ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

از «لوطی» تا «لات» در تاریخ ایران

نویسنده: علی باستانی

%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d8%b7%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

 

,لوطی,لوطی قرن بیستم,لوطی های تهران,لوطی صالح,لوطی ها,لوطی های تبریز,لوتی گری,لوطی فیلم,معنی لوتی,دانلود فیلم لوطی قرن بیستم,فیلم قدیمی لوطی قرن بیستم,فیلم سینمایی لوطی قرن بیستم,لوتی های تهران,لوتی های تهران قدیم,کتاب لوطی های تهران,عکس لوطی های تهران,لوطی های معروف تهران,دانلود کتاب لوطی های تهران,لوطی صالح کیست,گذر لوطی صالح,داستان لوطی صالح,زیر گذر لوطی صالح,کتاب گذر لوطی صالح,رمان گذر لوطی صالح,بازار رضا لوطی صالح,لوطی صالح کی بود,رضا لوطی صالح,لوطی های ایران,لوطی های قدیم تبریز,لوطی های کرمانشاه,لوطی های لرستان,لوطی های رشت,لوطی های شیراز,لوطی های قدیمی,لوتی های تبریز,اسامی لوطی های تبریز,جملات لوتی گری,شعر لوتی گری,اس لوتی گری,اسمس لوتی گری,پیامک لوتی گری,اصطلاحات لوتی گری,حرفای لوتی گری,پیام لوتی گری,متن لوتی گری,فیلم لوطی قرن بیستم,فیلم لوطی اسد,فیلم لوطی صالح,بازیگران فیلم لوطی,داستان فیلم لوطی,عوامل فیلم لوطی,بیوگرافی فیلم لوطی,معنی لوتی چیست,معنی لوتیال,معنای لوتی,معنی لغت لوتی,معنی واژه لوتی,معنی کلمه ی لوتی,لات های تهران,لات های تهران,لات های تهران قدیم,لات های تهران پارس,لات های تهران قدیم,لاتهای جدید تهران,لات های تهران عکس,لات های تهران بزرگ,لات های تهران فیلم,لات های معروف تهران,لات های ایران,لات های ایرانی,لات های ایران قدیم,لات های ایران عکس,لات های ایران اپارات,لات های ایران,لات های معروف ایران,فیلم لات های ایران,بزرگترین لات های ایران,کلیپ لات های ایران,لات های قدیم,لات های قدیم تهران,لات های قدیم اصفهان,لات های قدیم زنجان,لات های قدیمی,لات های قدیم کرمانشاه,لات های قدیمی تهران,لات های قدیم قم,لات های قدیمی ایران,لات های قدیم و جدید,لات های کرمانشاه,لات های کرمانشاهی,لات های کرمانشاه اپارات,لات های کرمانشاه,گنده لات های کرمانشاه,عکس لات های کرمانشاه,لات های معروف کرمانشاه,لاتهای جدید کرمانشاه,تصاویر لات های کرمانشاه,لات های جدید,لات های جدید تهران,لات های جدید ایران,لات های جدید و قدیم,لات های جدید ایرانی,لات های جدید کلیپ,لات های جدید فیلم,لات های جدید اپارات,لات های جدید زنجان,لات های مازندران,لات های مازندران,گنده لات های مازندران,عکس لات های مازندران,لات های معروف مازندران,لات های قدیم مازندران,کلیپ لات های مازندران,جشن لات های مازندران,عکس گنده لات های مازندران,لات های ایران و مازندران,لات های معروف تبریز,عکس لات های معروف تبریز,لات های نظام اباد,گنده لات های نظام اباد,عکس لات های نظام اباد,اسامی لات های نظام آباد,لات های خرم اباد,لات های خرم اباد,عکس لات های خرم اباد,گنده لات های خرم اباد,لاتهای معروف خرم آباد,لات های خرم آباد لرستان,اسامی لات های خرم اباد,فیلم لات های خرم اباد,لات های جدید خرم اباد,اسم لات های خرم اباد,لات های اصفهان,لات های اصفهان,گنده لات های اصفهان,عکس لات های اصفهان,اسامی لات های اصفهان,لات های معروف اصفهان,کلیپ لات های اصفهان,فیلم لات های اصفهان,عکسهای لات های اصفهان

 

لات جوانمرد (1337)، تنها عنوان یکی از ده ها فیلمی نیست که از آغاز دهه 1340 خورشیدی، با اَنگ تمسخرزنی که هوشنگ کاووسی ساخته بود، یعنی فیلم فارسی مورد اشاره قرار می گرفت بلکه اشارتی به یکی از شخصیت های اصلی این دست آثار سینمایی نیز داشت، کاراکتر مرد سبیل از بناگوش در رفته قدرتمندی که کلاه شاپو به سر می گذارد، کت و شلوار مشکی به تن می کند، یقه پیراهن معمولا سفیدش باز است، به طوری که موهای سینه اش دیده می شود، پاشنه کفشش را می خواباند، دستمال یزدی در جیب دارد، زنجیر یا تسبیح می چرخاند، عبوس است و کلمات و جملات را شکسته اد ا می کند.
مرام و معرفتش زبانزد است، به مردانگیش افتخار می کند و زیاده از حد مرد است، دستگیر ضعیفان و دشمن ستمگران است، دینداریش نه به شیوه مرسوم و مألوف، بلکه غالبانه و با دلبستگی خاص و گاه افراطی به برخی مقدسین و مناسک همراه است و به طور مختصر و مفید، با همه حرکات و سکناتش، یک سنت در حال زوال و رو به فراموشی را نمایندگی می کند؛ سنتی که امواج بی رحم تجدد به آن رحم نکرده و می کوشد با لطایف الحیلی از جمله زیبایی شناختی کردن آن و موزه ای کردنش، اگر نگوییم به ضرب و زور نظمیه و امنیه، آن را از صحنه اجتماع حذف کند.

لات جوانمرد در اصل صورت دگردیسه لوطی است، همان عیار و جوانمردی که در دل تاریخ کهن ایران بر آمده و ریشه در فرهنگ و سنت ها و باورهای مردمان این قوم دارد، اگرچه در دهه های اخیر رشد خزنده و ناگزیر تجدد، کارویژه های این سنت را از میان برده و همسو با این اضمحلال، لوطی را به لات و بدتر از آن لُمپن، بدل کرده است.

این طرد عینی و واقعی لوطیان از سطح اجتماع، اما سبب نشده است این سنت ریشه دار تاریخی به یکباره و نا به گاه از اذهان جمعی نیز رخت بربندد و اقبال افکار عمومی به ایشان ولو به صورت استقبال بی سابقه از محصولاتی بازاری و ایدئولوژیک چون اخراجی ها و آثاری چون پهلوانان نمی میرند و شب دهم، نمود و نشانه این حقیقت است.

لوطی گری، سنتی کهن و ریشه دار در تاریخ ایران است و لوطیان با نام هایی چون عیاران، فتیان، جوانمردان، پهلوانان و … همواره در تاریخ ایران حضور داشته اند. این را بررسی های کسانی چون هانری کرسِن، از فتوت نامه های ایرانی نشان می دهد. همین نکته اخیر، برخی را بر آن داشته تا سنت لوطی گری را همراه تصوف ایرانی قلمداد کنند؛ نکته ای که بررسی قلندرنامه ها در آثار محققان برجسته ای مثل شفیعی کدکنی، آن را نمایان می سازد.

با این همه، شاید با استناد به شاهنامه و قصه پهلوانان کهن ایرانی از رستم و گیو گرفته تا زال و اسفندیار، بتوان آن را قدیم تر از تصوف ایرانی – اسلامی خواند. لوطی ها به عبارت دیگر، قهرمانان دنیای کهن ایرانی هستند، همچنان که در اروپا شوالیه ها بودند و در شرق دور سامورایی ها؛ با اخلاق و مناسک خاص خودشان و با شیوه ها و آیین های مخصوص به خود.

لوطیان از یک منظر جامعه شناختی، با در نظر گرفتن خاستگاه شهری شان، همچنین ضامنان امنیت اجتماعی محلات، به مثابه واحدهای برسازنده شهر ایرانی نیز بودند. در فقدان دولت متمرکز قدرتمندی که بتواند انحصار اعمال خشونت را به اجرا بگذارد، این دسته های لوطیان بودند که در محله های شهرهای پیشامدرن، به صورت غیررسمی و در نتیجه خودسرانه، زمامدار برقراری امنیت می شدند.

این گروه مشخص و متعین، در ترتیبات پیشامدرن، از جانب قدرت رسمی و سایر گروه های نخبگان (بازار، علما و روحانیت و …) نیز به صورت غیررسمی پذیرفته می شدند، منتها تا جایی که برای قدرت رسمی خطری محسوب نشوند. به محض این که خودسری می کردند، یاغی و شورشی محسوب می شدند. به ناچار رویاروی قدرت رسمی قرار می گرفتند.

بسته به شرایط و نوع رفتار، در فرهنگ سیاسی ایرانی، این تقابل می توانست در میان مردمان از گروه های مختلف، تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای مثال، ستارخان، رهبر مجاهدان مشروطه خوانده شد و اسماعیل آقاسمیتقو، یک شورشی جدایی طلب. برخی چون گل محمد کلمیشی (قهرمان رمان فارسی برجسته محمود دولت آبادی) این بخت را داشتند که در ادبیات عامیانه و تخصصی جاودانه شوند و برخی نیز به دلیل همراهی بیش از حد با قدرت رسمی، بدنام شدند؛ مثل شعبان جعفری، موسوم به شعبان بی مخ.

 از «لوطی» تا «لات» در تاریخ ایران
در عصر جدید و همسو با تمرکزگرایی (سانترالیسم) دولت مدرن، کار ویژه اجتماعی مذکور لوطیان نیز بلاموضوع شد. در حضور شهربانی و امنیه و نیروهای انتظامی رسمی، دیگر حضور لوطیانی که بخواهند در محلات یکه بزن باشند و به شیوه فراقانونی (قانون به معنای جدید مد نظر است) نظم را اعمال کنند، بی معناست. ضمن آن که با نوسازی شهرها، ساختار محله ای آنها دگرگون شد و دیگر محلات، واحدهای پایه و اساسی شهر ایرانی محسوب نمی شدند. به همه اینها باید روند عرفی سازی اندیشه و بی معنا شدن مبانی معرفتی و ذهنی که لوطیان به آنها پایبند بودند را افزود.

در واقع همه چیز حاکی از آن بود که لوطیان جایگاه پیشین خود را از دست داده اند و چاره ای جز طرد و به حاشیه رانده شدن ندارند. به عبارت دیگر، با از دست رفتن کارکرد اجتماعی و حتی سیاسی لوطیان، ایشان به رانده هایی رو به زوال بدل شدند، دقیقا شبیه لمپن ها که خود اشاره به طبقات و گروه های اجتماعی دارند که در ترتیبات و مناسبات جدید، به دلایل مختلف، جایگاه مشخص نمی یابند و در نتیجه مطرود می شوند.

رخدادی که در ایران، به خصوص با روند نوسازی آمرانه و شهری، از سال های 1320 خورشیدی با مهاجرت های گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه ها و مناطق فقیرنشین شهرهای بزرگ، به وقوع پیوست.

گره خوردن سرنوشت لوطیان به وضعیت لمپن ها، ظهور پدیده ای جدید را ممکن کرد. لات ها که در بهترین حالت، جاهل ها و در بدترین حالت، اراذل و اوباش و بی سروپاها خوانده می شوند. لات ها، در اصل گروه های اجتماعی آسیب دیده و مطرودی بودند که به لحاظ جایگاه اجتماعی، در مرتبه لمپن ها قرار می گرفتند اما از حیث رفتار و گفتار، از لوطیان قدیم نشان داشتند.

نکته حائز اهمیت در این نوشتار آن که، قصد بر آ« نیست تا رفتار و گفتار مذموم و قابل سرزنش (از چشم اندازی مدرن) لات ها را یکسره به وضعیت نابسامان جدید آنها در عصر مدرن منسوب داریم، برعکس، نویسنده آگاه است که از منظر ارزش شناسنامه ای مدرن، می توان بسیار از رفتارهای ناپسند (از چشم انداز مدرن) این گروه ها را ریشه در همان سنت لوطی گری دانست.

 از «لوطی» تا «لات» در تاریخ ایران

اما نکته پایانی، نوع و نسبت رابطه ای است که این گروه های لات ها و جاهل ها با قدرت سیاسی مستقر، برقرار می کنند. به رابطه لوطیان در عصر پیشامدرن با قدرت سیاسی و حتی قدرت های اجتماعی (طبقات نخبگان) اشاره ای شد. در عصر مدرن، این رابطه بارها پیچیده تر و ضعیف تر می شود، تا جایی که به عصر پهلوی ها باز می گردد.

پهلوی اول با آن تجدد آمرانه و از بالایی که داشت، اهل باج دادن به این گروه ها نبود و به قول معروف کوشید شاخ آنها را بشکند. شکل نسبت پهلوی دوم، با این بازماندگان لوطی گری سابق و مخلوط شده با لمپن ها در شرایط جدید پیچیده تر است. در دهه معروف 1320 خورشیدی، محمدرضای جوان، جبرا به این گروه ها باج می دهد و در برابر آنها کوتاه می آید. در نهایت نیز همین گروه ها در کودتای 28 مرداد 1332، به او خوش خدمتی می کنند و در واقع این گروه ها و در رأس ایشان، شعبان جعفری، خود را تاج بخش می خوانند.

بعد از کودتا و با قدرت گرفتن روز افزون پهلوی دوم، که نشانه اش تاسیس ساواک در سال 1335 خورشیدی است، رفته رفته دولت مرکزی خود را نسبت به این گروه های همیشه نامطمئن که نمی توانست چندان به پایداری شان امیدوار باشد (به دلیل وضعیت نابسامان اجتماعی) مستغنی احساس کرد و دیگر دلیلی برای باج دادن به آنها نمی دید.

رویارویی یکی از چهره های سرشناس این گروه ها، یعنی طیب حاج رضایی (1342-1280 خورشیدی) با دولت مرکزی که به اعدام این متحد سابق منجر شد، بهترین مصداق این ادعاست. گو این که در این سال ها، شعبان جعفری (1384-1300 خورشیدی) چهره سرشناس دیگر، به شدت تضعیف شد و علی رغم بروبیا و ادعاهای ظاهری، در حد موجودیتی موزه ای که مدیریت یک زورخانه را به عهده دارد، تقلیل یافت.

از «لوطی» تا «لات» در تاریخ ایران

این طرد دوباره این گروه در شرایطی که ایشان پایگاهی در جامعه نداشتند و حتی از نظر اقتصادی نیز در مضیقه بودند، ناگزیر آنها را به سمت سایر نخبگان اجتماعی که از ایشان حمایت می کردند، سوق داد. گو اینکه این دو گروه با یکدیگر به لحاظ گفتمانی نیز همسویی داشتند و منافع و علایق شان با یکدیگر گره خورده بود.

لات جوانمرد تعبیری پارادوکسیکال برای اشاره به گروه اجتماعی است که دیرزمانی با مناسک و آداب و رفتار خودش، جایگاه متعین در جامعه داشت و حتی در همه موارد لازم نبود به دولت باج دهد، ای بسا که در تقابل با آن نیز قرار می گرفت. در عصر جدید به شرحی که آمد، این گروه بی جایگاه و به اصطلاح بی قرار شد و در نتیجه قرار خود را در حرکت به سمت لمپنیسم از سویی و همسویی و به عبارت دقیق تر، جیره خواری قدرت رسمی، بازیافت.

برچسب ها : اس لوتی گری،اسامی لات های اصفهان،اسامی لات های خرم اباد،اسامی لات های نظام آباد،اسامی لوطی های تبریز،اسم لات های خرم اباد،اسمس لوتی گری،اصطلاحات لوتی گری،بازار رضا لوطی صالح،بازیگران فیلم لوطی،بزرگترین لات های ایران،بیوگرافی فیلم لوطی،پیام لوتی گری،پیامک لوتی گری،تصاویر لات های کرمانشاه،جشن لات های مازندران،جملات لوتی گری،حرفای لوتی گری،داستان فیلم لوطی،داستان لوطی صالح،دانلود فیلم لوطی قرن بیستم،دانلود کتاب لوطی های تهران،رضا لوطی صالح،رمان گذر لوطی صالح،زیر گذر لوطی صالح،شعر لوتی گری،عکس گنده لات های مازندران،عکس لات های اصفهان،عکس لات های خرم اباد،عکس لات های کرمانشاه،عکس لات های مازندران،عکس لات های معروف تبریز،عکس لات های نظام اباد،عکس لوطی های تهران،عکسهای لات های اصفهان،عوامل فیلم لوطی،فیلم سینمایی لوطی قرن بیستم،فیلم قدیمی لوطی قرن بیستم،فیلم لات های اصفهان،فیلم لات های ایران،فیلم لات های خرم اباد،فیلم لوطی اسد،فیلم لوطی صالح،فیلم لوطی قرن بیستم،کتاب گذر لوطی صالح،کتاب لوطی های تهران،کلیپ لات های اصفهان،کلیپ لات های ایران،کلیپ لات های مازندران،گذر لوطی صالح،گنده لات های اصفهان،گنده لات های خرم اباد،گنده لات های کرمانشاه،گنده لات های مازندران،گنده لات های نظام اباد،لات هاي اصفهان،لات هاي ايران،لات هاي تهران،لات هاي تهران قديم،لات هاي خرم اباد،لات هاي كرمانشاه،لات هاي مازندران،لات های اصفهان،لات های ایران،لات های ایران اپارات،لات های ایران عکس،لات های ایران قدیم،لات های ایران و مازندران،لات های ایرانی،لات های تهران،لات های تهران بزرگ،لات های تهران پارس،لات های تهران عکس،لات های تهران فیلم،لات های تهران قدیم،لات های جدید،لات های جدید اپارات،لات های جدید ایران،لات های جدید ایرانی،لات های جدید تهران،لات های جدید خرم اباد،لات های جدید زنجان،لات های جدید فیلم،لات های جدید کلیپ،لات های جدید و قدیم،لات های خرم آباد لرستان،لات های خرم اباد،لات های قدیم،لات های قدیم اصفهان،لات های قدیم تهران،لات های قدیم زنجان،لات های قدیم قم،لات های قدیم کرمانشاه،لات های قدیم مازندران،لات های قدیم و جدید،لات های قدیمی،لات های قدیمی ایران،لات های قدیمی تهران،لات های کرمانشاه،لات های کرمانشاه اپارات،لات های کرمانشاهی،لات های مازندران،لات های معروف اصفهان،لات های معروف ایران،لات های معروف تبریز،لات های معروف تهران،لات های معروف کرمانشاه،لات های معروف مازندران،لات های نظام اباد،لاتهای جدید تهران،لاتهای جدید کرمانشاه،لاتهای معروف خرم آباد،لوتی گری،لوتی های تبریز،لوتی های تهران،لوتی های تهران قدیم،لوطی،لوطی صالح،لوطی صالح کی بود،لوطی صالح کیست،لوطی فیلم،لوطی قرن بیستم،لوطی ها،لوطی های ایران،لوطی های تبریز،لوطی های تهران،لوطی های رشت،لوطی های شیراز،لوطی های قدیم تبریز،لوطی های قدیمی،لوطی های کرمانشاه،لوطی های لرستان،لوطی های معروف تهران،متن لوتی گری،معنای لوتی،معنی کلمه ی لوتی،معنی لغت لوتی،معنی لوتی،معنی لوتی چیست،معنی لوتیال،معنی واژه لوتی

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت