ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

اختلاف طبقاتی موجب نا رضایتی در جامعه است

نویسنده: احمد اعجازی

اختلاف  طبقاتی  موجب نا رضایتی در جامعه است

اختلاف طبقاتی در ایران,اختلاف طبقاتی در ایران باستان,اختلاف طبقاتی ایران باستان,اختلاف طبقاتی به انگلیسی,اختلاف طبقاتی در ازدواج,اختلاف طبقاتی در ازدواج,تاثیر اختلاف طبقاتی در ازدواج,مشکلات اختلاف طبقاتی در ازدواج,اختلاف طبقاتی ازدواج,اختلاف طبقاتی و ازدواج,اختلاف طبقاتی در تهران,اختلاف طبقاتی تهران,اختلاف طبقاتی در ایران باستان,اختلاف طبقاتی ایران باستان,اختلاف طبقاتی ویکی,اختلاف طبقاتی در جامعه,اختلاف طبقاتی جامعه,اختلاف طبقاتی در جهان,اختلاف طبقاتی چیست

از دید اقتصادی کامل می توان گفت که فقط یک در صد از جمعیت دنیا 40 در صد ثروت جهان را در اختیار دارند ، و بر عکس 50 در صد جمعیت دنیا صاحب کمتر از 1 در صد ثروت دنیا می باشند .
اختلاف طبقاتی در دنیا بسیار بزرگ است و نه تنها در دنیا بلکه حتی در کشور آلمان که یکی از کشور های ثروتمند جهان می باشد آمار نشان می دهد که 80 در صد جمعیت آلمان صاحب کمتر از 20 در صد ثروت این کشور هستند ، و 80 در صد ثروت این کشور در اختیار فقط 20 در صد از جمعیت این کشور می باشد . 
پروفسور  Jan Delhey  از بخش جامعه شناسی دانشگاه Jacobs برمه و محقق جامعه شناسی  Georgi Dragolov  از مدرسه بین المللی جامعه شناسی  برمه در تازه ترین تحقیقات میزان عدم رضایت مردم را از اختلاف طبقاتی مورد    بررسی علمی قرار داده اند .
معنی اختلاف طبقاتی چیست ؟
اختلاف طبقاتی اجتماعی یک اصطلاح جامعه شناسی است . در مسائل جامعه شناسی معمولاً از این اصطلاح در استفاده زیادی می شود. اما این اختلاف طبقاتی در هر جامعه به یک نوع و  وسعت متفاوت مشاهده می گردد . مشخصه یا معرف  این اختلاف نحوه تقسیم سرمایه های مادی و سرمایه های غیر مادی هر جامعه می باشد . برای مثال می توان از میزان دسترسی افراد به آموزش بعنوان ثروت غیر مادی  نام برد و از طرف دیگر تقسیم دارایی های نقدی و جنسی را بعنوان ثروت مادی  شناخت .
فرضیه اینستکه افراد یک جامعه ناراضی و نا خرسند خواهند بود وقتی که دائماً شاهد تفاوت های بزرگ درآمدی باشند. بنابراین اختلاف طبقاتی تاثیر قابل مشاهده ای بر روی رضایت باطنی افرادجامعه دارد .
تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که بالانس اقتصادی در جامعه باعث رضایت و خرسندی افراد آن اجتماع می شود و بر عکس تفاوت طبقاتی یا در آمدی موجب عدم رضایت و ناخرسندی آنها می گردد .
ترس از تنزل مقام یا کوچک حساب شدن
در مقایسه  در آمد ماهانه و تنزل موقعیت شغلی وترس از تحقیر شدن و بعنوان شخصی ناموفق محسوب شدن ایجاد ترس و نگرانی و اضطراب می کند ،حتی اینجا هم در آمد پائین خود بخود ترس از کوچک حساب شدن را بهمراه دارد.
محققین جامعه شناسی اطلاعات بدست آمده در تحقیقات متفاوت  از 30 کشور اروپایی که در حقیقت دومین تحقیق در این زمینه است را با یکدیگر مقایسه کرده اند و نتیجه بدست آمده نشان می دهد که اختلاف طبقاتی باعث کاهش اعتماد در جامعه می شود و ترس از بی احترامی وتحقیرتوسط سایرین را بالا می برد.
این دو فاکتور یعنی ترس از تنزل مقام در اثر کاهش در آمد و عدم اعتماد به سیستم تاثیر منفی بر احساس رضایت در جامعه می گذارد .
این سئوال که آیا اختلاف طبقات اجتماعی تاثیری بر احساس رضایت در جامعه دارد ؟ این موضوع چند سالی است که از طرف محققینی که درزمینه میزان خوشبختی جوامع تحقیق می کنند مطرح می شود . تصور عمومی اینستکه انسانها احساس خوشبختی کمتری می کنند وقتی هر روز تفاوت در آمد ها را تجربه  کنند .
البته باید اعتراف کرد که از نظر علمی ودر مقایسه بین المللی نمی توان آنراثابت کرد ، اما تفاوتهایی بین قسمتهای مختلف دنیا  نشان می دهد که درست در اروپا این اختلاف در آمد ها تاثیر زیادی در نارضایتی فردی دارد . در این تحقیقات برای اولین بار این مکانیزم یعنی اختلاف طبقاتی که موجب کاهش اعتماد اجتماعی می شود نام برده شده است که موجب ایجاد ترس از  تحقیر توسط دیگران بعلت مقایسه میزان در آمد ماهانه می باشد.

اعتماد
اعتماد و رفتار دوستانه  انتظاری است که مردم یک جامعه از یکدیگر دارند . برای یک جامعه همبستگی بسیار مهم است این سبب می شود که در مقابل غریبه ها  به هم اعتماد کنند و چنین احساس اعتماد عمومی موجب تقویت تعلق اجتماعی می شود . تفاوت های بزرگ در آمدی موجب کاهش این اعتماد و همبستگی شده و ایجاد عدم رضایت و احساس نا خرسندی در جامعه می گردد .
ترس از دست دادن موقعیت شغلی و اجتماعی نگرانی است که در جوامع امروزی یکی از دلایل ایجاد استرس فردی می باشد . بنظر محققین این حالت نگرانی و ترس از اینستکه در چشم اطرافیان بعنوان شخصی که موفقیت اندکی در کسب در آمد دارد بنظر بیاید . این تحقیقات نشان می دهد که تفاوت در آمدی در جامعه زمینه مناسبی  برای ایجاد  این نگرانی و ترس بوجود می آورد و موجب کاهش احساس رضایت و شادمانی در کل جامعه می شود .
آخرین تحقیقات در این زمینه حاکی از اینستکه در کشور های مرفه اعتماد به دولت و سیستم اداری کشور نقش اساسی در احساس رضایت مردم دارد ، در حالیکه در کشور های کمتر مرفه ترس از دست دادن موقعیت شغلی و اجتماعی نقش اصلی در احساس رضایت در جامعه را بازی می کند .

محققین معتقدند با اینکه اولویت های  افراد جوامع مختلف متفاوت می باشد اما رضایت اجتماعی  نتیجه بالانس اقتصادی در هر جامعه می باشد . با اینکه تحقیقات انجام شده نتیجه تفاوت طبقاتی جامعه را بر رسی می کرده ولی نتایج بدست آمده نشان دهنده اینستکه در آمد سرانه هنوزهم نقش اساسی و مهمی را در احساس رضایت در جامعه را دارد نه نحوه تقسیم در آمد ها.
پروفسور Jan Delhey معتقد است :
” اروپایی ها رضایت اجتماعی و در آمد مشابه را به دنبال هم می خواهند ، و سیاستی که این دو هدف را همانند حمایت کند  نزدیکترین خواسته  آنها برای احساس رضایت و خوشبختی است .”
با توجه به مطلب بالا می توانیم این مکانیزم را در کشور خودمان هم بخوبی مشاهده کنیم

با این که  ایران جزو کشورهای مرفه دنیا محسوب نمی شود ، ولی ما اثرات ناخوشایند تفاوت در آمدی را  که هر روز هم بیشتر می شود در ابراز نارضایتی افراد جامعه به خوبی مشاهده می کنیم . در انحصار داشتن ثروت در دست عده قلیلی از مردم کشور . خصوصاً با توجه به اختلاس های بزرگی که توسط افراد مسئول در جامعه اتفاق افتاده  اعتماد مردم به سیستم اداره  کشوررا کاملاً از بین برده است ، با اینکه دولت فعلی برنامه های زیادی در جهت بالا بردن رضایت افراد جامعه در پیش دارد ، ولی هنوز هم عدم اعتماد به سیستم موجب نارضایتی عده کثیری است که متاسفانه بعلت ممنوعیت اعتراض علنی سبب ایجاد ناامیدی و سر خوردگی در جامعه شده است و چون انسانها از نظر روانشناسی برای آرامش روانی باید به هر صورت نارضایتی خود را به طریقی نشان دهند می توانیم این ابراز عدم رضایت را در رفتارهای اجتماعی افراد جامعه  ، مثلاً  در  نحوه رانندگی  – در جر وبحث های خانوادگی –  در افزایش میزان طلاق – در بالا رفتن دعوا های خیابانی مشاهده کرد .
بنظر متخصصین روانشناسی یکی از دلایل بروز خشونت در جامعه عدم ایمنی اقتصادی و گسترش شکاف بین فقیر و غنی و تنزل ارزشهای دینی و اخلاقی است مجموعه اینها زمینه مناسبی برای افزایش خشونت و بزهکاری در جامعه بوجود می آورد .

منابع:

 http://www.vistano-portal.com/psychologie/berufsleben/ungleichheit_macht_alle_schichten_unglucklich_-_eine_sozialpsychologische_studie.html  /

http://www.psychologie-heute.de/news/gesundheit-psyche/detailansicht/news/ungleichheit_macht_ungluecklich /

 

برچسب ها : اختلاف طبقاتي در ازدواج،اختلاف طبقاتی ازدواج،اختلاف طبقاتی ایران باستان،اختلاف طبقاتی به انگلیسی،اختلاف طبقاتی تهران،اختلاف طبقاتی جامعه،اختلاف طبقاتی چیست،اختلاف طبقاتی در ازدواج،اختلاف طبقاتی در ایران،اختلاف طبقاتی در ایران باستان،اختلاف طبقاتی در تهران،اختلاف طبقاتی در جامعه،اختلاف طبقاتی در جهان،اختلاف طبقاتی و ازدواج،اختلاف طبقاتی ویکی،تاثیر اختلاف طبقاتی در ازدواج،تست روانشناسی عزت نفس،روانشناسي ازدواج و شكوه همسرداري،روانشناسي رنگها،روانشناسي زنان و مردان،روانشناسي عزت نفس،روانشناسی اجتماعی،روانشناسی اجتماعی pdf،روانشناسی اجتماعی ارونسون،روانشناسی اجتماعی چیست،روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی،روانشناسی اجتماعی رابرت بارون،روانشناسی اجتماعی کاربردی،روانشناسی اجتماعی مردم ایران،روانشناسی اجتماعی و پویایی گروه،روانشناسی اجتماعی یوسف کریمی،روانشناسی ازدواج،روانشناسی ازدواج pdf،روانشناسی ازدواج تست،روانشناسی ازدواج دوم،روانشناسی ازدواج ماه ها،روانشناسی ازدواج مجدد،روانشناسی ازدواج موفق،روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری،روانشناسی ازدواج و شکوه همسری،روانشناسی بالینی،روانشناسی بالینی ارشد،روانشناسی بالینی انار،روانشناسی بالینی بازار کار،روانشناسی بالینی بدون کنکور،روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد،روانشناسی بالینی دانشگاه تهران،روانشناسی بالینی فیرس،روانشناسی بالینی کودک و نوجوان،روانشناسی بالینی وزارت بهداشت،روانشناسی رنگ،روانشناسی رنگ آبی،روانشناسی رنگ بنفش،روانشناسی رنگ زرد،روانشناسی رنگ سبز،روانشناسی رنگ سیاه،روانشناسی رنگ صورتی،روانشناسی رنگ قرمز،روانشناسی رنگ نارنجی،روانشناسی رنگها،روانشناسی رنگها pdf،روانشناسی رنگها بنفش،روانشناسی رنگها به زبان انگلیسی،روانشناسی رنگها تست،روانشناسی رنگها در تبلیغات،روانشناسی رنگها در کودکان،روانشناسی رنگها در معماری،روانشناسی رنگها در نقاشی کودکان،روانشناسی زنان،روانشناسی زنان باردار،روانشناسی زنان بیوه،روانشناسی زنان خیانتکار،روانشناسی زنان کارن هورنای،روانشناسی زنان متولد آبان،روانشناسی زنان مطلقه،روانشناسی زنان و مردان،روانشناسی زنانه،روانشناسی شخصیت،روانشناسی شخصیت از روی چهره،روانشناسی شخصیت از روی ماه تولد،روانشناسی شخصیت افراد،روانشناسی شخصیت تست،روانشناسی شخصیت چیست،روانشناسی شخصیت زنان،روانشناسی شخصیت شناسی،روانشناسی شخصیت مردان،روانشناسی شخصیت ها،روانشناسی عزت نفس،روانشناسی عزت نفس pdf،روانشناسی عزت نفس ناتانیل براندن pdf،روانشناسی کودک،روانشناسی کودک 2 ساله،روانشناسی کودک 3 ساله،روانشناسی کودک 4 ساله،روانشناسی کودک 5 ساله،روانشناسی کودک 6 ساله،روانشناسی کودک 8 ساله،روانشناسی کودک دکتر هلاکویی،روانشناسی کودکان استثنایی،روانشناسی کودکان دبستانی،كتاب روانشناسي عزت نفس،کتاب روانشناسي عزت نفس،کتاب روانشناسی عزت نفس،کتاب روانشناسی عزت نفس دکتر برندن،کتاب روانشناسی عزت نفس ناتانیل براندن،مشکلات اختلاف طبقاتی در ازدواج

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت