ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

اس ام اس فلسفی و عرفانی

نویسنده: علی باستانی

اس ام اس فلسفی و عرفانی

اس ام اس فلسفی عاشقانه,اس ام اس فلسفی عاشقانه,اس ام اس فلسفی عاشقانه 94,اس ام اس فلسفی عاشقانه کوتاه,اس ام اس فلسفی عاشقانه عارفانه,اس ام اس فلسفی عاشقانه94,اس ام اس فلسفی عاشقانه غمگین,اس ام اس فلسفی عاشقانه اردیبهشت 94,اس ام اس فلسفی عاشقانه زیبا,اس ام اس فلسفی و عاشقانه جدید 94,اس ام اس فلسفی جدید,اس ام اس فلسفی جدید بسیار زیبا,اس ام اس فلسفی جدید 94,اس ام اس فلسفی جدید 94,اس ام اس فلسفی جدید 94,اس ام اس فلسفی جدید و زیبا,اس ام اس فلسفی جدید شهریور 94,اس ام اس فلسفی جدید بهمن 94,اس ام اس فلسفی جدید,اس ام اس فلسفی جدید دی 94,اس ام اس فلسفی 94,اس ام اس فلسفی زیبا,اس ام اس فلسفی زیبا و جدید,اس ام اس فلسفی زیبا جدید,اس ام اس فلسفی زیبا 94,اس ام اس فلسفی زیبا آبان 94,اس ام اس فلسفی زیبا,اس ام اس زیبای فلسفی,اس ام اس زیبای فلسفی 94,اس ام اس زیبای فلسفی انگلیسی,اس ام اس های فلسفی زیبا,اس ام اس فلسفی 94,اس ام اس فلسفی 94,اس ام اس فلسفی 94 جدید,اس ام اس فلسفی خرداد 94,اس ام اس فلسفی دی 94,اس ام اس فلسفی شهریور 94,اس ام اس فلسفی تیر 94,اس ام اس فلسفی مرداد 94,اس ام اس فلسفی عاشقانه 94,اس ام اس فلسفی اردیبهشت 94,اس ام اس فلسفی 94,اس ام اس فلسفی 94,اس ام اس فلسفی 94 جدید,اس ام اس فلسفی 94 تیر,اس ام اس فلسفی 94بهمن,اس ام اس فلسفی خرداد 94,اس ام اس فلسفی آبان 94,اس ام اس های فلسفی 94,اس ام اس فلسفی اسفند 94,اس ام اس فلسفی آذر 94,اس ام اس فلسفی غمگین,اس ام اس فلسفی غمگین جدید,اس ام اس فلسفی غمگین94,اس ام اس فلسفی غمگین,اس ام اس های فلسفی غمگین,اس ام اس فلسفی و غمگین,اس ام اس فلسفی عاشقانه غمگین,اس ام اس فلسفی و غمگین,اس ام اس های فلسفی و غمگین,اس ام اس فلسفی خیلی غمگین,اس ام اس فلسفی دوستی,اس ام اس فلسفی دوستی 94,اس ام اس فلسفی دوستی,اس ام اس فلسفی در مورد دوستی,اس ام اس فلسفی درباره دوستی,اس ام اس محبت و دوستی فلسفی,اس ام اس فلسفه دوستی,اس ام اس فلسفی و دوستی,اس ام اس فلسفی سنگین,اس ام اس فلسفی سنگین جدید,اس ام اس فلسفی سنگین94,اس ام اس فلسفی سنگین 94,اس ام اس فلسفی سنگین,اس ام اس فلسفی فاز سنگین,اس ام اس فلسفی و سنگین,اس ام اس های فلسفی سنگین,اس ام اس فلسفی و سنگین,اس ام اس های فلسفی سنگین

 

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید
شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

برادری به تعداد نیست ، به وفاداری است
یوسف یازده برادر داشت وحسین (ع ) ، تنها عباس (ع) را . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت . . .
(دکتر شریعتی)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

هیچ ورزشی برای ” قلب”
مفید تر از خم شدن و گرفتن دست ” افتادگان” نیست . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

از “یا حسین” تا ” با حسین ” فرسنگها فاصله است
کوفیان نیز ” یا حسین” گفتند ولی ” با حسین ” نماندند . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

وقتی خدا مشکلت رو حل میکنه
به تواناییش ایمان داری
وقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنه
به تواناییت ایمان داره . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

سخت است یکرنگ ماندن
در دنیایى که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

عادت یا بهترین خدمتکار ماست، یا بدترین اربابمان . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

خیلی چیز ها هستند که وقتی به دستشان می آوری
دیگر آنها از تو نیستند .
تویی که در دست آنهایی . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

در بدترین روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

پرهیز باد تو را از “غضب” که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاد
اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است
دستی باید تا معجزه ها را فرود آورد . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار
و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

محبوبه یک پیر مرد بودن بهتر است تا کنیز یک مرد جوان بودن . . .
(انگلیسی)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند . . .
(دکتر شریعتی)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اگربه یک سگ غذا بدی و ازش مراقبت کنی فکر میکنه که تو خدایی
اما اگر به یک گربه غذا بدی و ازش نگه داری کنی اون فک میکنه که حتما خداست

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دکتر شریعتی:
خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم
به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

کسانی که معنی دوست داشتن ، عشق و ایثارو خلوص را میفهمند
و خوب می فهمند خدا را به آسانی می شناسند.
«شریعتی»

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

چه امید بندم در این زندگانی
که در نا امیدی سر آمد جوانی
سرآمد جوانی و ما را نیامد
پیام وفایی از این زندگانی . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

عشق تنها کار بی چرای عالم است ، چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

بزرگترین تراژدی زندگی انسانی اینه که :
داشته هامون رو قدر ندونستیم ، اما میخوایم نداشته ها رو بدست بیاریم . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

سخت است حرفت را نفهمند،
سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،
حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد
وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،
اشتباهی هم فهمیده اند.
“دکتر علی شریعتی”

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم
شاید او تنهاتر از من باشد . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

تاریخ فقط برای خواندن نیست، برای عبرت گرفتن هم هست
بدانید و به هوش باشید که اسلام، در فقر پا گرفت
و در طمع مسلمان‌نماها به خون نشست . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

برچسب ها : اس ام اس،اس ام اس تولد،اس ام اس تولد برادر،اس ام اس تولد خواهر،اس ام اس تولد دوست،اس ام اس تولد رسمی،اس ام اس تولد عاشقانه،اس ام اس تولد مادر،اس ام اس تولد نوزاد،اس ام اس تولد همسر،اس ام اس تولدت مبارك،اس ام اس خنده دار،اس ام اس خنده دار 94،اس ام اس خنده دار بی ادبی،اس ام اس خنده دار تولد،اس ام اس خنده دار جدید،اس ام اس خنده دار خفن،اس ام اس خنده دار عید قربان،اس ام اس خنده دار لری،اس ام اس دلتنگی،اس ام اس دلتنگی 94،اس ام اس دلتنگی جدید،اس ام اس دلتنگی دوست،اس ام اس دلتنگی شدید،اس ام اس دلتنگی عاشقانه،اس ام اس دلتنگی و دوری،اس ام اس دلتنگی و دوست داشتن،اس ام اس دوست داشتن،اس ام اس دوست داشتن 94،اس ام اس دوست داشتن جدید،اس ام اس دوست داشتن خیلی زیاد،اس ام اس دوست داشتن زیاد،اس ام اس دوست داشتن عاشقانه،اس ام اس دوست داشتن همسر،اس ام اس دوست داشتن واقعی،اس ام اس دوست داشتنی،اس ام اس رفاقتی،اس ام اس رفاقتی 94،اس ام اس رفاقتی باحال،اس ام اس رفاقتی جدید،اس ام اس رفاقتی سنگین،اس ام اس رفاقتی قشنگ،اس ام اس رفاقتی و مرامی،اس ام اس رفاقتی و معرفتی،اس ام اس زیبا،اس ام اس زیبا 94،اس ام اس زیبا جدید،اس ام اس زیبا و با معنی،اس ام اس زیبا و جدید،اس ام اس زیبا و دلنشین،اس ام اس زیبا و عاشقانه،اس ام اس زیبا و معنی دار،اس ام اس زیبای تولد،اس ام اس زیبای فلسفی،اس ام اس زیبای فلسفی 94،اس ام اس زیبای فلسفی انگلیسی،اس ام اس صبح بخیر،اس ام اس صبح بخیر 94،اس ام اس صبح بخیر انگلیسی،اس ام اس صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی،اس ام اس صبح بخیر خنده دار،اس ام اس صبح بخیر دوستانه،اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید،اس ام اس صبح بخیر عشقم،اس ام اس صبح بخیر گفتن،اس ام اس عاشقانه،اس ام اس فلسفه دوستی،اس ام اس فلسفي 94،اس ام اس فلسفي جدید،اس ام اس فلسفي درباره دوستي،اس ام اس فلسفي دوستي،اس ام اس فلسفي زيبا،اس ام اس فلسفي سنگين،اس ام اس فلسفي عاشقانه،اس ام اس فلسفي غمگين،اس ام اس فلسفي و سنگين،اس ام اس فلسفي و غمگين،اس ام اس فلسفی 94،اس ام اس فلسفی 94 تیر،اس ام اس فلسفی 94 جدید،اس ام اس فلسفی 94بهمن،اس ام اس فلسفی آبان 94،اس ام اس فلسفی آذر 94،اس ام اس فلسفی اردیبهشت 94،اس ام اس فلسفی اسفند 94،اس ام اس فلسفی تیر 94،اس ام اس فلسفی جدید،اس ام اس فلسفی جدید 94،اس ام اس فلسفی جدید بسیار زیبا،اس ام اس فلسفی جدید بهمن 94،اس ام اس فلسفی جدید دی 94،اس ام اس فلسفی جدید شهریور 94،اس ام اس فلسفی جدید و زیبا،اس ام اس فلسفی خرداد 94،اس ام اس فلسفی خیلی غمگین،اس ام اس فلسفی در مورد دوستی،اس ام اس فلسفی دوستی،اس ام اس فلسفی دوستی 94،اس ام اس فلسفی دی 94،اس ام اس فلسفی زیبا،اس ام اس فلسفی زیبا 94،اس ام اس فلسفی زیبا آبان 94،اس ام اس فلسفی زیبا جدید،اس ام اس فلسفی زیبا و جدید،اس ام اس فلسفی سنگین،اس ام اس فلسفی سنگین 94،اس ام اس فلسفی سنگین جدید،اس ام اس فلسفی سنگین94،اس ام اس فلسفی شهریور 94،اس ام اس فلسفی عاشقانه،اس ام اس فلسفی عاشقانه 94،اس ام اس فلسفی عاشقانه اردیبهشت 94،اس ام اس فلسفی عاشقانه زیبا،اس ام اس فلسفی عاشقانه عارفانه،اس ام اس فلسفی عاشقانه غمگین،اس ام اس فلسفی عاشقانه کوتاه،اس ام اس فلسفی عاشقانه94،اس ام اس فلسفی غمگین،اس ام اس فلسفی غمگین جدید،اس ام اس فلسفی غمگین94،اس ام اس فلسفی فاز سنگین،اس ام اس فلسفی مرداد 94،اس ام اس فلسفی و دوستی،اس ام اس فلسفی و سنگین،اس ام اس فلسفی و عاشقانه جدید 94،اس ام اس فلسفی و غمگین،اس ام اس محبت و دوستی فلسفی،اس ام اس محرم،اس ام اس محرم 94،اس ام اس محرم جدید،اس ام اس هاي فلسفي سنگين،اس ام اس های فلسفی 94،اس ام اس های فلسفی زیبا،اس ام اس های فلسفی سنگین،اس ام اس های فلسفی غمگین،اس ام اس های فلسفی و غمگین،محرم 2016 محرم فؤاد،محرم 94،محرم فؤاد mp3،محرم فؤاد سمعنا،محرم نویدکیا

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت