ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

آموزش بافت کفش روفرشی

نویسنده: احمد اعجازی

آموزش بافت کفش روفرشی

,آموزش بافت کفش نوزاد,آموزش بافت کفش نوزاد با قلاب,آموزش بافت کفش نوزاد پسرانه,آموزش بافت کفش نوزاد با میل,آموزش بافت کفش نوزاد پسر,آموزش بافت کفش نوزاد با دو میل,آموزش بافت کفش نوزاد قلاب بافی,آموزش بافت کفش نوزاد,آموزش بافت کفش نوزادی,اموزش بافت کفش نوزاد با دو میل,آموزش بافت کفش روفرشی,آموزش بافت کفش روفرشی زنانه,آموزش بافت کفش روفرشی با دو میل,آموزش بافت کفش روفرشی با قلاب,آموزش بافت کفش روفرشی بچه گانه,آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی,آموزش بافت کفش روفرشی ساده,آموزش بافت کفش روفرشی با میل,آموزش بافت کفش روفرشی کودک,آموزش بافت کفش روفرشی دخترانه,آموزش بافت پاپوش روفرشی زنانه,آموزش بافت کفش,آموزش بافت کفشدوزک,آموزش بافت کفش بچه گانه,آموزش بافت کفش با قلاب,آموزش بافت کفش پسرانه,آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب,آموزش بافت کفش بچه با قلاب,آموزش بافت پاپوش نوزادی با قلاب,اموزش بافت پاپوش بچه با قلاب,اموزش بافت کفش بچه گانه با قلاب,اموزش بافت پاپوش بچه گانه با قلاب,آموزش بافتن کفش نوزاد با قلاب,آموزش بافت کفش نوزادی با قلاب,آموزش بافتن پاپوش نوزاد با قلاب,آموزش بافت کفشدوزک با قلاب,آموزش بافت کفشدوزک کوچک,آموزش بافت کلاه کفشدوزک,اموزش بافتن کفشدوزک,آموزش بافت کیف کفشدوزک,آموزش بافت عروسک کفشدوزک,آموزش بافت کفش بچه گانه با قلاب,آموزش بافت کفش بچه گانه,آموزش بافت کفش بچه گانه با میل,آموزش بافت کفش بچه گانه با دو میل,آموزش بافت کفش بچه گانه هنرهای دستی,اموزش بافت کفش بچه گانه باقلاب,آموزش بافتن کفش بچه گانه,اموزش بافتن کفش بچه گانه,آموزش بافت پاپوش بچه گانه,آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب بافی,آموزش بافت پاپوش با قلاب,اموزش بافت پاپوش با قلاب بافی,آموزش بافتن پاپوش با قلاب,اموزش بافت کفش نوزاد با قلاب,آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب,اموزش بافت کفش پسرانه قلاب بافی,اموزش بافت کفش پسرانه باقلاب,آموزش بافت پاپوش پسرانه,آموزش بافت پاپوش پسرانه با دو میل,آموزش بافت پاپوش پسرانه با قلاب,آموزش بافت پاپوش پسرانه با میل,آموزش بافت پاپوش پسرانه نوزادی,اموزش بافتن پاپوش پسرانه,بافت کفش روفرشی,بافت کفش روفرشی با میل,بافت کفش روفرشی با قلاب,بافت کفش روفرشی با دو میل,بافت کفش روفرشی زنانه,بافت کفش روفرشی بچه گانه,بافت کفش روفرشی مردانه,بافت کفش روفرشی بچگانه,بافت پاپوش روفرشی,روش بافت کفش روفرشی,بافتن کفش روفرشی با میل,آموزش بافت کفش روفرشی با میل,طرز بافت کفش روفرشی با میل,آموزش بافت کفش روفرشی با دو میل,طرز بافت کفش روفرشی با دو میل,بافت کفش روفرشی با قلاب بافی,آموزش بافت کفش روفرشی با قلاب,طرز بافت کفش روفرشی با قلاب,روش بافت کفش روفرشی با قلاب,طریقه بافت کفش روفرشی با قلاب,نقشه بافت کفش روفرشی با قلاب,مدل بافت کفش روفرشی با قلاب,آموزش بافت کفش روفرشی زنانه,طرز بافت کفش روفرشی زنانه,بافت پاپوش روفرشی زنانه,مدل بافت کفش روفرشی زنانه,طریقه بافت کفش روفرشی زنانه,روش بافت کفش روفرشی زنانه,آموزش بافت پاپوش روفرشی زنانه,آموزش بافت کفش روفرشی بچه گانه,طرز بافت کفش روفرشی بچه گانه,طریقه بافت کفش روفرشی بچه گانه,طرز بافت کفش روفرشی مردانه,طرز بافت کفش روفرشی دخترانه,بافت کفش روفرشی دخترانه,آموزش بافت کفش روفرشی دخترانه,روش بافت کفش روفرشی دخترانه,بافت پاپوش روفرشی جدید,آموزش بافت پاپوش روفرشی,طرز بافت پاپوش روفرشی,طریقه بافت پاپوش روفرشی,روش بافت پاپوش روفرشی,آموزش بافت انواع پاپوش روفرشی,روش بافت کفش روفرشی با دو میل,آموزش بافت کفش روفرشی,طریقه بافت کفش روفرشی,آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی,آموزش بافت کفش روفرشی,آموزش بافت کفش روفرشی زنانه,آموزش بافت کفش روفرشی با دو میل,آموزش بافت کفش روفرشی با قلاب,آموزش بافت کفش روفرشی بچه گانه,آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی,آموزش بافت کفش روفرشی ساده,آموزش بافت کفش روفرشی با میل,آموزش بافت کفش روفرشی کودک,آموزش بافت کفش روفرشی دخترانه,آموزش بافت پاپوش روفرشی زنانه,اموزش بافت کفش روفرشی نوزاد

آموزش بافت کفش روفرشی
وسایل مورد نیاز جهت بافت  کفش روفرشی :
کاموا در سه رنگ مختلف
از هر رنگ کاموا 1 عدد کلاف 100 گرمی
قلاب شماره صفر ، نخ یک لا

طرز بافت کفش روفرشیروفرشی :
تکه زیرین روفرشی :
از کلاف سبزرنگ 46 دانه زنجیره ببافید. 3 رج مدل پایه کوتاه، کنار هم قلاب بزنید. سپس کاموای 110 K قرمز رنگ را سر انداخته کار را با آن ادامه دهید.

با رنگ قرمز هر میل را 3 بار در یک زنجیره فرو برده، در هر بار 1 نخ بیرون کشیده، سپس 3 دانه نخ را که روی قلاب مانده یکی کنید« پایه بلند.»

این مدل را فقط 1 رج ببافید.
2 رج آخری را با کاموای نارنجی رنگ و سبز رنگ (مدل بافت پایه بلند) بافته، کار را تمام کنید.

تکه جلوی کفش روفرشیروفرشی :
با رنگ نارنجی کاموا 10 عدد زنجیره بزنید. روی زنجیره‌های ابتدایی 1 زنجیره زده 9 دانه دانه پایه بلند ببافید. مدل یاد شده را 15 رج تکرار کرده و ببافید.

قسمت جلوی کفش روفرشی را به رو دولا کرده با سوزن به تکه قبلی روفرشی بدوزید. سپس با رنگ قرمز کاموا دور تا دور روفرشی را سوزن دوزی کرده، کار را تمام کنید.

 

برچسب ها : آدرس کانال تلگرام دفاعیات احمدی نژاد،آسمان من حامد زمانی،آموزش بافت انواع پاپوش روفرشی،آموزش بافت پاپوش با قلاب،آموزش بافت پاپوش بچه گانه،آموزش بافت پاپوش پسرانه،آموزش بافت پاپوش پسرانه با دو میل،آموزش بافت پاپوش پسرانه با قلاب،آموزش بافت پاپوش پسرانه با میل،آموزش بافت پاپوش پسرانه نوزادی،آموزش بافت پاپوش روفرشی،آموزش بافت پاپوش روفرشی زنانه،آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب،آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب بافی،آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب،آموزش بافت پاپوش نوزادی با قلاب،آموزش بافت جدید بچه گانه مدل گردویی،آموزش بافت عروسک کفشدوزک،آموزش بافت كفش بچه گانه،آموزش بافت كفش نوزاد،آموزش بافت كفش نوزادي،آموزش بافت کفش،آموزش بافت کفش با قلاب،آموزش بافت کفش بچه با قلاب،آموزش بافت کفش بچه گانه،آموزش بافت کفش بچه گانه با دو میل،آموزش بافت کفش بچه گانه با قلاب،آموزش بافت کفش بچه گانه با میل،آموزش بافت کفش بچه گانه هنرهای دستی،آموزش بافت کفش پسرانه،آموزش بافت کفش روفرشی،آموزش بافت کفش روفرشی با دو میل،آموزش بافت کفش روفرشی با قلاب،آموزش بافت کفش روفرشی با میل،آموزش بافت کفش روفرشی بچه گانه،آموزش بافت کفش روفرشی دخترانه،آموزش بافت کفش روفرشی زنانه،آموزش بافت کفش روفرشی ساده،آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی،آموزش بافت کفش روفرشی کودک،آموزش بافت کفش نوزاد،آموزش بافت کفش نوزاد با دو میل،آموزش بافت کفش نوزاد با قلاب،آموزش بافت کفش نوزاد با میل،آموزش بافت کفش نوزاد پسر،آموزش بافت کفش نوزاد پسرانه،آموزش بافت کفش نوزاد قلاب بافی،آموزش بافت کفش نوزادی با قلاب،آموزش بافت کفشدوزک،آموزش بافت کفشدوزک با قلاب،آموزش بافت کفشدوزک کوچک،آموزش بافت کلاه انگلیسی بافت تیغ ماهی،آموزش بافت کلاه کفشدوزک،آموزش بافت کیف کفشدوزک،آموزش بافتن پاپوش با قلاب،آموزش بافتن پاپوش نوزاد با قلاب،آموزش بافتن كفش بچه گانه،آموزش بافتن کفش نوزاد با قلاب،آیا کریستیانو رونالدو به کما رفته است،احمد رسول،اخر کیمیا چی میشه،اسامی بازیگران سریال هفت گنج،اعدام قتل مازندارنی ببر مازندران،افزایش 12 درصدی حقوق ناجا خیلی کم است،اموزش بافت پاپوش با قلاب بافی،اموزش بافت پاپوش بچه با قلاب،اموزش بافت پاپوش بچه گانه با قلاب،اموزش بافت کفش بچه گانه با قلاب،اموزش بافت کفش بچه گانه باقلاب،اموزش بافت کفش پسرانه باقلاب،اموزش بافت کفش پسرانه قلاب بافی،اموزش بافت کفش روفرشی نوزاد،اموزش بافت کفش نوزاد با دو میل،اموزش بافت کفش نوزاد با قلاب،اموزش بافتن پاپوش پسرانه،اموزش بافتن کفش بچه گانه،اموزش بافتن کفشدوزک،انشا آنچه در مسیر خانه مدرسه اتفاق می افتد،انشا در مورد خورشید نبود میشد،انشایی در مورد عروسک،انشایی درباره پادر هواست،بازی صبای قم پرسپولیس ورزش سه،بافت پاپوش روفرشی،بافت پاپوش روفرشی جدید،بافت پاپوش روفرشی زنانه،بافت کفش روفرشی،بافت کفش روفرشی با دو میل،بافت کفش روفرشی با قلاب،بافت کفش روفرشی با قلاب بافی،بافت کفش روفرشی با میل،بافت کفش روفرشی بچگانه،بافت کفش روفرشی بچه گانه،بافت کفش روفرشی دخترانه،بافت کفش روفرشی زنانه،بافت کفش روفرشی مردانه،بافتن کفش روفرشی با میل،بلند شدن پرچم بدون وصل بودن،بوسه نینوک،بیوگرافی نقش دل آرا در فیلم گوزل،پاسخ فعالیت صفحه 31 علوم نهم،پسر کوچک انجمن لوتی،پشت صحنه لو رفته فیلم کیمیا،تحولات عراق جنایت داعش در کرکوک،تزیین دور برگه آچار،تصاویر گلی اس سی فاش شد،تصاویری از دوخت گراف،تصاویری از همسری هادی نوروزی بازی دیروز،تعزیه حر زره پوش عباس در زرین شهر،توصف شهر اصفهان به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی،جدیدترین عکسهای بدن هادی چوپان جدید،جوک های سید محمد مجلسی،چطور با سنگ تراشه الگو ستاره درست کنیم،حضور قریب به هزار 300 دانشجو در مشابقات قرآن و عترت،دارم میرم آزمایشگاه صفحه 1،دانلود آهنگ دابسمش هلال ماه،دانلود آهنگ شب خیانت آرمین 2 سحر قریشی با کیفیت،دانلود آهنگ علی جهانیان،دانلود بازی هک شده،دانلود برنامه تلگرام برای اندروید کمتر از 21،دانلود پوریا حیدری،دانلود رایگان واتساب زرد،دانلود فیلمهای ابو عزراعیل،دانلود قسمت آخر سریال حبیبی داعما،دانلود کانال تصادفات،دانلود موبو گرام فارسی برای لپ تاپ،دانلود موزیک فیلم نانسی هندوانه میفروشد آپارات،دانلود موسیقی امید جهان،دانلود نسخه 91 از شبکه نسل 4 رایتل بلاگ ریدر،درصد سرطان های ایران گوارشی است،دلیل رفتن علی بابا،روش بافت پاپوش روفرشی،روش بافت کفش روفرشی،روش بافت کفش روفرشی با دو میل،روش بافت کفش روفرشی با قلاب،روش بافت کفش روفرشی دخترانه،روش بافت کفش روفرشی زنانه،روش جالب برای پولدار شدن،رییس مجلس ارومیه،زاور بخشعلی،زنی که در میامی توسط شوهرش به قتل رسید،زیبا ترین عکس نقاشی در مورد زن بی حجاب،ساعت پخش بفرمایید شام،سرزمین عشق زنگ انشا،سرنوشت یک میز از زبان خودش شیکام،سنگین شیراز روی شهر دیوار،سوتی شرم اور عروس که منجر به طلاقش شد،شبکه تلگرام حنفی،شپش و نقاشی،شعر در مورد مدیر باقلوا،شهرام حسین وند خواننده بختیاری،طرح از نقاشی دم طاووس،طرز بافت پاپوش روفرشی،طرز بافت کفش روفرشی با دو میل،طرز بافت کفش روفرشی با قلاب،طرز بافت کفش روفرشی با میل،طرز بافت کفش روفرشی بچه گانه،طرز بافت کفش روفرشی دخترانه،طرز بافت کفش روفرشی زنانه،طرز بافت کفش روفرشی مردانه،طریقه بافت پاپوش روفرشی،طریقه بافت کفش روفرشی،طریقه بافت کفش روفرشی با قلاب،طریقه بافت کفش روفرشی بچه گانه،طریقه بافت کفش روفرشی زنانه،عکس برای روز پدر،عکس پسری که با چند دختر تو تلگرام پخش شده،عکس خانواده دکتر محمد لاریجانی،عکس صادق زاده اخبار گو،عکس ماکت آمادگی دفاعی،علت اخراج جواد رضویان،علت در ری در دزفول چی بود،علی ضیا در پارتی،فواید مو های داخل بینی،فیلم مهدی یغمایی در نهبندان،فیلمهایی در مورد طعنه به پسر تو تلگرام،قسمت آخر تا به کی،قیمت خودروهای دست دوم مدل 2016 جدول،کاردستی آدم برفی پارسه گرد،کانال آموزش رقص هندی در تلگرام،کانال تلگرام بازیگران هندی،کانال تلگرام دانشگاه تهران گروه فلسفه،کانال تلگرامی بافت فرش،کانال تلگرامی سماع،کانال جدید درباره زناشویی،کانال دختران لاهیجان،کانال یابی تلگرام چگونه است،کتایون نژاده گوینده،کد پیشواز نوحه شب اول مهدی بشیری نیا،کشف محموله بزرگ قاچاق گوشی،کلیپ دعوای علیرضا مجید در بفرمایید شام،کلیپ رقص سرایان،کلیپ زن ایرانی و سر رسیدن شوهر،کلیپ زن قمی کانال تلگرام،گرفتن فال جفر،گل پانه،ماسک حنا برای تن،مایدا لبان لبان چچیج سرمربی والیبال زنان،مجله زمیز 24،مدل ایستادن گروه سرود نفری،مدل بافت کفش روفرشی با قلاب،مدل بافت کفش روفرشی زنانه،مراسم سید رضا حسینی،مصاحبه ای با لیزا ان،مصباح یزدی اطاعت از احمدی نزاد،میزان بارندگی در کشور شهر به شهر،نتایج جشنواره جابر بن حیان،نصب کاشی های خورشیدی در پیاده روهای آمریکا،نقشه بافت کفش روفرشی با قلاب،همسر هادی نوروزی در برنامه،همسران شهدای مدافع حرم،ویدیو دسته محله درویش دماوند 1393

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت