ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

افسردگی و اضطراب عوارض جانبی درمان سرطان

نویسنده: احمد اعجازی

افسردگی و اضطراب عوارض جانبی درمان سرطان

,افسردگی و اضطراب,افسردگی و اضطراب,افسردگی و اضطراب در کودکان,افسردگی و اضطراب کودکان,افسردگی و اضطراب شدید,افسردگی و اضطراب چیست,درمان افسردگی و اضطراب,درمان افسردگی و اضطراب,بیماری افسردگی و اضطراب,علائم افسردگی و اضطراب,تفاوت افسردگی و اضطراب,درمان افسردگی و اضطراب شدید,درمان افسردگی و اضطراب با طب سنتی,درمان افسردگی و اضطراب با داروهای گیاهی,درمان افسردگی و اضطراب در طب سنتی,روشهای درمان افسردگی و اضطراب,درمان افسردگی اضطراب,شناخت درمانی افسردگی و اضطراب,درمان اضطراب و افسردگی بدون دارو,بیماری افسردگی اضطراب,علائم اضطراب و افسردگی,علائم جسمی افسردگی و اضطراب,علائم اضطراب و افسردگی,عوارض جانبی درمان سرطان,درمان سرطان خون,درمان سرطان خون کشف شد,درمان سرطان خون در کودکان,درمان سرطان خون Aml بزرگسالان,درمان سرطان خون All,درمان سرطان خون با طب سنتی,درمان سرطان خون با داروهای گیاهی,درمان سرطان خون Cll,درمان سرطان خون حاد,درمان سرطان خون Cml,درمان سرطان,درمان سرطان معده,درمان سرطان ریه,درمان سرطان روده,درمان سرطان دهانه رحم,درمان سرطان پوست,درمان سرطان رحم,درمان سرطان با طب سنتی,درمان سرطان مغز استخوان,درمان سرطان معده بدخیم,درمان سرطان معده با داروهای گیاهی,درمان سرطان معده پیشرفته,درمان سرطان معده با طب سنتی,درمان سرطان معده پیشرفته,درمان سرطان معده خوش خیم,درمان سرطان معده چیست,درمان سرطان معده با عسل,درمان سرطان معده و کبد,درمان سرطان ریه با طب سنتی,درمان سرطان ریه در ایران,درمان سرطان ریه با گیاهان,درمان سرطان ریه با تغذیه,درمان سرطان ریه پیشرفته,درمان سرطان ریه با لیزر,درمان سرطان ریه در طب سنتی,درمان سرطان ریه خوش خیم,درمان سرطان ریه بدخیم,درمان سرطان روده با طب سنتی,درمان سرطان روده بزرگ,درمان سرطان روده کوچک,درمان سرطان روده با سلولهای بنیادی,درمان سرطان روده باریک,درمان سرطان روده با گیاهان دارویی,درمان سرطان روده با داروی گیاهی,درمان سرطان روده بدخیم,درمان سرطان روده کوچک,درمان سرطان دهانه رحم چیست,درمان سرطان دهانه رحم با طب سنتی,درمان سرطان دهانه رحم چگونه است,درمان سرطان دهانه ی رحم,درمان گیاهی سرطان دهانه رحم,مراحل درمان سرطان دهانه رحم,روشهای درمان سرطان دهانه رحم,داروهای درمان سرطان دهانه رحم,درمان قطعی سرطان دهانه رحم,درمان سرطان پوست ملانوم,درمان سرطان پوست سر,درمان سرطان پوست Bcc,درمان سرطان پوست خوش خیم,درمان سرطان پوست Scc,درمان سرطان پوست در ایران,درمان سرطان پوست سنگفرشی,درمان سرطان پوست صورت,درمان سرطان پوست با داروهای گیاهی,درمان سرطان رحم بدخیم,درمان سرطان رحم و تخمدان,درمان سرطان رحم با طب سنتی,درمان سرطان رحم گیاهی,امکان درمان سرطان رحم,درمان قطعی سرطان رحم,روش درمان سرطان رحم,راه درمان سرطان رحم,درمان سرطان حنجره با طب سنتی,درمان سرطان با طب سنتی,درمان سرطان کبد با طب سنتی,درمان سرطان مثانه با طب سنتی,درمان سرطان پروستات با طب سنتی,درمان سرطان تخمدان با طب سنتی,درمان سرطان مغز استخوان با طب سنتی,درمان سرطان مغز استخوان چیست,درمان سرطان با مغز استخوان,راههای درمان سرطان مغز استخوان,درمان سرطان مغز و استخوان,درمان قطعی سرطان مغز استخوان,درمان گیاهی سرطان مغز استخوان,روش درمان سرطان مغز استخوان,روشهای درمان سرطان مغز استخوان

تاریخ انتشار : شنبه, 08 آبان 1395

به گفته محققان، افسردگی و اضطراب حقیقت شایع در مورد بسیاری از بازماندگان از سرطان است.

به گزارش  مهر، محققان داده های بدست آمده از نظرسنجی مصاحبه سلامت ملی آمریکا را که نمایانگر عادات سلامت آمریکاییان است مورد بررسی قرار دادند.

 

آنها با بررسی وضعیت حدود ۳۰۰۰ بازمانده سرطان و مقایسه آنها با گروه افراد غیربیمار دریافتند میزان بروز افسردگی، اضطراب و مصرف داروهای ضدافسردگی در بین بازماندگان سرطان به مراتب بالاتر است.

 

در مجموع ۱۹ درصد بازماندگان سرطان بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ داروی ضدافسردگی مصرف کرده بودند درحالیکه این رقم در بین افراد غیربیمار، ۱۰ درصد بود.

 

دکتر نیکی هاوکینز، متخصص علوم رفتاری، در این باره می گوید: «این یافته ها بسیار حائز اهمیت هستند، چراکه ما مسیر طولانی ای برای درمان دارویی سرطان پیموده ایم، اما این داده ها به ما می گوید که سرطان هزینه جدی برای سلامت احساسی و روانشناختی به همراه دارد، حتی بعد از آنکه روند درمان کامل می شود.»

 

در بین بازماندگان سرطان، فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که استفاده از ضدافسردگی ها را افزایش می دهند بطوریکه بروز علائم افسردگی و اضطراب در سالمندان، زنان و سفیدپوستان بیشتر است.

 

طبق یافته های بدست آمده، یک سوم بازماندگان سرطان بعد از درمان سرطان با مشکلات مربوط به سلامت روان به پزشک مراجعه می کنند.

 

برچسب ها : افسردگي و اضطراب،افسردگی و اضطراب،افسردگی و اضطراب چیست،افسردگی و اضطراب در کودکان،افسردگی و اضطراب شدید،افسردگی و اضطراب کودکان،امکان درمان سرطان رحم،بیماری افسردگی اضطراب،بیماری افسردگی و اضطراب،تفاوت افسردگی و اضطراب،داروهای درمان سرطان دهانه رحم،درمان اضطراب و افسردگی بدون دارو،درمان افسردگي و اضطراب،درمان افسردگی اضطراب،درمان افسردگی و اضطراب،درمان افسردگی و اضطراب با داروهای گیاهی،درمان افسردگی و اضطراب با طب سنتی،درمان افسردگی و اضطراب در طب سنتی،درمان افسردگی و اضطراب شدید،درمان سرطان،درمان سرطان با طب سنتي،درمان سرطان با طب سنتی،درمان سرطان با مغز استخوان،درمان سرطان پروستات با طب سنتی،درمان سرطان پوست،درمان سرطان پوست Bcc،درمان سرطان پوست Scc،درمان سرطان پوست با داروهای گیاهی،درمان سرطان پوست خوش خیم،درمان سرطان پوست در ایران،درمان سرطان پوست سر،درمان سرطان پوست سنگفرشی،درمان سرطان پوست صورت،درمان سرطان پوست ملانوم،درمان سرطان تخمدان با طب سنتی،درمان سرطان حنجره با طب سنتی،درمان سرطان خون،درمان سرطان خون All،درمان سرطان خون Aml بزرگسالان،درمان سرطان خون Cll،درمان سرطان خون cml،درمان سرطان خون با داروهای گیاهی،درمان سرطان خون با طب سنتی،درمان سرطان خون حاد،درمان سرطان خون در کودکان،درمان سرطان خون کشف شد،درمان سرطان دهانه رحم،درمان سرطان دهانه رحم با طب سنتی،درمان سرطان دهانه رحم چگونه است،درمان سرطان دهانه رحم چیست،درمان سرطان دهانه ی رحم،درمان سرطان رحم،درمان سرطان رحم با طب سنتی،درمان سرطان رحم بدخیم،درمان سرطان رحم گیاهی،درمان سرطان رحم و تخمدان،درمان سرطان روده،درمان سرطان روده با داروی گیاهی،درمان سرطان روده با سلولهای بنیادی،درمان سرطان روده با طب سنتی،درمان سرطان روده با گیاهان دارویی،درمان سرطان روده باریک،درمان سرطان روده بدخیم،درمان سرطان روده بزرگ،درمان سرطان روده كوچك،درمان سرطان روده کوچک،درمان سرطان ریه،درمان سرطان ریه با تغذیه،درمان سرطان ریه با طب سنتی،درمان سرطان ریه با گیاهان،درمان سرطان ریه با لیزر،درمان سرطان ریه بدخیم،درمان سرطان ریه پیشرفته،درمان سرطان ریه خوش خیم،درمان سرطان ریه در ایران،درمان سرطان ریه در طب سنتی،درمان سرطان کبد با طب سنتی،درمان سرطان مثانه با طب سنتی،درمان سرطان معده،درمان سرطان معده با داروهای گیاهی،درمان سرطان معده با طب سنتی،درمان سرطان معده با عسل،درمان سرطان معده بدخیم،درمان سرطان معده پيشرفته،درمان سرطان معده پیشرفته،درمان سرطان معده چیست،درمان سرطان معده خوش خیم،درمان سرطان معده و کبد،درمان سرطان مغز استخوان،درمان سرطان مغز استخوان با طب سنتی،درمان سرطان مغز استخوان چیست،درمان سرطان مغز و استخوان،درمان قطعی سرطان دهانه رحم،درمان قطعی سرطان رحم،درمان قطعی سرطان مغز استخوان،درمان گیاهی سرطان دهانه رحم،درمان گیاهی سرطان مغز استخوان،راه درمان سرطان رحم،راههای درمان سرطان مغز استخوان،روش درمان سرطان رحم،روش درمان سرطان مغز استخوان،روشهای درمان افسردگی و اضطراب،روشهای درمان سرطان دهانه رحم،روشهای درمان سرطان مغز استخوان،شناخت درمانی افسردگی و اضطراب،علائم اضطراب و افسردگي،علائم اضطراب و افسردگی،علائم افسردگی و اضطراب،علائم جسمی افسردگی و اضطراب،عوارض جانبی درمان سرطان،مراحل درمان سرطان دهانه رحم

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت