ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

نویسنده: احمد اعجازی

آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

,صندوق ذخیره فرهنگیان,صندوق ذخیره فرهنگیان نتایج قرعه کشی,صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته,صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش,صندوق ذخیره فرهنگیان فارس,صندوق ذخیره فرهنگیان کشور,صندوق ذخیره فرهنگیان لیزینگ,صندوق ذخیره فرهنگیان اصفهان,صندوق ذخیره فرهنگیان خراسان رضوی,صندوق ذخیره فرهنگیان تهران,نتایج قرعه کشی صندوق ذخیره فرهنگیان مرحله دوم,صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشستگان,سایت صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته,صندوق ذخیره بازنشستگی فرهنگیان,ثبت نام صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته,پرداخت صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته,صندوق ذخیره فرهنگیان برای بازنشستگان,صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش فارس,صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش Www.tifco.co,صندوق ذخیره فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش,صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش پرورش,اداره آموزش و پرورش صندوق ذخیره فرهنگیان,صندوق ذخیره فرهنگیان استان فارس,صندوق ذخیره فرهنگیان استان فارس,سایت صندوق ذخیره فرهنگیان استان فارس,صندوق ذخیره ی فرهنگیان فارس,صورت حساب صندوق ذخیره فرهنگیان فارس,صندوق ذخیره فرهنگیان کشوری,صندوق ذخیره فرهنگیان ایران,سایت صندوق ذخیره فرهنگیان کشور,صندوق ذخیره ی فرهنگیان کشور,سایت صندوق ذخیره فرهنگیان ایران,صندوق ذخیره فرهنگیان لیزینگ خودرو,صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت لیزینگ,خودرو لیزینگی صندوق ذخیره فرهنگیان,خودروهای لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان,خدمات لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان,ثبت نام لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان,صندوق ذخیره فرهنگیان اصفهان ناحیه 2,صندوق ذخیره فرهنگیان اصفهان ناحیه 4,صندوق ذخیره فرهنگیان استان اصفهان,صندوق ذخیره فرهنگیان ناحیه 3 اصفهان,سایت صندوق ذخیره فرهنگیان اصفهان,صندوق ذخیره فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان,صندوق ذخیره فرهنگیان ناحیه یک اصفهان,صندوق ذخیره فرهنگیان ناحیه سه اصفهان,صندوق ذخیره فرهنگیان خراسان رضوی,صندوق ذخیره فرهنگیان استان خراسان رضوی,سایت صندوق ذخیره فرهنگیان خراسان رضوی,صندوق ذخیره ی فرهنگیان خراسان رضوی,صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش خراسان رضوی,سایت صندوق ذخیره فرهنگیان تهران,صندوق ذخیره فرهنگیان استان تهران,آدرس صندوق ذخیره فرهنگیان تهران,صندوق ذخیره فرهنگیان شهرستانهای تهران,صندوق ذخیره ی فرهنگیان تهران,صندوق ذخیره فرهنگیان شهرستانهای استان تهران

تاریخ انتشار : شنبه, 24 مهر 1395

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن بیان آخرین مراحل رسیدگی به تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در حال حاضر نظر و گزارش کمیسیون در اختیار هیات رئیسه است و زمانی که در جلسه علنی مطرح شود و رای بیاورد مجددا در کمیسیون آموزش مطرح شده و کمیته‌ای برای بررسی تشکیل می‌شود.

میرحمایت میرزاده با بیان این مطلب به ایسنا گفت: بحث تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش مورد رسیدگی قرار گر فته و به تصویب رسیده است.

 

این عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در حال حاضر نیز گزارش کمیسیون در اختیار هیات رئیسه است و در صورتی که در جلسه علنی مطرح شود مجددا به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

 

وی خاطر نشان کرد: براساس آئین نامه زمانی که در صحن علنی رای بیاورد و به کمیسیون ارجاع شود کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شده و موضوع در دستور رسیدگی قرار می گیرد.

 

برچسب ها : آدرس صندوق ذخیره فرهنگیان تهران،اداره آموزش و پرورش صندوق ذخیره فرهنگیان،پرداخت صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته،ثبت نام صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته،ثبت نام لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان،خدمات لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان،خودرو لیزینگی صندوق ذخیره فرهنگیان،خودروهای لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان،سایت صندوق ذخیره فرهنگیان استان فارس،سایت صندوق ذخیره فرهنگیان اصفهان،سایت صندوق ذخیره فرهنگیان ایران،سایت صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته،سایت صندوق ذخیره فرهنگیان تهران،سایت صندوق ذخیره فرهنگیان خراسان رضوی،سایت صندوق ذخیره فرهنگیان کشور،صندوق ذخيره فرهنگيان استان فارس،صندوق ذخيره فرهنگيان خراسان رضوي،صندوق ذخيره فرهنگيان ليزينگ خودرو،صندوق ذخیره بازنشستگی فرهنگیان،صندوق ذخیره فرهنگیان،صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش پرورش،صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش،صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش Www.tifco.co،صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش خراسان رضوی،صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش فارس،صندوق ذخیره فرهنگیان استان اصفهان،صندوق ذخیره فرهنگیان استان تهران،صندوق ذخیره فرهنگیان استان خراسان رضوی،صندوق ذخیره فرهنگیان استان فارس،صندوق ذخیره فرهنگیان اصفهان،صندوق ذخیره فرهنگیان اصفهان ناحیه 2،صندوق ذخیره فرهنگیان اصفهان ناحیه 4،صندوق ذخیره فرهنگیان ایران،صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشستگان،صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته،صندوق ذخیره فرهنگیان برای بازنشستگان،صندوق ذخیره فرهنگیان تهران،صندوق ذخیره فرهنگیان خراسان رضوی،صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت لیزینگ،صندوق ذخیره فرهنگیان شهرستانهای استان تهران،صندوق ذخیره فرهنگیان شهرستانهای تهران،صندوق ذخیره فرهنگیان فارس،صندوق ذخیره فرهنگیان کشور،صندوق ذخیره فرهنگیان کشوری،صندوق ذخیره فرهنگیان لیزینگ،صندوق ذخیره فرهنگیان ناحیه 3 اصفهان،صندوق ذخیره فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان،صندوق ذخیره فرهنگیان ناحیه سه اصفهان،صندوق ذخیره فرهنگیان ناحیه یک اصفهان،صندوق ذخیره فرهنگیان نتایج قرعه کشی،صندوق ذخیره فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش،صندوق ذخیره ی فرهنگیان تهران،صندوق ذخیره ی فرهنگیان خراسان رضوی،صندوق ذخیره ی فرهنگیان فارس،صندوق ذخیره ی فرهنگیان کشور،صورت حساب صندوق ذخیره فرهنگیان فارس،نتایج قرعه کشی صندوق ذخیره فرهنگیان مرحله دوم

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت