ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

اقلیم گرم موجب خشونت و پرخاشگری بیشتر می شود

نویسنده: احمد اعجازی

اقلیم گرم موجب خشونت و پرخاشگری بیشتر می شود

اقلیم گرم و خشک,اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم گرم و خشک در معماری,اقلیم گرم و مرطوب ویکیپدیا,اقلیم گرم و خشک در ایران,اقلیم گرم و خشک,اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم گرم و مرطوب ایران,اقلیم گرم و خشک ایران,اقلیم گرم و مرطوب در ایران,خشونت و پرخاشگری,خشونت و پرخاشگری در کودکان,خشونت و پرخاشگری در ورزش,خشونت و پرخاشگری در جامعه,خشونت و پرخاشگری در نوجوانان,خشونت و پرخاشگری ورزشی,خشونت و دلایل پرخاشگری,تفاوت خشونت و پرخاشگری,مقاله در مورد خشونت و پرخاشگری,علل خشونت و پرخاشگری در کودکان,

به گفته محققان، تلفیق اقلیم گرم و داغ و تنوع کمتر در دمای فصول در بروز خشونت و پرخاشگری بیشتر نقش دارد.
به گزارش مهر، مطالعات متعدد نشان می دهد تلفیق آب و هوای داغ و تنوع کمتر در دماهای فصلی منجر به شیوه زندگی سریع تر، تمرکز کمتر بر اینده و خودکنترلی کمتر می شود. مدل جدید محققان برای توضیح رابطه بین آب و هوا و نرخ جرم و جنایت نشان می دهد تمامی این فاکتورها از عوامل تاثیرگذار بر بروز خشونت و پرخاشگری بیشتر هستند.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که نرخ بروز خشونت و پرخاشگری در آب و هوای گرم و داغ بالاتر است. محققان در مطالعه جدیدی با ایجاد یک مدل جدید موسوم به CLASH (پرخاشگری اقلیمی و خودکنترلی در انسان ها) توانستند به توضیح تاثیر اقلیم بر نرخ بروز خشونت در بخش های مختلف جهان کمک کنند.

برد بوشمن، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی اوهایو، در این باره می گوید: «آب و هوا موجب شکل گیری نحوه زندگی افراد می شود، بر فرهنگ و نحوه اندیشیدن افراد در مورد زندگی روزانه شان تاثیر می گذارد.»

این مدل بیان می کند که آب و هوای داغ موجب ایجاد احساس ناراحتی و آزردگی در افراد می شود، از اینرو آنها پرخاشگرتر می شوند. اما به گفته بوشمن، این موضوع بدین معنا نیست که آنها مرتکب جرم و جنایت بیشتری هم می شوند.

طبق مدل CLASH، تنها اقلیم گرم موجب بروز خشونت نمی شود، بلکه تغییرات فصلی کمتر در دما هم در این زمینه نقش دارد.

به گفته محققان، تنوع فصلی کمتر به همراه گرما موجب می شود شیوه زندگی افراد سریع تر باشد و در نتیجه نگران آینده نبوده و نیاز کمتری به خودکنترلی وجود دارد.

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت