ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

ادغام مراکز ترک الکل با مراکز متادون درمانی

نویسنده: علی باستانی

ادغام مراکز ترک الکل با مراکز متادون درمانی

 

متادون درمانی چیست؟,درمان متادون چیست,متادون درمانی pdf,متادون درمانی برای ترک اعتیاد,متادون درمانی رایگان,متادون درمانی مشهد,متادون درمانی تهران,مراکز متادون درمانی تهران,مراکز متادون درمانی در تهران,متادون درمانی اهواز,مراکز متادون درمانی اهواز,متادون درمانی,متادون درمانی چیست؟,متادون درمانی pdf,متادون درمانی برای ترک اعتیاد,متادون درمانی رایگان,متادون درمانی مشهد,متادون درمانی تهران,متادون درمانی اهواز,روش متادون درمانی,عوارض متادون درمانی,عوارض درمان متادونترک الکلیسم,عوارض ترک الکل,عوارض ترک الکل,علائم ترک الکل,عوارض قطع الکل,عوارض ترک مشروب,عوارض ترک ناگهانی الکل,عوارض ترک مصرف الکل,عوارض بعد از ترک الکل,عوارض ناشی از ترک الکل,عوارض ترک اعتیاد الکل,مرکز ترک الکل در تهران,مرکز ترک الکل,مرکز ترک الکل شیراز,مرکز ترک الکل سهرورد,مرکز ترک الکل تهران,مرکز ترک الکل,مراکز ترک الکل در تهران,مرکز ترک الکل در شیراز,مرکز ترک اعتیاد الکل,مرکز ترک اعتیاد الکل در تهران,کلینیک ترک الکل,کلینیک ترک الکل تهران,کلینیک ترک الکل,کلینیک ترک اعتیاد الکل,کلینیک ترک مشروبات الکلی,کلینیک تخصصی ترک الکل,آدرس کلینیک ترک الکل,کلینیک ترک اعتیاد به الکل,کلینیک ترک الکل در تهران,کلینیک دولتی ترک الکل,مراکز ترک الکل در تهران,مراکز ترک اعتیاد الکل در تهران,مجوز اولین مرکز ترک الکل در تهران صادر شد,مرکز ترک الکل در تهران,آدرس مراکز ترک الکل در تهران,مرکز ترک اعتیاد الکل در تهران,آدرس مرکز ترک الکل در تهران,مراکز ترک الکل تهران,مراکز ترک اعتیاد به الکل در تهران,مرکز ترک الکل تهران,کمپ ترک الکل,کمپ ترک الکل در شیراز,کمپ ترک الکل در تهران,کمپ ترک الکل,کمپ ترک اعتیاد الکل,آدرس کمپ ترک الکل,کمپ ترک مشروبات الکلی,کمپ ترک اعتیاد به الکل,علائم ترک الکل,علائم ترک الکل,عوارض ترک الکل,علائم ترک مشروبات الکلی,کلینیک ترک الکل تهران,مراکز ترک الکل در تهران,مراکز ترک الکل تهران,کلینیک ترک الکل در تهران,چگونگی ترک الکل,چگونگی ترک الکل,روش ترک الکل,نحوه ترک الکل,چگونگی ترک مشروبات الکلی

 

معاون اداره سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای گسترش مراکز ترک الکل به صورت ادغام یافته با مراکز متادون درمانی خبر داد.

علی اسدی در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی مراکز ترک الکل گفت: مراکز ترک الکل فعلا در مراکزی که درمان متادون را انجام می‌دهند، فعالیت می‌کنند؛ چراکه الکل نیز مانند مواد مخدر و … نوعی اعتیاد است و برای ترک آن مراکز جداگانه ایجاد نمی‌کنیم که از هزینه‌های اضافی پیشگیری شود.

وی تاکید کرد: گسترش این مراکز جزو برنامه‌های امسال وزارت بهداشت است و زیرساخت‌های مناسب، پزشک، پرستار و درمان روانشناسی نیز برای آنها تدارک دیده شده است.

معاون اداره سلامت روان وزارت بهداشت ادامه داد: ما پیش بینی کردیم که حدود 100 تا 150 مرکز ترک الکل، در مراکز MMT که با بخش خصوصی همکاری می‌کنند، برای دریافت مجوز اقدام کنند. آنها برای داشتن مجوز راه‌اندازی این مراکز به صورت ادغام یافته، باید دوره‌های ترک الکل را طی کنند.

برچسب ها : آدرس کلینیک ترک الکل،آدرس کمپ ترک الکل،آدرس مراکز ترک الکل در تهران،آدرس مرکز ترک الکل در تهران،ترک الکلیسم،چگونگي ترك الكل،چگونگی ترک الکل،چگونگی ترک مشروبات الکلی،درمان متادون چیست،روش ترک الکل،روش متادون درماني،علائم ترك الكل،علائم ترک الکل،علائم ترک مشروبات الکلی،عوارض بعد از ترک الکل،عوارض ترك الكل،عوارض ترک اعتیاد الکل،عوارض ترک الکل،عوارض ترک مشروب،عوارض ترک مصرف الکل،عوارض ترک ناگهانی الکل،عوارض درمان متادونترک الکلیسم،عوارض قطع الکل،عوارض متادون درمانی،عوارض ناشی از ترک الکل،كلينيك ترك الكل،كلينيك ترك الكل در تهران،كمپ ترك الكل،کلینیک تخصصی ترک الکل،کلینیک ترک اعتیاد الکل،کلینیک ترک اعتیاد به الکل،کلینیک ترک الکل،کلینیک ترک الکل تهران،کلینیک ترک مشروبات الکلی،کلینیک دولتی ترک الکل،کمپ ترک اعتیاد الکل،کمپ ترک اعتیاد به الکل،کمپ ترک الکل،کمپ ترک الکل در تهران،کمپ ترک الکل در شیراز،کمپ ترک مشروبات الکلی،متادون درماني،متادون درمانی pdf،متادون درمانی اهواز،متادون درمانی برای ترک اعتیاد،متادون درمانی تهران،متادون درمانی چیست؟،متادون درمانی رایگان،متادون درمانی مشهد،مجوز اولین مرکز ترک الکل در تهران صادر شد،مراكز ترك الكل تهران،مراکز ترک اعتیاد الکل در تهران،مراکز ترک اعتیاد به الکل در تهران،مراکز ترک الکل در تهران،مراکز متادون درمانی اهواز،مراکز متادون درمانی تهران،مراکز متادون درمانی در تهران،مركز ترك الكل،مرکز ترک اعتیاد الکل،مرکز ترک اعتیاد الکل در تهران،مرکز ترک الکل،مرکز ترک الکل تهران،مرکز ترک الکل در تهران،مرکز ترک الکل در شیراز،مرکز ترک الکل سهرورد،مرکز ترک الکل شیراز،نحوه ترک الکل

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت