاکت نوزاد پسر،ژاکت نوزاد دختر،ژاکت نوزاد دخترانه،ژاکت نوزادی،ژاکت نوزادی از یقه،ژاکت نوزادی بافت،ژاکت نوزادی بافتنی،ژاکت نوزادی پسرانه،ژاکت نوزادی پسرونه،ژاکت نوزادی دختر،ژاکت نوزادی دخترانه،ژاکت نوزادی دخترانه بافتنی،ژاکت نوزادی دخترونه،ژاکت نوزادی قلاب بافی،طرز بافت ژاکت نوزاد از یقه،طرز بافت ژاکت نوزاد پسر،طرز بافت ژاکت نوزادی،طرز بافت ژاکت نوزادی از یقه،طرز بافت لباس نوزاد از یقه،طرز بافت لباس نوزادی از یقه،طرز بافت لباس نوزادی دخترانه،طریقه بافت لباس نوزاد از یقه،لباس بافتنی نوزادی پسرانه،لباس پسرانه نوزادي،لباس دخترانه نوزادی شیک،لباس نوزادي پسرانه،لباس نوزادي دخترانه،لباس نوزادی بافتنی،لباس نوزادی بافتنی دخترانه،لباس نوزادی پسرانه،لباس نوزادی پسرانه آشور،لباس نوزادی پسرانه بافت،لباس نوزادی پسرانه بافتنی،لباس نوزادی پسرانه زمستانی،لباس نوزادی پسرانه شیک،لباس نوزادی پسرانه مارک اشور،لباس نوزادی پسرانه مجلسی،لباس نوزادی پسرونه،لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه اشور،لباس نوزادی دخترانه تابستانی،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه شیک،لباس نوزادی دخترانه مارک،لباس نوزادی دخترانه مجلسی،مدل بافت لباس نوزاد دخترانه،مدل ژاکت نوزاد بافتنی،مدل ژاکت نوزادی دخترانه

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت